Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

E-læring for pasienter og pårørende

AvføringslekkasjeAvspenningstrening Bekkenbunnstrening KOLS, E-læringskurs for pasienter og pårørendeHydrocephalus – kunnskap og mestringStoffskifte, E-læring om høyt stoffskifte (hypertyreose)  
Stoffskifte, E-læring om lavt stoffskifte (hypotyreose)    
Søvnskole

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne Lærings- og mestringssenteret

Arrangementer

31.01 tirsdag

Å være besteforeldre

Å være besteforeldre til barnebarn med nedsatt funksjonsevne byr på både gleder og bekymringer. Ønsker du å treffe andre besteforeldre som er i lignende situasjon?

01.02 onsdag

Samtalegruppe for ungdom

Dette er et gruppetilbud for ungdom med nedsatt funskjonsevne og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Samtalegruppen tar opp temaer som kropp, hygiene, pubertet, følelser, venner og kjærester

01.03 onsdag

Kurs for pårørende

Kurset er utviklet for å gi påfyll i hverdagen. Kurset kan derfor bidra til å gjøre deg mer bevisst på egne grenser, å ivareta deg selv og finne fram til egne ressurser og muligheter. Utveksle erfaringer med andre deltakere og få tips og råd av hverandre.

06.03 mandag

Livet etter kreft

Et kurs for personer som har hatt kreft og er ferdige med cellegift- og strålebehandling.

06.03 mandag

Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne og for foreldrene

Et kurs om hvordan livet til ungdommen og foreldrene påvirkes, økonomisk og juridisk, når ungdommenfyller 18 år.

20.03 mandag

Tinnitus

Kurs for personer med tinnitus (øresus) og deres pårørende). Kurset inneholder faglig informasjon om tinnitus og ulike metoder for hvordan få en bedre hverdag med øresus.

20.03 mandag

Sosiale rettigheter mars 2017

Kurs om de ulike rettigheter du har som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne.

23.03 torsdag

Hva med oss?

Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.

24.04 mandag

Fibromyalgi april 2017

Kurs om fibromyalgi med innhold som behandling, avspenning, fysisk aktivitet (teori og praksis), kognitiv bevisstgjøring, erfaringsutveksling, legens spørretime og en erfaren bruker som deler sin historie.

23.05 tirsdag

Hjertesvikt mai 2017

Kurs for personer med hjertesvikt og deres pårørende.

29.05 mandag

Temadager for foreldre til barn som har ME/CFS

Hensikten med temadagene er å gi innsikt i tilstanden og faglig informasjon om ME/CFS.

Se flere kommende arrangementer ()