Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

Se våre kurs for pasienter og pårørende under Kurs og arrangementer nederst på denne siden.

E-læring for pasienter og pårørende

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne


Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Lærings- og mestringssenteret


Regelverk og andre føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst, har laget en oversikt over regelverk og andre føringer og anbefalinger for opplæring av pasienter og pårørende.

Les om kost- og reisegodtgjørelse, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning, helsepedagogiske anbefalinger og mer på mestringforalle.no.

Kurs for fagfolk og helsepersonell

Sykehuset Østfold arrangerer også kurs for fagfolk og helsepersonell, både for våre egne medarbeidere og for fagfolk i kommunene.

Her får du oversikt over kursene vi tilbyr til fagfolk og helsepersonell og du får også informasjon om utdanning og kompetanse i sykehuset

Kurs og arrangementer

 • Onsdag 11.09.
  Mestringskurs: Livsstyrketrening

  Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangs- punktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

 • Mandag 23.09.
  Starthjelpskurs

  Starthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet.

 • Tirsdag 08.10.
  Kurs for pårørende

  Er du pårørende til en voksen med langvarig sykdom, og vil lære mer om hvordan ta vare på seg selv som pårørende? Har du lyst til å treffe andre pårørende, og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre?

 • Onsdag 09.10.
  Fibromyalgi

  Kurset går over tre dager og inneholder temaer som er nyttige for å mestre hverdagen med fibromyalgi.

 • Tirsdag 15.10.
  Å leve med ME (myalgisk encefalopati)

  Kurs for personer over 18 år som har CFS / ME i lett til moderat grad. Målet med kurset er at deltakerne i større grad skal kunne mestre hverdagen med ME, og bli kjent med ulike verktøy og mestringsstrategier.

 • Torsdag 17.10.
  Temadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvekt

  Temadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier og erfaringsutveksling i gruppe.

 • Torsdag 24.10.
  Hvordan snakke med barn om å ha en nedsatt funksjonsevne?

  Hva vet og tenker barnet som har en nedsatt funksjonsevne om seg selv og sine erfaringer? Hvordan kan voksne rundt barnet hjelpe det til å snakke om sin diagnose og sette ord på sine tanker?

 • Mandag 28.10.
  Sånn er jeg!

  Samtalegruppe for barn i 4. - 6. klasse med funksjonsnedsettelse.

 • Tirsdag 29.10.
  Helse og arbeid

  Mestringskurs for deg som har langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med fokus på å komme i arbeid.

 • Torsdag 31.10.
  Autisme - foreldreopplæring

  Dette er et basiskurs for foresatte til barn (0-6 år) hvor barnet nylig er gitt diagnose innen autismespekteret.

 • Fredag 08.11.
  Hva med oss?

  Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Tirsdag 12.11.
  Hjertesvikt

  Har du hjertesvikt, eller er pårørende til en med hjertesvikt, og trenger lære mer om denne sykdommen? Har du lyst til å treffe andre som også har hjertesvikt og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre?

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.