Pakkeforløp psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

​Pakkeforløp er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles. Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.


Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsedirektoratet sine sider

Syv pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De tre første er såkalt generelle pakkeforløp, og der kan de første pasientene henvises fra 1. januar 2019. Videre utvikles det mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019.

Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer finner du under A - Å på våre behandlingssider:

Finner du ikke den diagnosen du ser etter på våre nettsider? Vi jobber med å få på plass pakkeforløpene på nettsidene. Men du vil finne informasjon på Helsedirektoratet sine sider.


Pakkeforløpene

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)Psykiske lidelser hos voksnePsykiske lidelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelse hos barn og ungeFastlege

Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Fastlegens rolle i pakkeforløp for psykisk helse og rus


Forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorene skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Forløpskoordinator skal frem til pasienten har fått tildelt en behandler være tilgjengelig for pasient og/eller pårørende, samt involverte instanser og ved behov gi informasjon, veiledning og råd om pakkeforløp.

Det finnes en forløpskoordinator ved hver seksjon i klinikk for psykisk helsevern. For å komme i kontakt med forløpskoordinator kan du henvende deg til sykehusets sentralbord (69 86 00 00) og oppgi navn på seksjonen du tilhører eller er henvist til, samt at du ønsker å komme i kontakt med forløpskoordinator.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.