Pakkeforløp psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

​Pakkeforløp er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles. Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.


Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsedirektoratet sine sider

Syv pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De tre første er såkalt generelle pakkeforløp, og der kan de første pasientene henvises fra 1. januar 2019. Videre utvikles det mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019.

Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer finner du under A - Å på våre behandlingssider:

Finner du ikke den diagnosen du ser etter på våre nettsider? Vi jobber med å få på plass pakkeforløpene på nettsidene. Men du vil finne informasjon på Helsedirektoratet sine sider.


Pakkeforløpene

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)Psykiske lidelser hos voksnePsykiske lidelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelse hos barn og ungeMistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser  Fastlege

Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Fastlegens rolle i pakkeforløp for psykisk helse og rus


Forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorene skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Forløpskoordinator skal frem til pasienten har fått tildelt en behandler være tilgjengelig for pasient og/eller pårørende, samt involverte instanser og ved behov gi informasjon, veiledning og råd om pakkeforløp.

Det finnes en forløpskoordinator ved hver seksjon i klinikk for psykisk helsevern.

DPS Nordre
​Poliklinikk Moss​Hanne-Kristine Haarset​902 66 824
​Poliklinikk Edwin Ruud​Unni Rambøl Dybvik​934 81 074
​DPS Akutt​Camilla Bjørnson​480 48 915
​Døgnbehandling​Solveig Præsthus
​Ambulant team​Kari K. Johannessen​924 09 645
​ACT​Ida Marie Snopestad​950 42 307


Psykiatrisk avdeling
​Alderspsykiatri​Tone Christin Nordmark​481 99 232
​Psyk. utredning​Ann-Kristin Grimsøen​482 41 789
​Seksjon for psykosebehandling 1​Trine Frestad Bakkevik​996 45 179
​Seksjon for psykosebehandling 2 ​Kåre Olav Karlsen​922 17 496
​Seksjon for psykosebehandling 3​Anne Lisbeth Hæreid​906 76 425
​Seksjon for affektive lidelser​Birgitte Ystehede​414 56 579
​Psykiatrisk akuttmottak PAM​Åmund Fidjeland​916 06 900
​Sikkerhetsseksjon 1Unni Strand Reitan​482 27 429
​Sikkerhetsseksjon 2​Lars-Are Håkonsen​481 74 204


Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
​BUPP Askim ​Inger Østeby​957 81 104
​BUPP Fredrikstad​Eivind Z. Berg​948 87 247
​BUPP Halden​Snorre Valseth​941 58 753
​BUPP Moss​Britt Robertsen950 84 661​
​BUPP Sarpsborg​Thorbjørn Haglo​909 51 214
​UPS akutt​Thomas Wilberg​69 86 41 30
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Askim) Mette Lunder​952 47 145
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Halden) Morten Andersen​920 44 918
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Fredrikstad) Hilde Kobberdal​416 57 785
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Moss) Jon Aasmund Sandsberg​928 62 325
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Sarpsborg) Kyrre Moen​916 56 575

Fant du det du lette etter?