HELSENORGE

Besøkstider

Besøk i Sykehuset Østfold

Sykehuset er åpent for besøk alle dager mellom klokken 14.00 og 20.00.
Noen avdelinger har egne regler. Se mer informasjon under menypunktet "Besøkstider" lenger ned på siden.

Egne regler i akuttmottaket

Akuttmottaket har svært stor pågang av pasienter og begrenset plass. Her er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende.

Munnbind

For å hindre smittespredning i sykehuset, skal alle medarbeidere, pasienter, ledsagere og besøkende bruke munnbind i sykehuset dersom de har symptomer på luftveisinfeksjoner. Besøkende til pasienter på døgnområde 10 kreftsykdommer må bruke munnbind.​

Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.

Besøkstider

Sykehuset er åpent for besøk alle dager mellom klokken 14.00 og 20.00.

Varigheten for et besøk er opp til 1 time, og en pasient kan ha 1-2 besøkende per døgn.

Noen pasienter må dele rom med en annen pasient. Av hensyn til den andre pasienten, må besøk på rom med to pasienter vare i maks 30 minutter.

Ønsker dere å komme til et annet tidspunkt, ha lenger tid til besøk eller være flere besøkende, kan det avtales direkte med døgnområdet pasienten bor på. Se liste over telefonnummer under.

I kreftavdelingen, i klinikk for psykisk helsevern og i klinikk for kvinne/barn er det egne regler for besøk.

Besøkstidene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel. Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Her er det kun foresatte som kan komme på besøk nå.  

Oversikt over besøkstider
​​Døgnområde/
Avdeling

​Telefon

​Døgn 1 Hjerte
69 86 82 10

​Døgn 2
Infeksjon


​69 86 32 40

​Døgn 3
Lunge


​69 86 32 30
​Døgn 4
Nevrologi

​69 86 32 20

​Døgn 5
Gynekologi


​69 86 33 59

​Føde/barsel
Ledsager. Søsken til den nyfødte etter klokken 16.00 alle dager.

​69 86 33 30

​Døgn 6
Ortopedi

69 86 00 00
​Døgn 7
Gastrokirurgi

69 86 00 00

​Døgn 8
Kirurgi, kar, urologi, øre, nese, hals

69 86 00 00

​Døgn 9
Akuttgeriatri og nyre

Alle dager fra 14.00 - 20.00. I spesielle tilfeller kan besøk utenom besøkstiden avklares på forhånd med avdelingen.
​69 86 34 20
​Døgn 9
Gastromedisin
Alle dager fra 14.00 - 20.00. I spesielle tilfeller kan besøk utenom besøkstiden avklares på forhånd med avdelingen.​


69 86 34 92

​Døgn 10
Kreft
Besøkende må bruke munnbind.​

69 86 34 10

​IntensivTa kontakt med personalet for informasjon om besøk

69 86 83 91

​PostoperativTa kontakt med personalet for informasjon om besøk

69 86 83 97

​Barn og ungdom

​Fri besøkstid for foresatte. 

69 86 00 00

​Nyfødtintensiv​Fri besøkstid for foresatte

69 86 00 00

​Psykisk helsevern og rus (alle enheter)Kun etter avtale​69 86 00 00
​Døgnområde Moss - ortopedi og kirurgi
69 86 00 00

 

Ledsager til timeavtale i sykehuset

Pasienter som trenger assistanse kan ha med 1 ledsager til timeavtale i sykehuset.

Hvis ledsageren:

  • har bekreftet covid-19 og har timeavtale innen 5 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
  • har luftveissymptomer (forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans​) og har smitte i egen husstand

kan ledsager dessverre ikke komme inn i sykehuset uten avtale. Da må avdelingen der pasienten skal følges til kontaktes for å avklare hvordan ledsager skal forholde seg.


Akuttmottak

Barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende. 

Føde/barsel

​Fødende kvinner kan ha med seg inntil to ledsagere under fødsel

Det er besøksrestriksjoner på barselavdelingen. Ledsager kan være i avdelingen sammen med mor og det nyfødte barnet 24/7.

Søsken til det nyfødte barnet er velkommen til avdelingen etter kl. 16:00 alle dager.

Gynekologisk sengepost

Følger sykehusets overordnede besøkstider. Det vil si besøk alle dager mellom klokken 14.00 til 20.00

Det er mulig å ha med seg ledsager til undersøkelse/behandling etter avtale.


​Kvinneklinikkens poliklinikker: føde, barsel, gynekologi, urodynamik​k og ultralyd gravide

  • ​En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner.​
  • Det er ikke anledning til å ta med søsken/egne barn til konsultasjoner. Barn kan heller ikke oppholde seg i våre ventesoner .


​Friske besøkende

Hvis du:

  • har bekreftet covid-19 og har timeavtale innen 5 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
  • har luftveissymptomer (forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans​) og har smitte i egen husstand

kan du dessverre ikke komme inn i sykehuset uten avtale. Du må da kontakte avdelingen der pasienten du skal besøke oppholder seg for å avklare hvordan du skal forholde deg.


​Besøk til pasienter med påvist covid-19

I utgangspunktet er det ikke mulig å besøke pasienter med påvist covid-19, kun ved kritisk sykdom. Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr. Slikt besøk må avtales med avdelingen i forkant, telefon 69 86 32 40.

Husk smittevernreglene

  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold avstand til pasienter og ansatte
  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Blomster

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster.

 

 

​​​​​​​​​​​​​​
 

Fant du det du lette etter?