Offentlig journal

​Hovedregel om offentlighet

Sykehuset Østfold er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest avsender, mottaker og/eller deler av innhold i teksten sladdet med *****.

Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@so-hf.no


Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du til høyre på denne siden.

Ønsker du innsyn i offentlig journal fra tidligere år, vennligst ta kontakt med postmottak@so-hf.no.

Offentlig journal 2020Offentlig journal for 2019

Fant du det du lette etter?