HELSENORGE

Brukerutvalget

​Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Kontakt

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

Medlemmer

Svein Gurvin leder av brukerutvalget  

Svein Gurvin (leder), FFO

Hanne Stagebo Petersen (nestleder), SAFO  

Øvrige medlemmer:

Kari Bjørnerud,  FFO   
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Ninja Ulvestad Pettersen, Kreftforeningen
Jan-Magne Sørensen, Hvite Ørn
Inge André Langsholt, RIO
Mona Larsen, FFO
Anne Lisbeth Syvertsen, FFO


Innkallinger

202320222021

​​Referat

202320222021

 

Ønsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til linda.eikemo@so-hf.no​


Annen informasjon

​​Møteplan 2023

18. januar
22. februar
22. mars
20. april
7. juni
16. august
20. september
1. november
13. desember


​Aktuelle lenker

13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Regionalt brukerutvalg

Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Reiseregning og møtegodtgjørelse

Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Retningslinjer

Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

Reiseregning

Vedlagte skjema for reiseregning, med påført felt for møtegodtgjørelse må brukes av medlemmene i brukerutvalget og andre brukerrepresentanter som skal ha møte og reisegodtgjørelse fra Sykehuset Østfold. Alle reiseregninger blir ført inn i et elektronisk system som alle ansatte i Sykehuset Østfold skal inn i - ”Personalportalen”. Det er derfor viktig at alle skjema er korrekt utfylt.

Her finner du reiseregningsskjema

Brukerveiledning

Det må fylles ut et skjema for hver reise.

Reiseregning fylles ut slik:
Viktig at tidspunkter fylles ut p.g.a. diettgodtgjørelse og kostred. (frokost, lunsj, middag)
Ved overnatting, må du skrive navn på hotellet. Dersom ikke hotellets navn står oppført, vil det ikke kunne godtgjøres for diett med overnatting.
Alle kvitteringer må legges ved.

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

I henhold til eget reglement. Dette føres på samme skjema.

- Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, MÅ bekreftelse fra arbeidsgiver
sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Møtegodtgjørelse

Husk å skrive start og sluttklokkeslett for møtene og hva slags møte du har vært i, i det røde feltet nederst på reiseregningen.

Reiseregningene sendes til:

Sykehuset Østfold
Samhandlingsavdelingen
Postboks 300, 1714 Grålum

​​
 

Fant du det du lette etter?