Vi forbereder oss på å ta i mot pasienter som trenger sykehusbehandling for koronavirus

De første tilfellene av koronavirus er nå påvist i Norge. Sykehuset Østfold skal være forberedt dersom mange i vårt opptaksområde trenger sykehusbehandling som følge av virussykdommen.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold.

De aller færreste av de som blir smittet med det nye koronaviruset trenger behandling i sykehus, men som for andre virussykdommer som for eksempel influensa, er det noen som trenger avansert medisinsk hjelp som bare kan gis i sykehus. Alle andre kan få helsehjelp av fastlege eller kommunehelsetjenesten om det blir nødvendig.


- De sentrale helsemyndighetene har bedt alle aktørene i helsetjenesten om å være forberedt på å håndtere en alvorlig epidemi. For Sykehuset Østfold betyr det at vi skal være forberedt å kunne gi behandling til de pasientene som er hardest rammet og trenger spesialisert behandling, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.


Etablerer pandemikomite
Sykehuset Østfold har egne beredskapsplaner for å håndtere pandemisituasjoner, og gjennomfører de tiltakene som er anbefalt av nasjonale helsemyndigheter. Sykehuset har etablert pandemikomite for å koordinere sykehusets innsats.


- Pandemikomiteen består av ledere og ressurspersoner fra de mest berørte fagområdene. Komiteen skal sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og at sykehusets innsats er godt koordinert, sier Stene-Johansen.


Sykehusets beredskapsplaner er til for å bruke i situasjoner der den ordinære driftsorganiseringen ikke strekker til. Et alvorlig virusutbrudd kan nettopp være en slik situasjon. I beredskapsplanene samler sykehuset tiltak for å sørge for tilstrekkelig bemanning og kapasitet, hindre smittespredning i sykehuset, ha kompetent personale på jobb og å ivareta den ordinære sykehusdriften på best mulig måte. Sykehuset Østfold er et akuttsykehus som gir både øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling. Ved ekstraordinær stor pågang av pasienter kan det være nødvendig prioritere ressursene til de akutt syke pasientene. Det betyr at de som kan vente på behandling må vente.


Kommunehelsetjenesten vil være representert i komiteen.
- God samhandling med fastleger og kommunehelsetjenesten er viktig i denne type situasjoner. Når presset mot helsetjenesten blir stort, er det viktig at vi sikrer at det kun er pasienter som trenger spesialistbehandling som kommer til sykehuset, sier Stene-Johansen.


Analyserer prøver i eget laboratorium
I senter for laboratoriemedisin tar de i mot prøver fra pasienter med mistanke om koronasmitte.
- Rask diagnostikk er viktig både for å iverksette riktig behandling og for å utelukke at pasienten er smittet med koronavirus. Det er en stor fordel for oss at vi har mulighet til å analysere prøvene i eget laboratorium. Det er også til oss prøver fra de fleste kommunelegekontorer og fastlegekontorer i Østfold kommer, sier Stene-Johansen.  


Følg rådene fra Folkehelseinstituttet
De viktigste tiltakene for å forhindre spredning av viruset kan hver og en av oss bidra til.
- Vær ekstra nøye med hyppig og god håndvask i varmt såpevann. Bruk papirlommetørkler når du nyser eller nys i albuen om du ikke har lommetørkle tilgjengelig, oppfordrer fagdirektør Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold.


Offisiell og kvalitetssikret informasjon til befolkningen om koronavirus finnes hos helsenorge.no og Folkehelseinstituttet

Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefon for publikum på 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117.