Ungdomsrådet


Bilde av ungdomsrådet

Møter

Innkallinger


Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-02-11.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdf
Innkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdfInnkalling til møte i Ungdomsrådet 2017-06-07.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-09-06.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdf
Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Innkallinger/Innkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfInnkalling til møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdf

Referater

Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-11-22.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-10-18.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-03-15.pdf
Referat fra møte i Ungdomsrådet 2017-09-06.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i Ungdomsrådet 2017-09-06.pdfReferat fra møte i Ungdomsrådet 2017-09-06.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-06-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-06-07.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-06-07.pdf
Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-02-11 og 12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsrådet/2017/Referat/Referat fra møte i ungdomsrådet 2017-02-11 og 12.pdfReferat fra møte i ungdomsrådet 2017-02-11 og 12.pdf


Informasjon


Ungdomsrådets rolle

 • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år.
 • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Ungdomsrådets formål

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i SØ for ungdom har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.
 • Bidra til å følge opp SØs vedtatte strategi for brukermedvirkning – Åpenhet og involvering

Ungdomsrådets oppgaver

 • Fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom.
 • Utarbeide arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. Årsrapporten inngår i brukerutvalgets årsrapport.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
 • Uttale seg i styresaker som Ungdomsrådet finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom

Øvrige forhold

 • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet.
 • Mandat og arbeidsform for Ungdomsrådet skal evalueres og evt. revideres etter ett års virke

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.