HELSENORGE

Vil inkludere 100 pasienter

Innovasjonsprosjektet "Nyskapende pasientforløp" har kommet et viktig skritt videre i utviklingen og utprøving av løsning for hjemmeoppfølging. - Over 60 pasienter prøver nå ut løsningen, sier innovasjonssjef og prosjektleder Ingunn Olsen.

Innovasjonssjef og prosjektleder Ingunn Olsen.

​Sykehuset Østfold samarbeider tett med leverandøren Diffia og Sykehuspartner om å utvikle og teste en tjeneste for digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet. Før jul startet utprøvingen av en ny tjeneste for digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter.

Se også: Er i gang med digital hjemmeoppfølging

- Kreftavdelingen har gjort en strålende jobb med å inkludere pasienter. Over 60 pasienter prøver nå ut løsningen, og målet er å ha inkludert totalt 100 pasienter i sommer, sier Ingunn Olsen.

- For oss er utprøvingen viktig, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef på kreftavdelingen. Det er gjennom utprøvingen vi kan se hvilke muligheter løsningen har og hvordan vi skal organisere oss for å ha hensiktsmessige arbeidsprosesser og gi god oppfølging til pasientene våre.
Prosjektet har også andre grunner til å juble, for denne uken fikk de også på plass en integrasjon med MetaVision.

- Dette er en veldig viktig milepæl, fordi det innebærer at pasientens hjemmemålinger av for eksempel blodtrykk, puls og temperatur automatisk overføres til MetaVision, og vil bli synlig for klinikerne på sykehuset når pasienten legges inn.

I juni vil første versjon av Nimble være ferdig. Kreftavdelingen skal teste ut løsningen frem til slutten av august. Da skal sykehuset fatte en beslutning om de ønsker å kjøpe Nimble-løsningen.

Andreas Stensvold, Elisabet  Holm og medarbeidere i kreftavdelingen tester ut digital hjemmeoppfølging.

Andreas Stensvold, Elisabet Holm og medarbeidere i kreftavdelingen tester ut digital hjemmeoppfølging.