HELSENORGE

Brukerutvalget

​Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Kontakt

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

Medlemmer

 

Mona Larsen (leder), FFO
Hanne Stagebo Petersen (nestleder), SAFO  

Øvrige medlemmer:

Robert Nordli, Mental Helse 
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Pål Oraug, Kreftforeningen
Inger-Lise Broen, FFO
Laila Ertnes, FFO
Inge André Langsholt, RIO
Linda Andresen, FFO

Dialogkonferanse 2023

I Brukerutvalgets dialogkonferanse møter representanter fra pasient-, pårørende og brukerorganisasjoner, fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, for å diskutere og belyse hvordan helsetjenesten fungerer. 

Mer informasjon og påmelding til dialogkonferansen​

Innkallinger

​​

202320222021

​​Referat

202320222021

 

Ønsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til linda.eikemo@so-hf.no​


Ann​​en informasjon

​​Møteplan 2023

18. januar
22. februar
22. mars
20. april
7. juni
16. august
20. september
1. november
13. desember


​Aktuelle lenker

13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Regionalt brukerutvalg

Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Reiseregning og møtegodtgjørelse

Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Brukerrepresentanter - godtgjøring for brukerutvalg ved Sykehuset Østfold

​Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

​Reiseregning

Reiseregning fylles ut av medlemmene etter hvert møte i brukerutvalget, prosjekter, råd eller utvalg.

Reiseregning for brukerrepresentanter fylles ut digitalt via Microsoft Forms

Obs! Ingen sensitive opplysninger i skjema.

Det må fylles ut et skjema for hver reise/ møte.

Kvittering for parkering sendes per e-post til linda.eikemo@so-hf.no

​Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

- Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, må bekreftelse fra arbeidsgiver sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Ta kontakt med samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no

​​​​​​​
 

Fant du det du lette etter?