Ledelsen i Sykehuset Østfold

Administrerende direktør

Administrerende direktør
Hege Gjessing

Hege Gjessing

Klinikk- og divisjonsledelse

Klinikk for medisin
Volker Solyga

Volker Solyga

Klinikk for kirurgi
Tom Nordby

Tom Nordby

Klinikk for akuttmedisin

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl

Klinikk for kvinne-barn

Eirin Paulsen

Eirin Paulsen

Psykisk helsevern og rusbehandling

Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen

Divisjon Facility Management

Trond Smogeli

Trond Smogeli

Senter for laboratoriemedisin
Anne Kathrine Palacios

Anne Kathrine Palacios

Bildediagnostikk
Eivind Reitan

Eivind Reitan

Kreft
Andreas Stensvold

Andreas Stensvold

Avdelingssjefer


Klinikk for kirurgi

Anestesileger

Ole Fredrik Lund

Intensiv

Linda S. Haukeland

Kirurgi

Carina Linchausen (kst)

Ortopedi
Asbjørn Sorteberg

Operasjon Kalnes

Ole Tangen

Operasjon Moss

Brit Marie Skjelin

Steril forsyning

Svanhild Røed Løkken

Øre-nese-hals

Anne Johannessen

Øye

Oddbjørn Bjordal

Klinikk for akuttmedisin

Akuttmottak

Sissel Hagen

Prehospital avdeling

Merete Storli Tveit

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Ragnhild Tranøy

DPS Fredrikstad

Kari Gjelstad

DPS Halden-Sarpsborg

Kari Gjelstad

DPS nordre Østfold

Ingmar Clausen

Psykiatrisk avdeling leger og voksenhabilitering

Knut-Erik Hymer

Psykiatrisk avdeling døgnområder

Hege Stokstad Mathisen (kst.)

Rus- og avhengighetsbehandling

Bernt W. Pettersen

Klinikk for medisin

Akuttmedisin

Nezar Raouf

Dokumentasjonssenteret

Ann Elisabeth Rønneberg  

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Anette Siebenherz

Gastromedisin

Per Sandvei

Geriatri og endokrinologi

Astrid Eri-Montsma

Hjertemedisin

Nezar Raouf

Infeksjonsmedisin

Jetmund Ringstad

Lungemedisin

Øystein Almås

Nevrologi

Antonios Porianos

Nyremedisin

Wilma Hamstra 

Pasientservice og booking

Ann Elisabeth Rønneberg

Revmatologi

Anette Siebenherz

Klinikk for kvinne-barn

Barne- og ungdomsklinikken

Harald Hurum  

Kvinneklinikken

Nina I. Håland Sørli

Divisjon Facility Management

Eiendom

Anne Charlotte Moe  

HMS

Terje Engvik

Innkjøp og logistikk

Glenn Løvli Fredriksen

Sykehusservice

Lars Phil

Teknisk

Hans Jørgen Torgersen

Stabsdirektører

  

Fag- og utvikling

Helge Stene-Johansen

HR

Gaute Storås

Prosess

Liv Marit Sundstøl

Økonomi

Marianne Wik

Stab - avdelingssjefer

Analyse

Karine Løllke

Bemanning

Fiona Skjennem

Fag og kompetanse

Mette Meisingset

Forhandling

Rolf Lie

Forskning

Waleed Ghanima

HR-avdelingen

Ane Grimsrud (kst.)

IKT

Bengt Thompson

Juridisk avdeling

Jostein Vist

Klinisk IKT

Veronica Kruge Solberg

Kommunikasjon

Bjørn Hødal

Kvalitets- og pasientsikkerhet

Marit Flåskjer

Medisinsk teknologisk

Sverre Granmark

Prestetjenesten

Sigmund Nakkim

Regnskap

Stig Otto Sætherbakken

Samhandling

Odd Petter Nilsen

Smittevern

Jon Birger Haug

Økonomi og oppfølging

Anna Maria Nygård

Organisasjonskart

Organisasjonskart - Organisasjonskartet er på to sider. Side 1 er med klinikkdirektører og avdelingssjefer. Side 2 er oversikt over stabsfunksjoner.  

Kontakt

E-post: postmottak@so-hf.no

Sentralbord: 69 86 00 00
Fant du det du lette etter?