Vellykket møte med spesialistene

Engasjerte sykehusforskere fortalte villig om sine prosjekter da de møtte interesserte østfoldinger i går kveld. For tredje gang inviterte forskningsavdelingen til åpen kveld på Kalnes.

Forskerne som holdt foredrag
F.v. Bengt Östman, Kristine Gjul Harstad, Enrico Callegari, Hege Hølmo Johannessen og Olaf Johan Hartmann-Johnsen.

​Sykehuset Østfold har over 400 000 pasientkontakter i året, og for et sykehus som satser på forskning som skal komme østfoldingene til gode, er det et vell av relevante sykdommer å forske på. I dag pågår det drøyt 130 forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold innen ulike fagfelt, og antallet øker.

- Når vi arrangerer åpen kveld om forskning, gir det oss mulighet til å fortelle om forskningen som foregår i sykehuset, og hvordan forskningen bidrar til bedre behandling for befolkningen i Østfold, sa forskningssjef Waleed Ghanima da han ønsket velkommen til samlingen på Kalnes.

Rammer mange

Under åpen kveld om forskning denne gangen, var det en spesialfysioterapeut og tre overleger som fortalte om ulike forskningsprosjekter. Felles for temaene er at de angår mange.

I 2017 ble det registrert 257 nye tilfeller av brystkreft i Østfold. Overlege Olaf Johan Hartmann-Johnsen kunne fortelle om en høy overlevelsesprosent hos de som får diagnosen, og at de fleste kvinnene som nå får brystkreft, får bevare brystet i stedet for at det fjernes.

Hoftebrudd og ankelbrudd er gjengangere i ortopedisk avdeling. Overlege Bengt Östman kunne fortelle at det hvert år opereres mellom 550 og 600 pasienter for hoftebrudd i Sykehuset Østfold.  Forskningen innenfor dette feltet har pågått i sykehuset i mange år, og den fortsetter for fullt. Blant annet ser forskerne på langtidseffekt etter bruk av ulike typer nagler som settes inn etter bruddet.

Viktige knipeøvelser

Hvor mange østfoldinger som sliter med urininkontinens og analinkontinens, er uvisst i følge spesialfysioterapeut Hege Hølmo Johannessen. Dette er noe både unge og gamle kvier seg for å snakke om, også i møtet med helsepersonell. Men omfattende forskning som er gjort på kvinner med disse problemene, viser at det er mulig å få hjelp. Blant annet kan kosthold og trening med knipeøvelser gjøre hverdagen bedre for mange. 

Vil få ned medisinbruken

Overlege Enrico Callegari er i full gang med sitt forskningsprosjekt som har som mål å minske bruken av psykofarmaka på demente i sykehjem. En viktig del av prosjektet er at Callegari reiser ut til sykehjem og underviser om bruken av psykofarmaka som i dag er altfor høy. Han kunne fortelle om stort engasjement i kommunene, og per i dag er 14 sykehjem og 232 sykehjemsbeboere inkludert i studien.

I tillegg til forskernes foredrag var Kristine Gjul Harstad, prosjektkoordinator for Demensforskningsprogrammet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, invitert for å snakke om brukermedvirkning i forskning og hvordan folk med aktuell egenerfaring kan bidra i forskningsprosjekter.

Flere åpne kvelder

Arrangementet på Kalnes var åpent for alle, og om lag 50 personer hadde tatt turen til plenumssalen i går.
- Forskning er et satsningsområde i sykehuset, og interessen for å forske har økt de siste årene. Sykehuset Østfold er blant sykehusene med sterkest vekst. Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Vi ønsker å gi østfoldingene et innblikk i det som foregår i sykehuset, og vi kommer til å invitere til flere åpne kvelder på Kalnes, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Bilde fra plenumssalen på Kalnes

Om lag 50 personer kom til arrangementet på Kalnes i går 13. mars.