Helsenorge

Besøkstider

Besøksforbud i Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er nå i gul beredskap. For å minske smitterisikoen og belastningen på sykehuset, innføres besøksstopp fra 10. desember.

Sykehuset har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende, men slik situasjonen er nå, må vi beskytte både pasienter og medarbeidere.

Noen unntak

Besøksforbudet gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, eller ledsager for pasienter med avklart behov for følge.

Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Her er det kun foresatte som kan komme på besøk nå.

Sykehuset vil prøve å legge til rette for at alvorlige syke pasienter kan få besøk. Dette må da avklares med avdelingen på forhånd.

Etter avtale kan det gjøres unntak ved besøk i psykisk helsevern og ved besøk hos barn. I utgangspunktet er det barn opp til 18 år det kunne gjøres unntak for, men avdelingene kan også vurdere om pasienter mellom 18 og 23 år har behov for at pårørende kan være til stede.

Pasienter som trenger assistanse kan ha med 1 ledsager til timeavtale i sykehuset.

Egne regler i akuttmottaket

Akuttmottaket har svært stor pågang av pasienter og begrenset plass. Her er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende.

Munnbind

For å hindre smittespredning i sykehuset, skal alle pasienter som skal til poliklinikker, dagbehandling og til akuttmottaket bruke munnbind. Dette gjelder også besøkende i sykehuset og eventuelle ledsagere. Munnbind skal brukes i alle sykehuset lokasjoner.

Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.

Du kan ikke komme inn i sykehuset uten avtale

Hvis du:

 • har bekreftet covid-19
 • er ute av hjemmeisolasjon etter påvist covid-19 og har timeavtale innen 10 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
 • har luftveissymptomer* og er definert som nærkontakt eller er i innreisekarantene

skal du kontakte avdelingen du har avtale med og avklare hvordan du skal forholde deg. 

*Symptomer som forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans

Besøksforbud

Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel. Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Her er det kun foresatte som kan komme på besøk nå.

Det gjøres unntak fra besøksforbudet i noen tilfeller, som for eksempel ved besøk til kritisk syke pasienter. Slike besøk må avtales med avdelingen i forkant.  

​​Døgnområde/
Avdeling

​Telefon

​Døgn 1 Hjerte
69 86 82 10

​Døgn 2
Infeksjon


​69 86 32 40

​Døgn 3
Lunge


​69 86 32 30
​Døgn 4
Nevrologi

​69 86 32 20

​Døgn 5
Gynekologi


​69 86 33 59

​Føde/barsel
​far/medmor/partner


​Døgn 6
Ortopedi

69 86 00 00
​Døgn 7
Gastrokirurgi

69 86 00 00

​Døgn 8
Kirurgi, kar, urologi, øre, nese, hals

69 86 00 00

​Døgn 9
Akuttgeriatri og nyre


​69 86 34 20
​Døgn 9
Gastromedisin


69 86 34 92

​Døgn 10
Kreft

69 86 34 10

​IntensivTa kontakt med personalet for informasjon om besøk

69 86 83 91

​PostoperativTa kontakt med personalet for informasjon om besøk

69 86 83 97

​Barn og ungdom

​Fri besøkstid for foresatte. 

69 86 00 00

​Nyfødtintensiv​Fri besøkstid for foresatte

69 86 00 00

​Psykisk helsevern og rus (alle enheter)Kun etter avtale​69 86 00 00
​Døgnområde Moss - ortopedi og kirurgi
69 86 00 00

 

Ledsager til timeavtale i sykehuset

Pasienter som trenger assistanse kan ha med 1 ledsager til timeavtale i sykehuset.

Hvis ledsageren:

 • har bekreftet covid-19
 • er ute av hjemmeisolasjon etter påvist covid-19 og har timeavtale innen 10 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
 • har luftveissymptomer* og er definert som nærkontakt eller er i innreisekarantene

kan ledsager dessverre ikke komme inn i sykehuset uten avtale. Da må avdelingen der pasienten skal følges til kontaktes for å avklare hvordan ledsager skal forholde seg.

*Symptomer som forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans.Akuttmottak

Barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende. 

Føde/barsel

Les om dette på våre koronaside med informasjon til gravide

Ultralyd gravide

Far/medmor/partner/ledsager kan bli med på ultralyd.

Fødepoliklinikk/barselpoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

På fødepoliklinikken og barselpoliklinikken kan mor ha med seg 1 ledsager.

Til gynekologisk og urodynamisk poliklinikk kan man kun ha med ledsager ved behov.

​Friske besøkende

Hvis du:

 • har bekreftet covid-19
 • er ute av hjemmeisolasjon etter påvist covid-19 og har timeavtale innen 10 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
 • har luftveissymptomer* og er definert som nærkontakt eller er i innreisekarantene

kan du dessverre ikke komme inn i sykehuset uten avtale. Du må da kontakte avdelingen der pasienten du skal besøke oppholder seg for å avklare hvordan du skal forholde deg.

*Symptomer som forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans.

​Besøk til pasienter med påvist covid-19

I utgangspunktet er det ikke mulig å besøke pasienter med påvist covid-19, kun ved kritisk sykdom. Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr. Slikt besøk må avtales med avdelingen i forkant, telefon 69 86 32 40.

Husk smittevernreglene

 • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
 • Hold avstand til pasienter og ansatte
 • Bruke munnbind
 • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Blomster

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster.

 

 

​​​​​​​​​​​
 

Fant du det du lette etter?