HELSENORGE

Vil tilby hjemmeoppfølging til KOLS-pasienter

Sykehuset Østfold søker nå tre sykepleiere som vil være med på oppstart av et mobilt lungeteam som skal tilby hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter.

Irene Nordrum Rakvåg
Seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg

​​- Vi skal starte et ambulerende lungeteam på lungeavdelingen, bekrefter seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg ved lungemedisinsk avdeling.

Sykehuset Østfold følger opp mange KOLS-pasienter årlig, og en del av dem kan i fremtiden få tilbud om oppfølging via hjemmebesøk av det mobile lungeteamet.
- Dette blir et nytt og spennende tilbud å være med på både for pasienter og medarbeidere, sier Rakvåg.

Tett samarbeid

Det tverrfaglige teamet skal drives av tre sykepleiere i samarbeid med lungelege, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Sykepleierne skal veksle mellom å jobbe hjemmebesøk hos pasientene, og arbeid med lungepasienter på sengepost og i poliklinikk.
- Teamet får oppfølging av en del faste pasienter, sier Rakvåg.

Akershus universitetssykehus har hatt et tilsvarende tilbud i mange år, og undersøkelser viser at pasienter som får oppfølging hjemme etter sykehusopphold har mindre risiko for ny innleggelse på sykehus.
- Mange pasienter kommer for sent, så ved hjelp av det nye teamet håper vi å kunne fange opp endringer i pasientenes tilstand tidligere, og bidra til å unngå sykehusinnleggelse. En del KOLS-pasienter orker heller ikke å komme til time på poliklinikken, og da kan det nye tverrfaglige teamet gi oss bedre mulighet til oppfølging. sier Rakvåg.

Økt trygghet

Gjennom det ambulerende teamet følges pasienter opp med hjemmebesøk og videokonsultasjoner, og det ambulerende teamet bidrar i samarbeid med lungepoliklinikken til å gi KOLS-pasientene god behandling, økt livskvalitet, mestring og trygghet i hverdagen. Målet er at pasienten skal få økt forståelse av sykdommen sin, og hva som påvirker sykdomsbildet og prognose.

Sykepleierne bidrar med opplæring i bruk av medikamenter og utstyr, og kan veilede og kartlegge pasientens tilstand og behov. I poliklinikkens åpningstid på dagtid er også sykepleiere tilgjengelig på telefon. Lungepoliklinikken holder til både på Kalnes og i Moss. På Kalnes er det blant annet bronkolaboratorium, respfys, ergospirometri og sputumrom, hvor de undersøker og behandler inneliggende og polikliniske pasienter. I Moss er det egen søvnenhet for utredning og behandling av pasienter med søvnrelaterte pusteproblemer. Det lungemedisinske døgnområdet på Kalnes utreder og behandler lungepasienter i samarbeid med poliklinikken. Sengeposten har 27 senger, deriblant egne senger forbeholdt pasienter med behov for forsterket overvåking med maskebehandling.​

Nå søker sykehuset sykepleiere som har lyst til å være med i det nye teamet.

- Dette er en unik mulighet til å være med på noe nytt i Sykehuset Østfold, og til å være med på å utvikle lungemedisinsk avdeling, sier Irene Nordrum Rakvåg.​