HELSENORGE

Venter du brev fra sykehuset?

Fra 14. juni vil de første pasientene motta digitale innkallingsbrev fra Sykehuset Østfold. - Med digitale brev får du posten direkte i helsenorge.no, eller i din digitale postkasse med en gang de er sendt ut fra sykehuset. Pasientene vil få en SMS om at de har mottatt brev, sier prosjektleder Thor Øivind Olsen.

Thor Øivind Olsen
Prosjektleder Thor Øivind Olsen

​I første omgang er det pasienter som skal til lungeavdelingen, nevrologisk avdeling, kreftavdelingen og DPS Fredrikstad som vil kunne motta digitale brev fra sykehuset.
- Etter sommeren vil stadig flere avdelinger ta denne løsningen i bruk, sier Olsen.

For pasienter som ikke har opprettet en bruker på helsenorge.no eller har Digipost eller e-Boks, vil brevet komme i postkassa i papirform som tidligere.

- Det vil alltid finnes en løsning for pasienter som ikke er på nett, men vi ønsker å oppmuntre til bruk av digitale løsninger. Med tradisjonell post tar det tid fra et brev blir sendt til det ligger i postkassen. I tillegg får vi sjeldnere enn før levert post hjem i postkassene. Den digitale løsningen går mye raskere. Da får du brevet med det samme det er sendt fra sykehuset, sier Olsen.

Innkallingsbrevene er forenklet og uten vedlegg, og kan leses på mobilen. Brevet beskriver tydelig hvor pasienten skal møte, og hvordan pasientene skal forberede seg slik at timen kan benyttes som planlagt.

Flere løsninger kommer snart

Sykehuset Østfold jobber nå med flere forskjellige prosjekter innen temaet digitale innbyggertjenester sammen med de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst.

De digitale brevene er første trinn i utviklingen av digitale innbyggertjenester. Neste steg i den digitale utviklingen vil være prosjektene Mine henvisninger, og deretter Mine timeavtaler.

- Målet er at innbyggere skal gis mulighet for selv å ta mer styring på eget forløp gjennom enkle selvbetjeningsløsninger, og at helsenorge.no skal være portalen for dialog mellom pasient og sykehus, sier Olsen.

Helsenorge.no

På helsenorge.no har du tilgang på flere digitale tjenester, som kjernejournal, dine resepter med mer. Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene. Mer informasjon om dette samt om personvern og sikkerhet, finner du på Helsenorge sine sider.