HELSENORGE

Ungdomsrådet

Gruppebilde ungdomsrådet


Innkallinger

20222021

2020

2019

2018  

Møteinnkalling ungdomsrådet 2018-08-29.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Møteinnkalling ungdomsrådet 2018-08-29.pdfMøteinnkalling ungdomsrådet 2018-08-29.pdfpdf214945
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfpdf206283
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfpdf214097
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfpdf215786
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfpdf214191
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfpdf216317

2017

Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfpdf213376
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfpdf213724
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfpdf213796
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfpdf293322
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfpdf306411
Innkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfInnkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfpdf196904

Referater

20222021

2020

2019

 2018

2017

 ​


Ungdomsrådets rolle

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. De er et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Formål

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i SØ for ungdom har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.
 • Bidra til å følge opp SØs vedtatte strategi for brukermedvirkning – Åpenhet og involvering

Oppgaver

 • Fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom.
 • Utarbeide arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. Årsrapporten inngår i brukerutvalgets årsrapport.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
 • Uttale seg i styresaker som Ungdomsrådet finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom

Øvrige forhold

 • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet.
 • Mandat og arbeidsform for Ungdomsrådet skal evalueres og evt. revideres etter ett års virke

Møteplan

9. februar
6. april
4. mai
7. september
19. oktober
23. november Følg oss på sosiale medier

Ungdomsrådet med i podcast

Fant du det du lette etter?