Ungdomsrådet


Ungdomsrådet

Innkallinger

2019

2018  

Møteinnkalling ungdomsrådet 2018-08-29.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Møteinnkalling ungdomsrådet 2018-08-29.pdfMøteinnkalling ungdomsrådet 2018-08-29.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdf

2017

Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdf
Innkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfInnkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdf

Referater


2019


2018

Referat kveldsmøte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Referat/Referat kveldsmøte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdfReferat kveldsmøte i ungdomsrådet 2018-05-30.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2018-11-28.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2018-10-10.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-08-29.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-08-29.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2018-08-29.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2018-04-11.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2018/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2018-02-07.pdf

2017

Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-06-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-06-07.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-06-07.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-02-11 og 12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-02-11 og 12.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-02-11 og 12.pdf
Referat fra møte i Ungdomsrådet 2017-09-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i Ungdomsrådet 2017-09-06.pdfReferat fra møte i Ungdomsrådet 2017-09-06.pdf


Ungdomsrådets rolle

 • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år.
 • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Ungdomsrådets formål

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i SØ for ungdom har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.
 • Bidra til å følge opp SØs vedtatte strategi for brukermedvirkning – Åpenhet og involvering

Ungdomsrådets oppgaver

 • Fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom.
 • Utarbeide arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. Årsrapporten inngår i brukerutvalgets årsrapport.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
 • Uttale seg i styresaker som Ungdomsrådet finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom

Øvrige forhold

 • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet.
 • Mandat og arbeidsform for Ungdomsrådet skal evalueres og evt. revideres etter ett års virke

Fant du det du lette etter?