Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

Se våre kurs for pasienter og pårørende under Kurs og arrangementer nederst på denne siden.

E-læring for pasienter og pårørende

AvføringslekkasjeAvspenningstrening Bekkenbunnstrening KOLS, E-læringskurs for pasienter og pårørendeHydrocephalus – kunnskap og mestringStoffskifte, E-læring om høyt stoffskifte (hypertyreose)  
Stoffskifte, E-læring om lavt stoffskifte (hypotyreose)    
Søvnskole

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne


Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Lærings- og mestringssenteret


Regelverk og andre føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst, har laget en oversikt over regelverk og andre føringer og anbefalinger for opplæring av pasienter og pårørende.

Les om kost- og reisegodtgjørelse, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning, helsepedagogiske anbefalinger og mer på mestringforalle.no.

Kurs for fagfolk og helsepersonell

Sykehuset Østfold arrangerer også kurs for fagfolk og helsepersonell, både for våre egne medarbeidere og for fagfolk i kommunene.

Se oversikt over kursene og få informasjon om utdanning og kompetanse i sykehuset

Kurs og arrangementer

 • Onsdag 05.09.
  Livsstyrketrening høsten 2018

  Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangspunktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

 • Onsdag 17.10.
  Hjertesvikt

  Har du hjertesvikt, eller er pårørende til en med hjertesvikt, og trenger lære mer om denne sykdommen? Har du lyst til å treffe andre som også har hjertesvikt og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre?

 • Onsdag 17.10.
  Samtalegruppe for ungdom 13-15 år om kropp, pubertet, seksualitet og følelser

  Dette er et gruppetilbud til ungdom med utviklingshemming og arrangeres av seksjon barne- og ungdomshabilitering. Temaer vil være kropp, pubertet, hygiene, seksualitet, følelser, venner og kjærester.

 • Mandag 22.10.
  Foreldre-/barnegruppe til barn med lett unilateral Cerebral Parese 0-3 år

  Dette er et gruppetilbud for foreldre og barn 0-3 år, der barnet har fått diagnosen lett Unilateral Cerebral Parese.

 • Tirsdag 23.10.
  Autisme - for foresatte

  Dette er et tilbud om foreldreopplæring i gruppe. Det arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Kurset passer for foresatte til barn med autisme i førskolealder.

 • Torsdag 25.10.
  «Hva med oss?». Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne

  «Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Kursene administreres av Bufetat og holdes vanligvis som helgekurs.

 • Torsdag 25.10.
  Temadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvekt

  Temadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesøstre, og erfaringsutveksling i gruppe.

 • Mandag 29.10.
  Tinnitus oktober

  Kurs om tinnitus (øresus) med innhold som: Hvor oppstår tinnitus, kognitiv bevisstgjøring, avspenning, følgeproblemer av tinnitus, søvnvansker, lydømfintlighet og hjelpemidler.

 • Torsdag 01.11.
  Spill og moro

  Tilrettelagte aktiviteter for barn med cerebral parese som har store motoriske vansker som påvirker både håndfunksjon og verbal tale.

 • Tirsdag 13.11.
  Stomikurs

  Stomikurset er for personer som er nylig operert, eller har hatt stomi i inntil ett år. Du får lære om operasjonsmetoder, stomistell og produkter. En viktig del av kurset er også å kunne utveksle erfaringer med andre som har stomi eller er pårørende.

 • Torsdag 15.11.
  Overgang til 18 år - Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne og for foreldrene

  Hvordan påvirkes livet til ungdommen og foreldrene, økonomisk og juridisk, når de fyller 18 år?

 • Tirsdag 20.11.
  Kurs for pårørende

  Er du pårørende til en voksen med langvarig sykdom, og vil lære mer om hvordan ta vare på seg selv som pårørende? Har du lyst til å treffe andre pårørende, og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre?

 • Torsdag 29.11.
  Sosiale medier og nettvett – utfordringer for unge med lærevansker/forståelsesvansker

  Kurset gir foreldre og fagpersoner til unge med lærevansker, bl.a. med lett utviklingshemming, innføring i de ulike sosiale mediene og aktuelle nettsteder.

 • Mandag 10.12.
  Overgang til skole

  Dette er et kurs om barn med spesielle behov som skal begynne på skolen. Kurset passer for foresatte til barn med nedsatt funksjonsevne, som skal begynne på skolen om ett eller to år, og fagpersoner i barnehage og skole.

 • Diabeteskurs

  Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.

 • Hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.