Hovedinngang Sykehuset Østfold Kalnes

Styret i Sykehuset Østfold

​Styret har på vegne av Helse Sør-Øst, sykehusets eier, det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehuset Østfold. Helse Sør-Øst stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig krav gjennom årlig oppdrag og bestilling hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst forventer.

Styret i Sykehuset Østfold har 8 medlemmer, 5 oppnevnt av eier og 3 valgt av de ansatte. Styret møtes anslagsvis 8 ganger årlig.  

 

Kommende styremøter

 • 26.2 mandag
  Styremøte 26. februar 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • 9.4 mandag
  Styremøte 9. april 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • 14.5 mandag
  Styremøte 14. mai 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • 18.6 mandag
  Styremøte 18. juni 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • 17.9 mandag
  Styremøte 17. september 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • 29.10 mandag
  Styremøte 29. oktober 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • 17.12 mandag
  Styremøte 17. desember 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 

 

Styreleder

Marianne Fålun

E-post: postmottak@so-hf.no


 

Medlemmer

Petter BrelinNestleder Petter Brelin
Nina Tangnæs GrønvoldNina Tangnæs Grønvold
Gro Seim

Ketil Solbakke
​Anita Talåsen Granli
Valgt av ansatte

​Anne-Karin Rime
Valgt av ansatte

​Kjetil Aker Olsen
Valgt av ansatte

Administrative styrekontakter

Vigdis Velgaard

Vigdis Velgaard
Spesialrådgiver/styresekretær

Telefon: 908 80 165

Bente Hanebrekke Nygaard
Administrasjonsrådgiver

Telefon: 904 18 721

   E-postadresse: postmottak@so-hf.no

 

 

Sakspapirer

Styremøte 18. desember 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-desember-2017-2017-12-18Styremøte 18. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 27. november 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-27-november-2017-2017-11-27Styremøte 27. november 2017Ekstraordinært telefonmøte.
Styremøte 30. oktober 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-30-oktober-2017-2017-10-30Styremøte 30. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 18. september 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-september-2017-2017-09-18Styremøte 18. september 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 19. juni 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-19-juni-2017-2017-06-19Styremøte 19. juni 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 15. mai 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-15-mai-2017-2017-05-15Styremøte 15. mai 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 27. mars 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-27-mars-2017-2017-03-27Styremøte 27. mars 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 27. februar 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-27-februar-2017-2017-02-27Styremøte 27. februar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 12. desember 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-12-desember-2016-2016-12-12Styremøte 12. desember 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 31. oktober 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-31-oktober-2016Styremøte 31. oktober 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 19. og 20. september 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-19-og-20-september-2016Styremøte 19. og 20. september 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. juni 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-20-juni-2016Styremøte 20. juni 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 23. mai 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-23-mai-2016Styremøte 23. mai 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 4. april 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-4-april-2016Styremøte 4. april 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 29. februar 2016https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-29-februar-2016Styremøte 29. februar 2016Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 

Sakspapirer - arkiv

Sakspapirer 2009 - 2015

Protokoller

2017

Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 18.12.17.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 27.02.17.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 270317.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15.05.2017.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2017-06-19.pdf
Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfProtokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdf
Protokoll styremøte i SØ 2017-11-27.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Protokoll styremøte i SØ 2017-11-27.pdfProtokoll styremøte i SØ 2017-11-27.pdf
Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2017/Signert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdf

2016

Signert protokoll fra Sykehuset Østfold HF 31. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Signert protokoll fra Sykehuset Østfold HF 31. oktober 2016.pdfSignert protokoll fra Sykehuset Østfold HF 31. oktober 2016.pdf
Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 12.12.16.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. september 2016.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. september 2016.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 22. august 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 22. august 2016.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 22. august 2016.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni 2016.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni 2016.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.PDFhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.PDFSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.PDF
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 4. april 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 4. april 2016.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 4. april 2016.pdf
Signert protokoll fra styremøte i SØ 28. januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2016/Signert protokoll fra styremøte i SØ 28. januar 2016.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 28. januar 2016.pdf

 2015

Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21. desember 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21. desember 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21. desember 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. november 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. november 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. november 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. oktober 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. oktober 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. oktober 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. september 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. september 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. september 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. juni 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. juni 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. juni 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. mai 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. mai 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. mai 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mars 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mars 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mars 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. februar 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/Protokoller/2015/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. februar 2015.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. februar 2015.pdf

Om styret og styremøtene

 

Åpne styremøter

Om styret

Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF, sykehusets eier, det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehuset Østfold HF. Helse Sør-Øst RHF stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig krav gjennom årlig oppdrag og bestilling hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst RHF forventer.

Styret i Sykehuset Østfold har 8 medlemmer, 5 oppnevnt av eier og 3 valgt av de ansatte. Styret møtes anslagsvis 8 ganger årlig.

Åpenhet

Styremøtene i Sykehuset Østfold har vært åpne siden 2009. Det innebærer at det er anledning til å være tilhører til styrets diskusjoner i styremøtet. Sakspapirene som administrasjonen forbereder til styremøtet gjøres tilgjengelig på sykehusets internettsider http://www.sykehuset-ostfold.no/omoss/styret/Sider/side.aspx en uke før styremøtet og umiddelbart etter at papirene er sendt til styremedlemmene.

Saker som er unntatt offentlighet

Det hender at administrasjonen i samråd med styrets leder velger å unndra enkeltsaker offentlighet der lovverket åpner for det. Dette gjelder for eksempel saker der sykehuset har taushetsplikt og pasienters, ansattes eller andres personvern må ivaretas. Disse sakene vil ikke bli offentliggjort på sykehusets nettside, og de vil behandles uten adgang for tilhørere.

Adgang til intervjuer

Styreleder er styrets talsperson og vil være tilgjengelig for intervjuer om styrevedtakenes bakgrunn . Intervjuene vil bli gitt i forkant og etterkant av styremøtet. Kommentarer kan gis i styremøtets pauser. Representant fra kommunikasjonsavdelingen er alltid til stede under styremøtene, og journalister som ønsker intervju kan tegne seg på liste. Administrerende direktør kan gi intervjuer/kommentarer om konsekvenser/effektuering av styrevedtak etter vedtakene er fattet.

Fotografering og filmopptak

Det er anledning til å fotografere og gjøre filmopptak av styremøtet ved møtets begynnelse og når møtet settes etter pauser. Ønskes det å fotografere/filme under behandlingen av enkeltsaker skal det avklares det med kommunikasjonsrådgiver før møtet eller i pauser. Ønsker ikke styret at det filmes/fotograferes under møtets gang, må det respekteres.

Oppnevning av styret

Sykehuset Østfold HF ledes av et styre. Styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24).

Styret skal ha inntil 11 medlemmer. Inntil 7 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

Møteplan for styret

Styremøtene finner sted på Sykehuset Østfold Kalnes, Kalnesveien 300, 1714 Grålum.

Møtestedet kan endres i forbindelse med spesielle temaer og omvisninger. Møtene avholdes på mandager og starter kl. 09.00. Estimert møteslutt for møtene er klokken 1400.

2018

Mandag 26. februar klokken 09.00 (inkl. styreseminar)

Mandag 09. april klokken 09.00

Mandag 14. mai klokken 09.00

Mandag 18. juni klokken 09.00

Mandag 17. - 18. september klokken 09.00 (inkl. styreseminar)

Mandag 29. oktober klokken 09.00

Mandag 17. desember klokken 09.00

Instruks for styret

Instruks for styret

Instruks for adm. direktør

Instruks for adm. direktør
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.