Ledelsen i Sykehuset Østfold

Administrerende direktør Just Ebbesen

Just Ebbesen
​Viseadministrerende direktør Irene Dahl AndersenIrene Dahl Andersen

Klinikk- og divisjonsledelse

Klinikk for medisin

Einar Gløersen

Klinikk for kirurgi

Tore Krogstad

Klinikk for akuttmedisin

Liv Marit Sundstøl

Klinikk for kvinne-barn

Eirin Paulsen

Psykisk helsevern og rusbehandling

Irene Dahl Andersen

Divisjon Facility Management

Trond Smogeli

Avdelingssjefer

Avdeling for bildediagnostikk

Eivind Reitan

Senter for laboratoriemedisin

Anne Kathrine Palacios

Kreftavdelingen

Andreas Stensvold

Klinikk for kirurgi

Avdeling for anestesileger

Kjell Ingar Bjørnstad

Intensivavdelingen

Linda S. Haukeland

Kirurgisk avdeling

Tom Nordby

Ortopedisk avdeling

Anne Margrethe Borgersen

Operasjonsavdelingen Kalnes

Ole Tangen

Operasjonsavdelingen Moss

Brit Marie Skjelin

Sterilsentralen

Svanhild Røed Løkken

Øre-nese-halsavdelingen

Anne Johannessen

Øyeavdelingen

Junet Nygård Schaft

Klinikk for akuttmedisin

Avdeling akuttmottak

Sissel Hagen

Prehospital avdeling

Bo Skauen

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Bjørn Dønheim

DPS Fredrikstad

Astrid Rødseth

DPS Halden-Sarpsborg

Kari Gjelstad

DPS nordre Østfold

Ingmar Clausen

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering

Knut-Erik Hymer

Rusbehandling

Bernt W. Pettersen

Klinikk for medisin

Akuttmedisinsk avdeling

Nezar Raouf

Dokumentasjonssenteret

Ann Elisabeth Rønneberg  

Fysioterapiavdelingen

Randi Olofsson (kst.)

Gastromedisinsk avdeling

Per Sandvei

Geriatrisk og endokrinologisk avdeling

Astrid Eri-Montsma

Hjertemedisinsk avdeling

Anette Siebenherz

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Jetmund Ringstad

Lungemedisinsk avdeling

Tine Sælid

Nevrologisk avdeling

Volker Solyga

Nyremedisinsk avdeling

Odd-Helge Hunderi

Revmatologisk avdeling

Randi Olofsson (kst.)

Klinikk for kvinne-barn

Barne- og ungdomsklinikken

Eirin Paulsen  

Kvinneklinikken

Eirin Paulsen

Divisjon Facility Management

Eiendomsavdelingen

Anne Charlotte Moe  

HMS-avdelingen

Terje Engvik

Avdeling for innkjøp og logistikk

Glenn Løvli Fredriksen

Sykehusservice

Lars Phil

Teknisk avdeling

Hans Jørgen Torgersen

Stabsdirektører

  

Fag- og utvikling

Helge Stene-Johansen

HR

Wenche Lyngholm

Kommunikasjon

Bjørn Hødal

Prosess

Liv Marit Sundstøl

Økonomi

Marianne Wik

Stab - avdelingssjefer

Analyse

Karine Løllke

Bemanningsavdelingen

Fiona Skjennem

Fag- og kompetanseavdelingen

Mette Meisingset

Forhandlingsavdelingen

Rolf Lie

Forskningsavdelingen

Waleed Ghanima

HR-avdelingen

Nina Bøhn Kristiansen

IKT-avdelingen

Bengt Thompson

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Marit Flåskjer

Medisinsk teknologisk avdeling

Sverre Granmark

Avdeling for pasientservice og booking

Kristin E. Næss Tvete

Prestetjenesten

Sigmund Nakkim

Regnskapsavdelingen

Stig Otte Sætherbakken

Samhandlingsavdelingen

Odd Petter Nilsen

Tillitsvalgte og annet

Nina Bøhn Kristiansen

Økonomi og oppfølging
Anna Maria Nygård (kst.)


Kontakt

E-post: postmottak@so-hf.no

Sentralbord: 08600