HELSENORGE

Rekvisisjoner

Viktig informasjon om utfylling av papirrekvisisjoner

Her får du informasjon om hvordan du fyller ut rekvisisjoner til senter for laboratoriemedisin.

Utfylling av rekvisisjoner

Medisinsk biokjemi

Rekvisisjon undersøkelse ved svangerskap Rekvisisjon blodprøver polikliniske pasienter Rekvisisjon allergi Rekvisisjon sædundersøkelse

Medisinsk mikrobiologi

Rekvisisjon mikrobiologiske prøver

Patologi

Rekvisisjon histologi Rekvisisjon cytologi

Rusmiddelanalyser

Hvordan fylle ut rekvisisjon rusmiddelanalyser Rekvisisjon rusmiddelanalyser i urin

Transfusjonsmedisin - blodbank

Rekvisisjon blodbank - barn 0-1 årRekvisisjon blodbankRekvisisjon blodprodukter til ekstern institusjon

IHR

Interaktiv henvisning og rekvirering

Sykehuset Østfold (SØ) tilbyr legekontorer i Østfold og Vestby elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser og henvisning til bildediagnostikk via IHR-løsningen (Interaktiv henvisning og rekvirering). Ved SØ er IHR integrert mot fagsystemene LVMS (lab) og Sectra RIS (bildediagnostikk).

Foreløpig er det laget integrasjoner mellom IHR-modulen og EPJ-systemene;
- CGM Allmenn
- WinMed2
- InfoDoc Plenario
- System X

Dersom deres legekontor ønsker å ta IHR i bruk ta kontakt med systemansvarlig IHR ved Sykehuset Østfold, Mona Stidahl: 920 14 839.


Kontaktinformasjon for eksisterende brukere av IHR:

Supporttelefon IHR: 468 96 427
e-post: ihr@so-hf.no

Senter for laboratoriemedisin: 69 86 84 10
Avdeling for bildediagnostikk: 69 86 53 30

Nyttige dokumenter:
Oppdatere tjenestekatalog IHR
Legge til ny bruker (gjelder kun CGM Journal)
Opprette egne grupper i IHRFant du det du lette etter?