Vernetjenesten

​Vernetjenesten skal:

  • arbeide for at det systematiske helse,- miljø og sikkerhetsarbeidet skal være en integrert del av det helhetlige lederansvar i foretaket. Dette betyr at helse, - miljø og sikkerhetsarbeidet skal prioriteres på lik linje med øvrige driftsoppgaver, kvalitetsarbeid og økonomi. Dette er viktig fordi forebyggende HMS-arbeid er god økonomi, og et godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.
  • være en viktig samarbeidspartner for ledere og medarbeidere som skal tas med på råd i forhold til alle saker med betydning for de ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
  • være en bidragsyter til at Sykehuset Østfold fremstår som et miljøvennlig sykehus.
  • bidra til at Sykehuset Østfold til enhver tid har gode og oppdaterte HMS prosedyrer, som sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø i tråd med HMS lovgivningen.
  • medvirke til åpenhet om avviksarbeid slik at vi lærer av feil og kontinuerlig utvikler vårt HMS-arbeid.
  • delta i utvikling av strategier, mål og handlingsplaner på alle nivå i helseforetaket og medvirke til at arbeidsmiljøperspektivet blir ivaretatt i utviklings og endringsarbeid.

Kontakt

Hovedverneombud Anette Louise Børresen, telefon 97 04 74 20
Koordinerende verneombud Imre Frank Banfi, telefon 95 26 64 63
Koordinerende verneombud Kristin Skaug, telefon 95 70 41 57

Fant du det du lette etter?