Kollage med bilder av barn og medarbeidere i psykiatrien

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: "Hva er viktig for deg?" Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Skroll deg nedover på siden for å se lokale kurs hos oss og regionale og nasjonale kurs.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer cirka 80 prosent av dem at  "Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!".

Hvordan delta på kurs?

Henvisning

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs

Sykehuset Østfold tilbyr kurs på flere steder. Du vil finne informasjon om sted på informasjonssiden om kurset du skal på. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. Nedenfor finner du lokale kurs vi arrangerer hos oss og du finner også regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt behandlingsvalg

Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg


E-læring for pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Lærings- og mestringssenteret

Kurs og arrangementer i Sykehuset Østfold

 • Tirsdag 27.10.
  Hjertesvikt

  Har du hjertesvikt eller er pårørende til en med hjertesvikt, og vil lære mer om denne sykdommen? Har du lyst til å treffe andre i samme situasjon og lære mer om hvordan du kan mestre hverdagen bedre med hjertesvikt?

 • Tirsdag 24.11.
  Epilepsi hos barn og ungdom

  Dette er et kurs som gir grunnleggende kunnskap om epilepsi og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Kurset er for foreldre/pårørende og fagpersoner.

 • ADHD - e-læringskurs for foresatte

  Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling.

 • Rusproblemer - kurs for pårørende

  Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker.

 • Skolestart

  Dette er et kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne med nevrologisk årsak, som skal begynne på skolen i 2021/22.

 • Starthjelp

  Starthjelpkurset er et tilbud til foreldre i hele Østfold som har et barn i aldersgruppen 0-6 år med nylig fastsatt nedsatt funksjonsevne og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

 • Temadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvekt

  Temadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier og erfaringsutveksling i gruppe.

Kurs og opplæring ved andre helseforetak

Fant du det du lette etter?