Røyking

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene ved noen av sykehusets enheter i fylket. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Sykehuset Østfold er røykfritt, heller ikke e-sigaretter er tillatt innendørs.

Det er lov å røyke på anviste steder utendørs. På Kalnes og i Moss står det skilt på det området hvor det er tillatt å røyke.

På enheter som sykehuset har i fylket, hvor det ikke er anvist plass, ber vi om at det ikke røykes ved inngangspartiet.

I Moss finner du det anviste røykeområdet rett i nærheten av hovedinngangen.

Røykeplass Moss

Røykeplass i Moss

Slik ser skiltet ut på Kalnes.

Skilt - røykeplass for besøkende

Røykeplass på Kalnes

Røykeplassen på Kalnes er markert med en gul sirkel på kartet nedenfor.

Kart Kalnes røykeområde

Gul sirkel markerer område hvor det er tillatt å røyke


Fant du det du lette etter?