Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

Se våre kurs for pasienter og pårørende under Kurs og arrangementer nederst på denne siden.

E-læring for pasienter og pårørende

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne


Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Lærings- og mestringssenteret


Regelverk og andre føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst, har laget en oversikt over regelverk og andre føringer og anbefalinger for opplæring av pasienter og pårørende.

Les om kost- og reisegodtgjørelse, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning, helsepedagogiske anbefalinger og mer på mestringforalle.no.

Kurs for fagfolk og helsepersonell

Sykehuset Østfold arrangerer også kurs for fagfolk og helsepersonell, både for våre egne medarbeidere og for fagfolk i kommunene.

Her får du oversikt over kursene vi tilbyr til fagfolk og helsepersonell og du får også informasjon om utdanning og kompetanse i sykehuset

Kurs og arrangementer

 • Fredag 03.05.
  Nettverkstreff for barn 0 - 2 år

  Temadag hvor dere treffer andre familier med små barn som har et habiliteringsbehov. Dette vil innebære ulike diagnosegrupper. Vi vil ha en samlingsstund med barna, spise lunsj og ha faglig innlegg for foreldrene.

 • Torsdag 09.05.
  Hva med oss?

  Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Torsdag 09.05.
  Stoffskifteforbundet - foredrag med endokrinolog

  Stoffskifteforbundet i Østfold inviterer til foredrag med endokrinolog og seksjonsoverlege Ingrid Norheim fra Oslo Universitetssykehus. Hun er også medlem av Faglig råd i Stoffskifteforbundet.

 • Onsdag 29.05.
  Temadager for foreldre til barn med CFS/ME

  Temadager med blant annet innhold som psykiske prosesser, sorgreaksjoner, kommunikasjon, endringer i familien når en blir syk, kosthold, sykdomsfaser, energibalanse, rettigheter og muligheter ved utdanning og fra NAV.

 • Onsdag 11.09.
  Mestringskurs: Livsstyrketrening

  Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangs- punktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

 • ADHD - e-læringskurs for foresatte

  Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling.

 • Diabeteskurs

  Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.

 • Hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.