Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

E-læring for pasienter og pårørende

AvføringslekkasjeAvspenningstrening Bekkenbunnstrening KOLS, E-læringskurs for pasienter og pårørendeHydrocephalus – kunnskap og mestringStoffskifte, E-læring om høyt stoffskifte (hypertyreose)  
Stoffskifte, E-læring om lavt stoffskifte (hypotyreose)    
Søvnskole

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne


Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Lærings- og mestringssenteret


Regelverk og andre føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst, har laget en oversikt over regelverk og andre føringer og anbefalinger for opplæring av pasienter og pårørende. Les om kost- og reisegodtgjørelse, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning, helsepedagogiske anbefalinger og mer på mestringforalle.no.

Kurs og arrangementer

 • 28.09 torsdag
  Gruppe for søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne

  Dette er et gruppetilbud for søsken i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse.

 • 17.10 tirsdag
  Barn med ADHD - foreldreopplæring

  Dette er et kurs for foreldre som har barn med diagnosen ADHD. På kurset tas det opp blant annet hvordan man best kan utvikle samhandling med barnet, løse konfliktsituasjoner med mer.

 • 19.10 torsdag
  Autismespekterforstyrrelser (ASF) - foreldrekurs

  Foreldreopplæringen retter seg mot foreldre/foresatte som har fått sine barn diagnostisert med ASF/Asperger.

 • 24.10 tirsdag
  Hjertesvikt

  Kurs om hjertesvikt for pasienter og deres pårørende med temaer som ernæring og livsstil, fysisk aktivitet, kognitiv bevisstgjøring og relasjoner som endres.

 • 24.10 tirsdag
  Overgang til 18 år - Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

  Hvordan påvirkes livet til ungdommen og foreldrene, økonomisk og juridisk, når de fyller 18 år?

 • 26.10 torsdag
  «Hva med oss?» - Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne

  «Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne.

 • 06.11 mandag
  Tinnitus

  Kurs om tinnitus med innhold som: Hvor oppstår tinnitus, kognitiv bevisstgjøring, avspenning, følgeproblemer av tinnitus, søvnvansker, lydømfintlighet og hjjelpemidler.

 • 14.11 tirsdag
  Stomikurs

  Kurs om stomi med innhold som operasjonsmetoder, stomistell og produktinformasjon, kosthold, stomiopererte kommer og deler sine erfaringer, og samliv, selvbilde og seksualitet.

 • 15.11 onsdag
  Samtalegruppe for ungdom 13-15 år

  Dette er en samtalegruppe for ungdom 12-15 år med nedsatt funksjonsevne og arrangeres av seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU).

 • 21.11 tirsdag
  Fibromyalgi november

  Kurs om fibromyalgi med innhold som behandling, avspenning, fysisk aktivitet (teori og praksis), kognitiv bevisstgjøring, erfaringsutveksling, legens spørretime og en erfaren bruker som deler sin historie

 • 30.11 torsdag
  Da klokka klang

  Dette er et kurs om barn med spesielle behov som skal begynne på skolen og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

 • Hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.