HELSENORGE

Brukerutvalget

​Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Kontakt

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

Medlemmer

Svein Gurvin  

Svein Gurvin (leder), FFO

Hanne Stagebo Petersen (nestleder), SAFO  

Øvrige medlemmer:

Kari Bjørnerud,  FFO   
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Ninja Ulvestad Pettersen, Kreftforeningen
Jan-Magne Sørensen, Hvite Ørn
Inge André Langsholt, RIO
Mona Larsen, FFO
Anne Lisbeth Syvertsen, FFO


Innkallinger

20222021

2020

2019

2018

Innkalling til konstituering av brukerutvalget 2018-2020, 2018-02-21.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til konstituering av brukerutvalget 2018-2020, 2018-02-21.pdfInnkalling til konstituering av brukerutvalget 2018-2020, 2018-02-21.pdfpdf380113
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-02-21.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-02-21.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-02-21.pdfpdf358919
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-04-04.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-04-04.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-04-04.pdfpdf531908
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-05-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-05-09.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-05-09.pdfpdf532155
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-06-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-06-13.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-06-13.pdfpdf451805
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-09-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-09-12.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-09-12.pdfpdf438730
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-10-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-10-24.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-10-24.pdfpdf439944
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-12-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-12-12.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-12-12.pdfpdf457352

2017

Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-12-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-12-13.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-12-13.pdfpdf350692
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-10-25.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-10-25.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-10-25.pdfpdf346868
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-09-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-09-13.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-09-13.pdfpdf344974
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfpdf342739
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-05-10.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-05-10.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-05-10.pdfpdf338333
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfpdf340157
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfpdf384936

2016

Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfpdf764474
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfpdf324245
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfpdf396202
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfpdf414073
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfpdf1128665
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfpdf331946

 

Referat

20222021

2020

2019

2018

Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent) - konstituering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent) - konstituering.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent) - konstituering.pdfpdf471637
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent).pdfpdf457235
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-04-04 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-04-04 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-04-04 (godkjent).pdfpdf504934
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (godkjent).pdfpdf515033
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-06-13 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-06-13 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-06-13 (godkjent).pdfpdf495815
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-09-12 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-09-12 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-09-12 (godkjent).pdfpdf478459
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-10-24 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-10-24 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-10-24 (godkjent).pdfpdf487709
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-12-12 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-12-12 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-12-12 (godkjent).pdfpdf5131192017

Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (godkjent).pdfpdf442283
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-10-25 (godkjent).docx.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-10-25 (godkjent).docx.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-10-25 (godkjent).docx.pdfpdf445001
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-09-13 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-09-13 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-09-13 (godkjent).pdfpdf437151
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfpdf437617
Referat fra møte i brukerutvalget 10 05 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 10 05 2017.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 05 2017.pdfpdf729307
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfpdf443128
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfpdf428538

2016

Referat fra konstituering av nytt brukerutvalg 2016-02-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra konstituering av nytt brukerutvalg 2016-02-24.pdfReferat fra konstituering av nytt brukerutvalg 2016-02-24.pdfpdf398737
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfpdf452296
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfpdf432778
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfpdf415267
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfpdf417249
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfpdf415741
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-10-26.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-10-26.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-10-26.pdfpdf396910
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfpdf413290

2015

Referat fra møte i brukerutvalget 18 11 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 18 11 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 18 11 15.pdfpdf658372
Referat fra møte i brukerutvalget 18 03 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 18 03 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 18 03 15.pdfpdf416460
Referat fra møte i brukerutvalget 18 02 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 18 02 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 18 02 15.pdfpdf422280
Referat fra møte i brukerutvalget 16 12 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 16 12 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 16 12 15.pdfpdf415030
Referat fra møte i brukerutvalget 13 05 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 13 05 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 13 05 15.pdfpdf512690
Referat fra møte i brukerutvalget 10 06 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 10 06 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 06 15.pdfpdf430447
Referat fra møte i brukerutvalget 09 09 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 09 09 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 09 09 15.pdfpdf322108
Referat fra møte i brukerutvalget 07 10 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 07 10 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 07 10 15.pdfpdf410019
 

2014

Referat fra møte i brukerutvalget 10 09 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 10 09 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 09 14.pdfpdf508086
Referat fra møte i brukerutvalget 10 12 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 10 12 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 12 14.pdfpdf454307
Referat fra møte i brukerutvalget 11 06 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 11 06 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 11 06 14.pdfpdf605442
Referat fra møte i brukerutvalget 12 11 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 12 11 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 12 11 14.pdfpdf497842
Referat fra møte i brukerutvalget 15 10 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 15 10 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 15 10 14.pdfpdf391704
Referat fra møte i brukerutvalget 19 02 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 19 02 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 19 02 14.pdfpdf532678
Referat fra møte i brukerutvalget 19 03 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 19 03 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 19 03 14.pdfpdf605473
Referat fra møte i brukerutvalget 23 04 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 23 04 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 23 04 14.pdfpdf495284


 

Annen informasjon

​Møteplan 2022

23. februar
23. mars
20. april
18. mai
15. juni
17. august
21. september
2. november
14. desember​

Møteplan 2023

18. januar
22. februar
22. mars
20. april
7. juni
16. august
20. september
1. november
13. desember


Årsmeldinger

2019

2018 2017

2016 2015 2014

Strategi for brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Strategidokument

Aktuelle lenker

13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Regionalt brukerutvalg

Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Reiseregning og møtegodtgjørelse

Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Retningslinjer

Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

Reiseregning

Vedlagte skjema for reiseregning, med påført felt for møtegodtgjørelse må brukes av medlemmene i brukerutvalget og andre brukerrepresentanter som skal ha møte og reisegodtgjørelse fra Sykehuset Østfold. Alle reiseregninger blir ført inn i et elektronisk system som alle ansatte i Sykehuset Østfold skal inn i - ”Personalportalen”. Det er derfor viktig at alle skjema er korrekt utfylt.

Her finner du reiseregningsskjema

Brukerveiledning

Det må fylles ut et skjema for hver reise.

Reiseregning fylles ut slik:
Viktig at tidspunkter fylles ut p.g.a. diettgodtgjørelse og kostred. (frokost, lunsj, middag)
Ved overnatting, må du skrive navn på hotellet. Dersom ikke hotellets navn står oppført, vil det ikke kunne godtgjøres for diett med overnatting.
Alle kvitteringer må legges ved.

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

I henhold til eget reglement. Dette føres på samme skjema.

- Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, MÅ bekreftelse fra arbeidsgiver
sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Møtegodtgjørelse

Husk å skrive start og sluttklokkeslett for møtene og hva slags møte du har vært i, i det røde feltet nederst på reiseregningen.

Reiseregningene sendes til:

Sykehuset Østfold
Samhandlingsavdelingen
Postboks 300, 1714 Grålum


 

Fant du det du lette etter?