HELSENORGE

Ungdomsrådet

Gruppebilde ungdomsrådet

Kontakt

Ungdomsrådet kan kontaktes på ungdomsradet@so-hf.no​

Innkallinger

202320222021Referater

202320222021


​​ ​

Ønsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til ungdomsradet@so-hf.no​​​


Ungdomsrådets rolle

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. De er et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Formål

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i SØ for ungdom har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.
 • Bidra til å følge opp SØs vedtatte strategi for brukermedvirkning – Åpenhet og involvering

Oppgaver

 • Fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom.
 • Utarbeide arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. Årsrapporten inngår i brukerutvalgets årsrapport.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
 • Uttale seg i styresaker som Ungdomsrådet finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom

Øvrige forhold

 • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet.
 • Mandat og arbeidsform for Ungdomsrådet skal evalueres og evt. revideres etter ett års virke

​ Møteplan 2023

4. januar
8. mars
24. mai
6. september
27. - 28. oktober (helgesamling)
29. november​​

​Reiseregning og møtegodtgjørels​e

​​​Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Brukerrepresentanter - godtgjøring for ungdomsråd ved Sykehuset Østfold

​Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

Reiseregning

Reiseregning fylles ut av medlemmene etter hvert møte i ungdomsrådet, prosjekter, råd eller utvalg.

Reiseregning for brukerrepresentanter fylles ut digitalt via Microsoft Forms

Obs! Ingen sensitive opplysninger i skjema.

Det må fylles ut et skjema for hver reise/ møte.

Kvittering for parkering sendes per e-post til linda.eikemo@so-hf.no

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, må bekreftelse fra arbeidsgiver sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Ta kontakt med samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no


Følg oss på sosiale medier

Ungdomsrådet med i podcast

Fant du det du lette etter?