Vil bli enda bedre

Bruker legene riktig teknikk under en tarmundersøkelse, har de større sjanse for å finne og fjerne flere polypper som kan utvikle seg til kreft i tarmen. I tillegg gjør det tarmundersøkelsen mindre smertefull for pasienten.

Skopikurs i Moss

Fra venstre: Overlege Robin Paulsen, overlege Katrine Romstad, overlege Frode Lerang, lege i spesialisering Dung Nguyen, instruktør fra Tønsberg og endoskopiskolens leder, Birgitte Seip, lege i spesialisering Marie Ek Olsen, overlege Rogelio Rios og instruktør fra Rikshospitalet, Kjetil Garborg.

Sykehuset Østfold var et av to sykehus i et nasjonalt pilotprogram for screening av tykk- og endetarmskreft som startet i 2012. Hele 70 000 østfoldinger, det vil si alle damer og menn som var mellom 50 og 75 år da studien startet, fikk en invitasjon til å delta i studien.

Resultatene etter screeningen er så lovende at regjeringen ønsker å innføre et tilbud om undersøkelse i hele landet i løpet av de neste årene. Invitasjonen vil gå til alle det året de er 55 år.

- I løpet av årene med tarmkreftscreening, avdekket vi tidlig kreftsykdom hos mer enn 240 personer. Når vi oppdager kreft i tarmen tidlig, kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg, sier overlege Tanja Owen i gastromedisinsk avdeling.

Tanja Owen

Overlege Tanja Owen

Ferdighetstrening i Moss

Det store antall tarmkreftundersøkelser, koloskopier, som er gjort i Moss de siste årene, har gitt sykehuset mulighet til å utdanne flere spesialister.
- Vi har gode resultater, både når det gjelder å finne polypper og at undersøkelsen ikke skal være veldig smertefull. Men likevel har legene her et ønske om å bli enda bedre, ved å få videre opplæring og å bedre teknikken, sier Owen.

Tidligere har leger måttet dra til Oslo universitetssykehus for å få videre opplæring i regi av endoskopiskolen, men i forrige uke ble det for første gang arrangert et Upskill kurs i sykehuset i Moss.  Fire overleger og to leger i spesialisering deltok på dagskurset, hvor det trenes på egen koloskopiferdighet. Legene ble veiledet av instruktører fra Endoskopiskolen, som er lege fra ulike sykehus i Helse Sør-Øst, som er lært opp av engelske spesialister på fagområdet. Hver lege som deltok på kurset, undersøkte to pasienter med instruktør til stede.

- Undersøkelsen gjøres med et skop som føres inn i tarmen. Vi bruker en rotasjonsteknikk som øker kvaliteten på undersøkelsen, både fordi vi får sett mer av tarmen og kan oppdage flere polypper, og fordi det gir mindre ubehag for pasienten, sier Owen som er en av instruktørene i endokopiskolen.

Hver polypp er viktig

Polyppene som de ser etter, er små utvekster. Dette er vanlige forandringer blant friske middelaldrende og eldre kvinner og menn, men kan også være forstadier til kreft. Under koloskopien fjernes derfor alle polypper, både små og store. Polyppene blir deretter undersøkt mikroskopisk.

En  måte et sykehus kan måle hvor god kvaliteten på undersøkelsene er, er å telle antall polypper som blir funnet, og å be pasienter selv fylle inn et skjema for å si om undersøkelsen var smertefull.

- Når den nasjonale tarmkreftscreeningen starter, ønsker vi at så mange som mulig møter opp når de får tilbud om en undersøkelse. Da er det viktig at de som blir undersøkt ikke opplever undersøkelsen som smertefull, slik at andre ikke våger å ta den, sier Owen.

For legene er det viktig å få sett så mye av tarmen som mulig. Hver polypp som oppdages, er viktig.
- Dersom vi finner 1 prosent flere polypper, minsker det risikoen for å utvikle kreft med 3 prosent innen neste planlagte kontrollundersøkelse, såkalt intervallcancer.  Øker vi antallet vi finner med 5 prosent, minsker risikoen med 15. Så det er vesentlig at vi hele tiden prøver å forbedre teknikken vi bruker, sier hun.

Endoskopiskolen

Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst arrangerer tre forskjellige kurs.
• Koloskopiinstruktør kurs er et tre dagers kurs for leger for å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Målgruppen er leger som skal ha ansvar for opplæring av nye skopører i sykehusene.
• Train the endoscopy team. Et simuleringskurs for både leger og sykepleiere som jobber sammen på en gastrolab.
• Upskill kurs. Her trener legene på egen koloskopiferdighet, med veiledning av instruktører fra endokopiskolen.

Her kan du se mer informasjon om endoskopiskolen