HELSENORGE

Wisløff er ny styreleder

Nils Fredrik Wisløff er oppnevnt som ny styreleder i Sykehuset Østfold.

Helse Sør-Øst RHF har 20. desember gjort endringer blant de eieroppnevnte styrerepresentantene for styrene i Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet og Sykehuspartner.

Nils Fredrik Wisløff har tidligere vært direktør i Vestre Viken HF, og tar over etter Mariann Nordby Fålun som går ut av styret. Wisløff har bred erfaring som leder og fra styreverv både i og utenfor foretaksgruppen. Han har blant annet vært direktør i KS, rådmann i Lier og Drammen, fylkesrådmann i Vestfold og ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret ved Sykehuset Østfold HF har da følgende medlemmer:
• Nils Fredrik Wisløff (leder, ny)
• Petter Brelin (nestleder)
• Ketil Solbakke
• Nina Tangnæs Grønvold
• Gro Seim
• Anita Talåsen Granli (valgt av og blant de ansatte)
• Anne-Karin Rime (valgt av og blant de ansatte)
• Kjetil Aker Olsen (valgt av og blant de ansatte)