Pakkeforløp psykisk helse og rus

De første pakkeforløpene for psykisk helse og rus ble innført 1. januar 2019. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

​Pakkeforløp er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles. Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.


Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsedirektoratet sine sider

Syv pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De tre første er såkalt generelle pakkeforløp, og der kan de første pasientene henvises fra 1. januar 2019. Videre utvikles det mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019.

Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer finner du under A - Å på våre behandlingssider:

Finner du ikke den diagnosen du ser etter på våre nettsider? Vi jobber med å få på plass pakkeforløpene på nettsidene. Men du vil finne informasjon på Helsedirektoratet sine sider.


Pakkeforløpene

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)Psykiske lidelser hos voksnePsykiske lidelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelse hos barn og ungeMistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser  Fastlege

Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Fastlegens rolle i pakkeforløp for psykisk helse og rus


Forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorene skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Forløpskoordinator skal frem til pasienten har fått tildelt en behandler være tilgjengelig for pasient og/eller pårørende, samt involverte instanser og ved behov gi informasjon, veiledning og råd om pakkeforløp.

Det finnes en forløpskoordinator ved hver seksjon i klinikk for psykisk helsevern.

DPS Nordre Østfold
​Poliklinikk Moss​Hanne-Kristine Haarset​90 26 68 24
​Poliklinikk Edwin Ruud​Unni Rambøl Dybvik​93 48 10 74
​Døgnbehandling Moss​Anette Meum Simensen​47 89 58 49
​Ambulant akutteam​Kari K. Johannessen​92 40 96 45
​ACT-teamet MossIrene Hetmann Landgren91 65 65 72


Psykiatrisk avdeling døgnseksjoner
​Alderspsykiatrisk seksjon​Tone Christin Nordmark​48 19 92 32
​Psykiatrisk utredningHege Stokstad Mathisen98 82 74 44
​Seksjon for psykosebehandling 1​Trine Frestad Bakkevik​99 64 51 79
​Seksjon for psykosebehandling 2 ​Kåre Olav Karlsen​92 21 74 96
​Seksjon for psykosebehandling 3​Anne Lisbeth Hæreid​90 67 64 25
​Seksjon for affektive lidelser​Birgitte Ystehede​41 45 65 79
​Psykiatrisk akuttmottak PAM​Åmund Fidjeland​91 60 69 00
​Sikkerhetsseksjon 1Unni Strand Reitan​48 22 74 29
​Sikkerhetsseksjon 2Unni Strand Reitan  48 22 74 29


Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
​BUPP Askim ​Inger Østeby​95 78 11 04
​BUPP Fredrikstad​Eivind Z. Berg​94 88 72 47
​BUPP Halden​Snorre Valseth​94 15 87 53
​BUPP Moss​Britt Robertsen93 00 75 56
​BUPP Sarpsborg​Thorbjørn Haglo​90 95 12 14
​UPS akutt​Thomas Wilberg​69 86 41 30
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Askim) Christian C. Haugli
​92 84 93 47
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Halden) ​Morten Andersen​92 04 49 18
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Fredrikstad) Heidi Scheibler
47 26 13 27
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Moss) Dag-Werner Myhre-Svendsen
41 58 96 58
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Sarpsborg) ​Kyrre Moen​91 65 65 75

Fant du det du lette etter?