Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

E-læring for pasienter og pårørende

AvføringslekkasjeAvspenningstrening Bekkenbunnstrening KOLS, E-læringskurs for pasienter og pårørendeHydrocephalus – kunnskap og mestringStoffskifte, E-læring om høyt stoffskifte (hypertyreose)  
Stoffskifte, E-læring om lavt stoffskifte (hypotyreose)    
Søvnskole

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne Lærings- og mestringssenteret

Arrangementer

01.02 onsdag

Samtalegruppe for ungdom

Dette er et gruppetilbud for ungdom med nedsatt funskjonsevne og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Samtalegruppen tar opp temaer som kropp, hygiene, pubertet, følelser, venner og kjærester

01.03 onsdag

Kurs for pårørende

Kurset er utviklet for å gi påfyll i hverdagen. Kurset kan derfor bidra til å gjøre deg mer bevisst på egne grenser, å ivareta deg selv og finne fram til egne ressurser og muligheter. Utveksle erfaringer med andre deltakere og få tips og råd av hverandre.

06.03 mandag

Livet etter kreft

Et kurs for personer som har hatt kreft og er ferdige med cellegift- og strålebehandling.

20.03 mandag

Tinnitus

Kurs for personer med tinnitus (øresus) og deres pårørende). Kurset inneholder faglig informasjon om tinnitus og ulike metoder for hvordan få en bedre hverdag med øresus.

25.04 tirsdag

Fibromyalgi april 2017

Kurs om fibromyalgi med innhold som behandling, avspenning, fysisk aktivitet (teori og praksis), kognitiv bevisstgjøring, erfaringsutveksling, legens spørretime og en erfaren bruker som deler sin historie.

23.05 tirsdag

Hjertesvikt mai 2017

Kurs for personer med hjertesvikt og deres pårørende.

29.05 mandag

Temadager for foreldre til barn som har ME/CFS

Hensikten med temadagene er å gi innsikt i tilstanden og faglig informasjon om ME/CFS.

07.06 onsdag

Livsstyrketrening

Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangspunktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

Se flere kommende arrangementer ()

Hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.

Se flere faste arrangementer ()