Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.


Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsedirektoratet sine sider


​Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer finner du under A - Å på våre behandlingssider:

Finner du ikke den diagnosen du ser etter på våre nettsider? Vi jobber med å få på plass pakkeforløpene på nettsidene. Men du vil finne informasjon på Helsedirektoratet sine sider.​​


Pakkeforløpene

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)Psykiske lidelser hos voksnePsykiske lidelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelse hos barn og ungeMistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser  

Gravide og rusmidler


Fastlege

Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Fastlegens rolle i pakkeforløp for psykisk helse og rus


Forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorene skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Forløpskoordinator skal frem til pasienten har fått tildelt en behandler være tilgjengelig for pasient og/eller pårørende, samt involverte instanser og ved behov gi informasjon, veiledning og råd om pakkeforløp.

Det finnes en forløpskoordinator ved hver seksjon i klinikk for psykisk helsevern.

DPS Nordre Østfold
​Poliklinikk Moss​Hanne-Kristine Haarset​90 26 68 24
​Poliklinikk Edwin Ruud​Unni Rambøl Dybvik​93 48 10 74
​Døgnbehandling Moss​Anette Meum Simensen​47 89 58 49
​Ambulant akutteamMonica Bratteng Sommerstad

​ACT-teamet MossLine Marie Sahlin Rostad
97 07 65 61


Psykiatrisk avdeling døgnseksjoner
​Alderspsykiatrisk seksjon​Tone Christin Nordmark​48 19 92 32
​Psykiatrisk utredningHege Stokstad Mathisen98 82 74 44
​Seksjon for psykosebehandling 1​Trine Frestad Bakkevik​99 64 51 79
​Seksjon for psykosebehandling 2 ​Kåre Olav Karlsen​92 21 74 96
​Seksjon for psykosebehandling 3​Anne Lisbeth Hæreid​90 67 64 25
​Seksjon for affektive lidelser​Birgitte Ystehede​41 45 65 79
​Psykiatrisk akuttmottak PAMMaja Askelien
​48 12 81 27
​Sikkerhetsseksjon 1Unni Strand Reitan
​48 22 74 29
​Sikkerhetsseksjon 2Simon Jeksrud Hovelsen
91 78 91 88


Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
​BUPP Askim ​Inger Østeby​95 78 11 04
​BUPP Fredrikstad​Eivind Z. Berg​94 88 72 47
​BUPP Halden​Snorre Valseth​94 15 87 53
​BUPP Moss​Britt Robertsen93 00 75 56
​BUPP Sarpsborg​Thorbjørn Haglo​90 95 12 14
​UPS akutt​Thomas Wilberg​69 86 41 30
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Askim) Christian C. Haugli
​92 84 93 47
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Halden) ​Morten Andersen​92 04 49 18
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Fredrikstad) Heidi Scheibler
47 26 13 27
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Moss) Dag-Werner Myhre-Svendsen
41 58 96 58
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Sarpsborg) ​Kyrre Moen​91 65 65 75Fant du det du lette etter?