Helsenorge

Viktig å beregne god tid

Beregn god tid dersom du har avtale på Sykehuset Østfold. Adgangskontroll og sjekk av alle som kommer til sykehuset tar tid.

​Det er vakter ved alle innganger, og det gjennomføres kontroll av samtlige som kommer til Sykehuset Østfold. Adgangskontroll og besøkskontroll er viktige tiltak for å hindre smitte inn i sykehuset. Alle pasienter screenes før de slipper inn, og det betyr at de blir stilt en rekke kontrollspørsmål om symptomer og nærkontakt med smitte. Kle deg derfor godt, fordi det kan bli ventetid utendørs!

Kontrollen gjennomføres så raskt som mulig, men det kan likevel i perioder oppstå ventetid for de som skal inn. Alle anbefales derfor å beregne ekstra god tid. Sykehuset Østfold jobber fortløpende for å se på muligheten for en raskere løsning, men ber om tålmodighet og forståelse for måten kontrollen nå gjennomføres på.