Ledelsen i Sykehuset Østfold

Administrerende direktør

Administrerende direktør
Just Ebbesen

Just Ebbesen

Viseadministrerende direktør

Viseadministrerende direktør

Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen

Klinikk- og divisjonsledelse

Klinikk for medisin
Einar Gløersen

Einar Gløersen

Klinikk for kirurgi
Tore Krogstad

Tore Krogstad

Klinikk for akuttmedisin

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl

Klinikk for kvinne-barn

Eirin Paulsen

Eirin Paulsen

Psykisk helsevern og rusbehandling

Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen

Divisjon Facility Management

Trond Smogeli

Trond Smogeli

Senter for laboratoriemedisin
Anne Kathrine Palacios

Anne Kathrine Palacios

Bildediagnostikk
Eivind Reitan

Eivind Reitan

Kreft
Andreas Stensvold

Andreas Stensvold

Avdelingssjefer


Klinikk for kirurgi

Anestesileger

Kjell Ingar Bjørnstad

Intensiv

Linda S. Haukeland

Kirurgi

Tom Nordby

Ortopedi

Anne Margrethe Borgersen

Operasjon Kalnes

Ole Tangen

Operasjon Moss

Brit Marie Skjelin

Sterilsentralen

Svanhild Røed Løkken

Øre-nese-hals

Anne Johannessen

Øye

Junet Nygård Schaft

Klinikk for akuttmedisin

Akuttmottak

Sissel Hagen

Prehospital avdeling

Merete Storli Tveit

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Bjørn Dønheim

DPS Fredrikstad

Astrid Rødseth

DPS Halden-Sarpsborg

Kari Gjelstad

DPS nordre Østfold

Ingmar Clausen

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering

Knut-Erik Hymer

Rusbehandling

Bernt W. Pettersen

Klinikk for medisin

Akuttmedisin

Nezar Raouf

Dokumentasjonssenteret

Ann Elisabeth Rønneberg  

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Randi Olofsson (kst.)

Gastromedisin

Per Sandvei

Geriatri og endokrinologi

Astrid Eri-Montsma

Hjertemedisin

Anette Siebenherz

Infeksjonsmedisin

Jetmund Ringstad

Lungemedisin

Tine Sælid

Nevrologi

Volker Solyga

Nyremedisin

Odd-Helge Hunderi

Revmatologi

Randi Olofsson (kst.)

Klinikk for kvinne-barn

Barne- og ungdomsklinikken

Eirin Paulsen  

Kvinneklinikken

Eirin Paulsen

Divisjon Facility Management

Eiendom

Anne Charlotte Moe  

HMS

Terje Engvik

Innkjøp og logistikk

Glenn Løvli Fredriksen

Sykehusservice

Lars Phil

Teknisk

Hans Jørgen Torgersen

Stabsdirektører

  

Fag- og utvikling

Helge Stene-Johansen

HR

Wenche Lyngholm

Kommunikasjon

Bjørn Hødal

Prosess

Liv Marit Sundstøl

Økonomi

Marianne Wik

Stab - avdelingssjefer

Analyse

Karine Løllke

Bemanning

Fiona Skjennem

Fag- og kompetanse

Mette Meisingset

Forhandling

Rolf Lie

Forskning

Waleed Ghanima

HR

Nina Bøhn Kristiansen

IKT

Bengt Thompson

Kvalitets- og pasientsikkerhet

Marit Flåskjer

Medisinsk teknologisk

Sverre Granmark

Pasientservice og booking

Kristin E. Næss Tvete

Prestetjenesten

Sigmund Nakkim

Regnskap

Stig Otte Sætherbakken

Samhandling

Odd Petter Nilsen

Smittevern
Jon Birger Haug

Tillitsvalgte og annet

Nina Bøhn Kristiansen

Økonomi og oppfølging
Anna Maria Nygård (kst.)

Organisasjonskart

Organisasjonskart

  

 

Kontakt

E-post: postmottak@so-hf.no

Sentralbord: 08600
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.