HELSENORGE

Media

Sykehuset Østfold svarer gjerne på spørsmål fra medier og journalister.

Vi ber likevel om forståelse for at vi ikke kan besvare spørsmål om pasienters identitet eller diagnose. Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra pressen om pasienters tilstand. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke utlevere ytterligere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg.

Av prinsipp kontakter vi heller ikke pasienter med spørsmål om uttalelser til mediene. Det handler om at pasienter under behandling i sykehuset kan ha svekket samtykkekompetanse.

Pressevakt

For at du skal være forvisset om at du har fått korrekt informasjon og offisielle svar du trygt kan publisere, skal alle henvendelser fra medier skje til vår pressevakttelefon 948 19 109 (telefonen viderekobles og kan ikke motta SMS).

Etter kontortid er ikke pressevakten til stede på sykehuset. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje i kontortiden (08.00-16.00). Du kan også sende en henvendelse til kommunikasjonsavdelingen (e-poster blir lest i kontortiden). Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine spørsmål.

post.info@so-hf.no 

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@so-hf.no.​

Mediekontakt

​Kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg
Telefon 995 52 155 
E-post: post.info@so-hf.no

Kommunikasjonsavdelingen

Gå til mer informasjon om kommunikasjonsavdelingen

Pressebilder

Her legger vi ut bilder fra Sykehuset Østfold som pressen kan bruke

Offentlig journal

Offentlig journal

 

Følg oss på sosiale medier

Fant du det du lette etter?