Besøkstider

Sykehuset Østfold har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjelder følgende besøksrestriksjoner:

Innlagte pasienter kan få ett besøk per dag. Under besøket kan én eller to av pasientens nærmeste pårørende være til stede.

Besøk må avtales med avdelingen i forkant.
Se kontaktinformasjon til avdelingene under Besøkstider.

Det er ikke anledning til mer enn ett besøk per dag. Besøket kan vare inntil en time hvis pasienten ligger på enerom. Deler pasienten rom med andre kan kun én pasient ha besøk av gangen – i inntil 30 minutter.
For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.

Av hensyn til mulig smittesporing, ønsker vi at du oppgir navn og telefonnummer i avdelingen hvor du er på besøk. Dette er frivillig.

For å beskytte pasienter og ansatte mot smitte har vi fortsatt adgangskontroll til våre behandlingsteder.

Besøkstider

Det er åpnet for ett besøk per dag til pasienter som er innlagt. Besøket må avtales med avdelingen på forhånd. Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, eller ledsager for pasienter med avklart behov for følge.
Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken.

​Døgnområde/
Avdeling

​Visittid

Antall besøkende

​Forhåndsavtale
Ja/Nei

​Døgn 1 HjerteKun etter avtale​2​Ja
69 86 82 10

​Døgn 2
Infeksjon

Kun etter avtale​2​Ja
69 86 32 40

​Døgn 3
Lunge

Kun etter avtale​2​Ja
69 86 32 30
​Døgn 4
Nevrologi
Kun etter avtale​2​Ja
69 86 32 20

​Døgn 5
Gynekologi

​Kun etter avtale​2

​Ja
69 86 33 59

​Føde/barsel​far/medmor/partner​1

​Ja

​Døgn 6
Ortopedi

​Kun etter avtale

​2

​Ja

69860000

​Døgn 7
Gastrokirurgi
​Kun etter avtale​2

​Ja

69860000

​Døgn 8
Kirurgi, kar, urologi, øre, nese, hals
​Kun etter avtale​2

​Ja

69860000

​Døgn 9
Akuttgeriatri og nyre

Kun etter avtale​2​Ja
69 86 34 20
​Døgn 9
Gastromedisin

​​​Kun etter avtale

​2

Ja
​69 86 34 92

​Døgn 10
Kreft
Kun etter avtale​2

​Ja

69860000

​IntensivTa kontakt med personalet for informasjon om besøk ​2

​Ring
69 86 83 91

​PostoperativTa kontakt med personalet for informasjon om besøk ​1

​Ring
69 86 83 97

​Barn og ungdom

​Fri besøkstid for foresatte. 

​2
Kun foresatte

​Ja

69860000

​Nyfødtintensiv​Fri besøkstid for foresatte​2
Kun foresatte

​Ja

69860000

​Psykisk helsevern og rus (alle enheter)Kun etter avtale​2​Ja. Ring avdelingen
​Døgnområde Moss - ortopedi og kirurgi​Kun etter avtale​2​Nei

 

Ledsager til timeavtale i sykehuset

Muligheten til å ha med ledsager/følge er sterkt begrenset. Barn inntil 18 år og alvorlig syke pasienter kan ha med seg én ledsager. Dersom du av andre medisinske grunner må ha ledsager/følge for å kunne gjennomføre konsultasjonen, må dette vurderes av medisinskfaglig personell ved poliklinikken og avtales før fremmøte.

Akuttmottak

I akuttmottaket er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med ledsager.

Føde/barsel

Les om dette på våre koronaside med informasjon til gravide

Ultralyd gravide/fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Far/medmor/partner kan bli med på rutine ultralyd.

Du kan ha med
én ledsager til andre timeavtaler ved kvinneklinikkens poliklinikker.

​Barselpoliklinikk

Far/medmor/partner kan være med.

Friske besøkende

Det forutsettes at besøkende ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19.

Besøkende eller ledsagere kan ikke ha oppholdt seg i utlandet i løpet av de siste ti dager før besøket til sykehuset.

Dette gjelder også korte opphold som dagsturer og grensehandel.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra ti-dagersregelen. I disse tilfellene besøk være avtalt med avdelingen før ankomst til sykehuset, og for ledsagere gjelder det da at munnbind må benyttes under hele besøket. Foreldre til barn på sykehuset kan fortsatt komme på besøk, men må gå med munnbind.

Har du vært i utlandet?

Besøkende eller ledsagere kan ikke ha oppholdt seg i utlandet i løpet av de siste ti dager før besøket til sykehuset.

Dette gjelder også ved korte opphold som dagsturer og grensehandel.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra ti-dagersregelen. I disse tilfellene besøk være avtalt med avdelingen før ankomst til sykehuset, og for ledsagere gjelder det da at munnbind må benyttes under hele besøket. Foreldre til barn på sykehuset kan fortsatt komme på besøk, men må gå med munnbind.


 

Besøk til pasienter med påvist covid-19

I utgangspunktet er det ikke mulig å besøke pasienter med påvist covid-19, kun ved kritisk sykdom. Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr. Slikt besøk må avtales med avdelingen i forkant, telefon 69 86 32 40.

Husk smittevernreglene

  • Skal du besøke en pasient, må du bruke munnbind og utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Holde minst 1 meter avstand til pasienter og ansatte
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Av hensyn til mulig smittesporing, ønsker vi at du oppgir navn og telefonnummer i avdelingen hvor du er på besøk. Dette er frivillig.

Blomster

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster.

 

 


 

Fant du det du lette etter?