Besøkstider

Dine pårørende er velkommen til sykehuset. Enkelte pasienter har større behov for å være sammen med sine pårørende enn andre. Hør med avdelingen om det er greit med besøk utenom besøkstid der hvor det er fastsatte besøkstider. Avdelinger som behandler barn, har plikt til å legge forholdene til rette slik at en eller begge foreldre kan være hos barnet.

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sykehus. Gi beskjed på avdelingen der du ligger, dersom du ønsker å legge begrensninger for besøk når du er innlagt.

Sykehuset Østfold Kalnes

I utgangspunktet er det ikke fastlagte visittider på døgnområder, men av hensyn til måltider og behandling, er det fint om besøk avklares med seksjonen hvor pasienten er innlagt.

Tidspunkt for buffet på døgnområder somatikk (fysisk helse).

Frokost klokken 08.00–09.30
Lunsj klokken 12.00–13.00
Middag klokken 16.30–17.30

Avdelinger innen psykisk helsevern har forskjellige tidspunkt på måltider. Ta kontakt med avdelingen for tidspunkt.

Barne- og ungdomsklinikken

Fri besøkstid for familie, friske søsken og venner fram til klokken 21.00.

Føde-barsel

Vi vil ha ro og ber om at besøkende kun kommer i besøkstiden.

Besøkstider t.o.m. torsdag 14. november:

Mandag - fredag klokken 18.00 - 19.00

Lørdag - søndag klokken 14.00 - 15.00

NB! Fra fredag 15. november vil det bli endring i forhold til besøk på føde-barsel. Da vil det kun være far/partner og søsken som kan komme på besøk til mor og den nyfødte, med fri besøkstid.

Les mer om besøkstid på føde-barsel på avdelingens nettside.

Nyfødtintensiv

Ta kontakt med personalet for informasjon om besøk.

Telefon 69863340 .

Postoperativ og intensiv

Ta kontakt med personalet for informasjon om besøk.

Intensiv - 69868391 Postoperativ - 69868397

Sykehuset Østfold Moss

Mandag - fredag klokken 18.00 - 19.00

Lørdag, søndag og helligdager klokken 14.00 - 15.00

DPS Fredrikstad

Mandag - søndag: 16.00-21.00 
Utover det bør besøk til pasienter på seksjon døgn fortrinnsvis tilpasses dagens behandlingsprogram.

Blomster

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster.


 

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.