Besøkstider

Dine pårørende er velkommen til sykehuset. Enkelte pasienter har større behov for å være sammen med sine pårørende enn andre. Hør med sengeposten om det er greit med besøk utenom besøkstid. Avdelinger som behandler barn, har plikt til å legge forholdene til rette slik at en eller begge foreldre kan være hos barnet.

Baby
 

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sykehus. Gi beskjed på avdelingen der du ligger, dersom du ønsker å legge begrensninger for besøk når du er innlagt.

Sykehuset Østfold Kalnes

I utgangspunktet er det ikke fastlagte visittider, men av hensyn til måltider og behandling, er det fint om besøk avklares med seksjonen hvor pasienten er innlagt.

Barne- og ungdomsklinikken

Fri besøkstid for familie, friske søsken og venner fram til klokken 21.00.

Føde-barsel

Klokken 18.00-19.00 på hverdager og klokken 14.00-15.00 lørdag og søndag.

Partnere og søsken har fri besøkstid.

Sykehuset Østfold Moss

Mandag - fredag klokken 18.00 - 19.00

Lørdag, søndag og helligdager klokken 14.00 - 15.00