Bilde av medarbeidere

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til bedre å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen.

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende som melder behov for diagnosespesifikk informasjon, undervisning eller veiledning.

E-læring for pasienter og pårørende

AvføringslekkasjeAvspenningstrening Bekkenbunnstrening KOLS, E-læringskurs for pasienter og pårørendeHydrocephalus – kunnskap og mestringStoffskifte, E-læring om høyt stoffskifte (hypertyreose)  
Stoffskifte, E-læring om lavt stoffskifte (hypotyreose)    
Søvnskole

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Habiliteringstjenesten for voksne


Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Lærings- og mestringssenteret


Regelverk og andre føringer for pasient- og pårørendeopplæring

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst, har laget en oversikt over regelverk og andre føringer og anbefalinger for opplæring av pasienter og pårørende. Les om kost- og reisegodtgjørelse, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning, helsepedagogiske anbefalinger og mer på mestringforalle.no.

Arrangementer

 • 08.05 mandag
  Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

 • 12.05 fredag
  Gruppe for barn med Down syndrom 0 - 2 år

  Barne-og ungdomshabiliteringen inviterer til en dag hvor dere treffer andre familier med små barn med Down syndrom. Vi vil ha en samlingsstund med barna, spise lunsj og ha et faglig innlegg for foreldrene.

 • 23.05 tirsdag
  Hjertesvikt mai 2017

  Kurs for personer med hjertesvikt og deres pårørende.

 • 29.05 mandag
  Temadager for foreldre til barn som har ME/CFS

  Hensikten med temadagene er å gi innsikt i tilstanden og faglig informasjon om ME/CFS.

 • 07.06 onsdag
  Livsstyrketrening

  Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangspunktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

 • 09.06 fredag
  Gode vaner som varer

  Dette er en dag for bistandsytere og pårørende til personer med utviklingshemming.

 • 19.09 tirsdag
  Kurs for pårørende

  Kurs for pårørende til voksne med langvarig sykdom med temaer som: Hvordan ta vare på seg selv som pårørende, oppmerksomt nærvær, sette egne grenser og erfaringsutveksling.

 • Hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.