Besøkstider

Dine pårørende er velkommen til sykehuset. Enkelte pasienter har større behov for å være sammen med sine pårørende enn andre. Hør med sengeposten om det er greit med besøk utenom besøkstid. Avdelinger som behandler barn, har plikt til å legge forholdene til rette slik at en eller begge foreldre kan være hos barnet.

Baby
 

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sykehus. Gi beskjed på avdelingen der du ligger, dersom du ønsker å legge begrensninger for besøk når du er innlagt.

Sykehuset Østfold Kalnes

I utgangspunktet er det ikke fastlagte visittider, men av hensyn til måltider og behandling, er det fint om besøk avklares med seksjonen hvor pasienten er innlagt.

Frokost klokken 08.00–09.30
Lunsj klokken 12.00–13.00
Middag klokken 16.30–17.30

Barne- og ungdomsklinikken

Fri besøkstid for familie, friske søsken og venner fram til klokken 21.00.

Føde-barsel

Klokken 18.00-19.00 på hverdager og klokken 14.00-15.00 lørdag og søndag.

Partnere og søsken har fri besøkstid.

Sykehuset Østfold Moss

Mandag - fredag klokken 18.00 - 19.00

Lørdag, søndag og helligdager klokken 14.00 - 15.00

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.