Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

ACT-teamhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/act-teamACT-teamAACT-teamACT-teamACT-teamACT-team
Administrerende direktørs stabhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/administrerende-direktors-stabAdministrerende direktørs stabAAdministrerende direktørs stabAdministrerende direktørs stabAdministrerende direktørs stabAdministrerende direktørs stab
Affektive lidelserhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/affektive-lidelserAffektive lidelserAAffektive lidelserAffektive lidelserAffektive lidelserAffektive lidelser
Akuttgeriatri - Døgnområde 9https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdeling/akuttgeriatri-dognomrade-9Akuttgeriatri - Døgnområde 9AAkuttgeriatri - Døgnområde 9Akuttgeriatri - Døgnområde 9Akuttgeriatri - Døgnområde 9Akuttgeriatri - Døgnområde 9
Akuttmottakhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-akuttmedisin/akuttmottakAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Alderspsykiatrisk seksjonhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/alderspsykiatrisk-seksjonAlderspsykiatrisk seksjonAAlderspsykiatrisk seksjonAlderspsykiatrisk seksjonAlderspsykiatrisk seksjonAlderspsykiatrisk seksjon
Ambulansehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-akuttmedisin/prehospital-avdeling/ambulanseAmbulanseAAmbulanseAmbulanseAmbulanseAmbulanse
Anestesihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-kalnes/anestesi-kalnesAnestesiAAnestesiAnestesiAnestesiAnestesi
Barn og ungdom poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-ungdom-poliklinikkBarn og ungdom poliklinikkBBarn og ungdom poliklinikkBarn og ungdom poliklinikkBarn og ungdom poliklinikkBarn og ungdom poliklinikk
Barne- og ungdomshabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringBBarne- og ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabiliteringBarne- og ungdomshabilitering
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabiliteringBarne- og ungdomspsykiatri og barnehabiliteringBBarne- og ungdomspsykiatri og barnehabiliteringBarne- og ungdomspsykiatri og barnehabiliteringBarne- og ungdomspsykiatri og barnehabiliteringBarne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Behandlingshjelpemidlerhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/medisinsk-teknologisk-avdeling/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Bemanningsavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/hr/bemanningsavdelingenBemanningsavdelingenBBemanningsavdelingenBemanningsavdelingenBemanningsavdelingenBemanningsavdelingen
Bildediagnostikk (radiologi)https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/bildediagnostikkBildediagnostikk (radiologi)BBildediagnostikk (radiologi)Bildediagnostikk (radiologi)Bildediagnostikk (radiologi)Bildediagnostikk (radiologi)
Blodbank Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisin/blodbank-askimBlodbank AskimBBlodbank AskimBlodbank AskimBlodbank AskimBlodbank Askim
Blodbank Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisin/blodbank-fredrikstadBlodbank FredrikstadBBlodbank FredrikstadBlodbank FredrikstadBlodbank FredrikstadBlodbank Fredrikstad
Blodbank Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisin/blodbank-haldenBlodbank HaldenBBlodbank HaldenBlodbank HaldenBlodbank HaldenBlodbank Halden
Blodbank Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisin/blodbank-mossBlodbank MossBBlodbank MossBlodbank MossBlodbank MossBlodbank Moss
Blodbank Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisin/blodbank-sarpsborgBlodbank SarpsborgBBlodbank SarpsborgBlodbank SarpsborgBlodbank SarpsborgBlodbank Sarpsborg
Blodprøvetaking Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjoner/blodprovetaking-fredrikstadBlodprøvetaking FredrikstadBBlodprøvetaking FredrikstadBlodprøvetaking FredrikstadBlodprøvetaking FredrikstadBlodprøvetaking Fredrikstad
Blodprøvetaking Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjoner/blodprovetaking-haldenBlodprøvetaking HaldenBBlodprøvetaking HaldenBlodprøvetaking HaldenBlodprøvetaking HaldenBlodprøvetaking Halden
Blodprøvetaking Indre Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjoner/blodprovetaking-askimBlodprøvetaking Indre ØstfoldBBlodprøvetaking Indre ØstfoldBlodprøvetaking Indre ØstfoldBlodprøvetaking Indre ØstfoldBlodprøvetaking Indre Østfold
Blodprøvetaking Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjonerBlodprøvetaking KalnesBBlodprøvetaking KalnesBlodprøvetaking KalnesBlodprøvetaking KalnesBlodprøvetaking Kalnes
Blodprøvetaking Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjoner/blodprovetaking-mossBlodprøvetaking MossBBlodprøvetaking MossBlodprøvetaking MossBlodprøvetaking MossBlodprøvetaking Moss
Blodprøvetaking Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjoner/blodprovetaking-sarpsborgBlodprøvetaking SarpsborgBBlodprøvetaking SarpsborgBlodprøvetaking SarpsborgBlodprøvetaking SarpsborgBlodprøvetaking Sarpsborg
Brystdiagnostisk senterhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/bildediagnostikk/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senterBBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senter
BUPP Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-askimBUPP AskimBBUPP AskimBUPP AskimBUPP AskimBUPP Askim
BUPP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-fredrikstadBUPP FredrikstadBBUPP FredrikstadBUPP FredrikstadBUPP FredrikstadBUPP Fredrikstad
BUPP Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-haldenBUPP HaldenBBUPP HaldenBUPP HaldenBUPP HaldenBUPP Halden
BUPP Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-mossBUPP MossBBUPP MossBUPP MossBUPP MossBUPP Moss
BUPP Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-sarpsborgBUPP SarpsborgBBUPP SarpsborgBUPP SarpsborgBUPP SarpsborgBUPP Sarpsborg
Dagkirurgi Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-moss/dagkirurgi-mossDagkirurgi MossDDagkirurgi MossDagkirurgi MossDagkirurgi MossDagkirurgi Moss
Diabetes/Endokrinologi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdeling/diabetes-og-endokrinologi-poliklinikkDiabetes/Endokrinologi poliklinikkDDiabetes/Endokrinologi poliklinikkDiabetes/Endokrinologi poliklinikkDiabetes/Endokrinologi poliklinikkDiabetes/Endokrinologi poliklinikk
Dialysehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdeling/dialyseDialyseDDialyseDialyseDialyseDialyse
Divisjon FM - Facility Managementhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-managementDivisjon FM - Facility ManagementDDivisjon FM - Facility ManagementDivisjon FM - Facility ManagementDivisjon FM - Facility ManagementDivisjon FM - Facility Management
Dokumentasjonssenterethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/dokumentasjonssenteretDokumentasjonssenteretDDokumentasjonssenteretDokumentasjonssenteretDokumentasjonssenteretDokumentasjonssenteret
DPS Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-fredrikstadDPS FredrikstadDDPS FredrikstadDPS FredrikstadDPS FredrikstadDPS Fredrikstad
DPS Fredrikstad, ambulant akutteamhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-fredrikstad/dps-fredrikstad-ambulant-akutteamDPS Fredrikstad, ambulant akutteamDDPS Fredrikstad, ambulant akutteamDPS Fredrikstad, ambulant akutteamDPS Fredrikstad, ambulant akutteamDPS Fredrikstad, ambulant akutteam
DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-fredrikstad/dps-fredrikstad-dognbaserte-tjenesterDPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester DDPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester
DPS Fredrikstad, polikliniske tjenesterhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-fredrikstad/dps-fredrikstad-polikliniske-tjenesterDPS Fredrikstad, polikliniske tjenesterDDPS Fredrikstad, polikliniske tjenesterDPS Fredrikstad, polikliniske tjenesterDPS Fredrikstad, polikliniske tjenesterDPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
DPS Halden-Sarpsborg, ambulant akutteamhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-halden-sarpsborg/dps-halden-sarpsborg-ambulant-akutteamDPS Halden-Sarpsborg, ambulant akutteamDDPS Halden-Sarpsborg, ambulant akutteamDPS Halden-Sarpsborg, ambulant akutteamDPS Halden-Sarpsborg, ambulant akutteamDPS Halden-Sarpsborg, ambulant akutteam
DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenesterhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-halden-sarpsborg/dps-halden-sarpsborg-dognbaserte-tjenesterDPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenesterDDPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenesterDPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenesterDPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenesterDPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester
DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-halden-sarpsborg/dps-halden-sarpsborg-polikliniske-tjenester-haldenDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester HaldenDDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester HaldenDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester HaldenDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester HaldenDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-halden-sarpsborg/dps-halden-sarpsborg-polikliniske-tjenester-sarpsborgDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester SarpsborgDDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester SarpsborgDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester SarpsborgDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester SarpsborgDPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg
DPS Nordre Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfoldDPS Nordre ØstfoldDDPS Nordre ØstfoldDPS Nordre ØstfoldDPS Nordre ØstfoldDPS Nordre Østfold
DPS Nordre Østfold, døgnbaserte tjenesterhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/dps-nordre-ostfold-dognbaserte-tjenester-mossDPS Nordre Østfold, døgnbaserte tjenesterDDPS Nordre Østfold, døgnbaserte tjenesterDPS Nordre Østfold, døgnbaserte tjenesterDPS Nordre Østfold, døgnbaserte tjenesterDPS Nordre Østfold, døgnbaserte tjenester
DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin Ruudhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/dps-nordre-ostfold-polikliniske-tjenester-edwin-ruudDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin RuudDDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin RuudDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin RuudDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin RuudDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin Ruud
DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/dps-nordre-ostfold-polikliniske-tjenester-mossDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester MossDDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester MossDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester MossDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester MossDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss
DPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant akutteamhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/dps-nordre-ostfold-ambulante-teamDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant akutteamDDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant akutteamDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant akutteamDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant akutteamDPS Nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, ambulant akutteam
Eiendomsavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/eiendomsavdelingenEiendomsavdelingenEEiendomsavdelingenEiendomsavdelingenEiendomsavdelingenEiendomsavdelingen
Enhet for spiseforstyrrelserhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-halden-sarpsborg/dps-halden-sarpsborg-enhet-for-spiseforstyrrelser-haldenklinikkenEnhet for spiseforstyrrelserEEnhet for spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelserEnhet for spiseforstyrrelser
Fag- og kompetanseavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/fag-og-kompetanseavdelingenFag- og kompetanseavdelingenFFag- og kompetanseavdelingenFag- og kompetanseavdelingenFag- og kompetanseavdelingenFag- og kompetanseavdelingen
Fag og utviklinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utviklingFag og utviklingFFag og utviklingFag og utviklingFag og utviklingFag og utvikling
Forskningsavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/forskningsavdelingenForskningsavdelingenFForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingenForskningsavdelingen
Forsyninghttps://sykehuset-ostfold.no/vi-kunne-ikke-finne-siden-du-sa-etter-http-404/innkjop-og-logistikk/forsyningForsyningFForsyningForsyningForsyningForsyning
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-kalnesFysikalsk medisin og rehabilitering KalnesFFysikalsk medisin og rehabilitering KalnesFysikalsk medisin og rehabilitering KalnesFysikalsk medisin og rehabilitering KalnesFysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes
Fysikalsk medisin og rehabilitering Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-mossFysikalsk medisin og rehabilitering MossFFysikalsk medisin og rehabilitering MossFysikalsk medisin og rehabilitering MossFysikalsk medisin og rehabilitering MossFysikalsk medisin og rehabilitering Moss
Føde-barselhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/fode-barselFøde-barselFFøde-barselFøde-barselFøde-barselFøde-barsel
Føde-barsel poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/fode-barsel/fode-barsel-poliklinikkFøde-barsel poliklinikkFFøde-barsel poliklinikkFøde-barsel poliklinikkFøde-barsel poliklinikkFøde-barsel poliklinikk
Gastrokirurgi - Døgnområde 7https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/dognomrade-7-gastrokirurgiGastrokirurgi - Døgnområde 7GGastrokirurgi - Døgnområde 7Gastrokirurgi - Døgnområde 7Gastrokirurgi - Døgnområde 7Gastrokirurgi - Døgnområde 7
Gastromedisin - Døgnområde 9https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdeling/dognomrade-9-gastromedisinGastromedisin - Døgnområde 9GGastromedisin - Døgnområde 9Gastromedisin - Døgnområde 9Gastromedisin - Døgnområde 9Gastromedisin - Døgnområde 9
Gastromedisin poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisin-poliklinikk-kalnesGastromedisin poliklinikk KalnesGGastromedisin poliklinikk KalnesGastromedisin poliklinikk KalnesGastromedisin poliklinikk KalnesGastromedisin poliklinikk Kalnes
Gastromedisin poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisin-poliklinikk-mossGastromedisin poliklinikk MossGGastromedisin poliklinikk MossGastromedisin poliklinikk MossGastromedisin poliklinikk MossGastromedisin poliklinikk Moss
Gastromedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdelingGGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdelingGastromedisinsk avdeling
Geriatri poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdeling/geriatri-poliklinikk-kalnesGeriatri poliklinikk KalnesGGeriatri poliklinikk KalnesGeriatri poliklinikk KalnesGeriatri poliklinikk KalnesGeriatri poliklinikk Kalnes
Geriatrisk og endokrinologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdelingGeriatrisk og endokrinologisk avdelingGGeriatrisk og endokrinologisk avdelingGeriatrisk og endokrinologisk avdelingGeriatrisk og endokrinologisk avdelingGeriatrisk og endokrinologisk avdeling
Gynekologihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/gynekologiGynekologiGGynekologiGynekologiGynekologiGynekologi
Gynekologisk poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-kalnesGynekologisk poliklinikk KalnesGGynekologisk poliklinikk KalnesGynekologisk poliklinikk KalnesGynekologisk poliklinikk KalnesGynekologisk poliklinikk Kalnes
Gynekologisk poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-mossGynekologisk poliklinikk MossGGynekologisk poliklinikk MossGynekologisk poliklinikk MossGynekologisk poliklinikk MossGynekologisk poliklinikk Moss
Hjertemedisin - Døgnområde 1https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/dognomrade-1-hjertemedisinHjertemedisin - Døgnområde 1HHjertemedisin - Døgnområde 1Hjertemedisin - Døgnområde 1Hjertemedisin - Døgnområde 1Hjertemedisin - Døgnområde 1
Hjertemedisin poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisin-poliklinikk-kalnesHjertemedisin poliklinikk KalnesHHjertemedisin poliklinikk KalnesHjertemedisin poliklinikk KalnesHjertemedisin poliklinikk KalnesHjertemedisin poliklinikk Kalnes
Hjertemedisin poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisin-poliklinikk-mossHjertemedisin poliklinikk MossHHjertemedisin poliklinikk MossHjertemedisin poliklinikk MossHjertemedisin poliklinikk MossHjertemedisin poliklinikk Moss
Hjertemedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdelingHjertemedisinsk avdelingHHjertemedisinsk avdelingHjertemedisinsk avdelingHjertemedisinsk avdelingHjertemedisinsk avdeling
HMS-avdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/hms-avdelingenHMS-avdelingenHHMS-avdelingenHMS-avdelingenHMS-avdelingenHMS-avdelingen
HR-avdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/hrHR-avdelingenHHR-avdelingenHR-avdelingenHR-avdelingenHR-avdelingen
Høresentralhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/horesentralHøresentralHHøresentralHøresentralHøresentralHøresentral
IKT-avdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/ikt-avdelingenIKT-avdelingenIIKT-avdelingenIKT-avdelingenIKT-avdelingenIKT-avdelingen
Infeksjonsmedisin -Døgnområde 2https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/infeksjonsmedisinsk-avdeling/dognomrade-2-infeksjonsmedisinInfeksjonsmedisin -Døgnområde 2IInfeksjonsmedisin -Døgnområde 2Infeksjonsmedisin -Døgnområde 2Infeksjonsmedisin -Døgnområde 2Infeksjonsmedisin -Døgnområde 2
Infeksjonspoliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/infeksjonsmedisinsk-avdeling/poliklinikkomrade-1-infeksjonsmedisinInfeksjonspoliklinikkIInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikkInfeksjonspoliklinikk
Innkjøp og logistikkhttps://sykehuset-ostfold.no/vi-kunne-ikke-finne-siden-du-sa-etter-http-404/innkjop-og-logistikk/innkjop-og-kontraktInnkjøp og logistikkIInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikk
Intensiv og postoperativhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/intensivavdelingenIntensiv og postoperativIIntensiv og postoperativIntensiv og postoperativIntensiv og postoperativIntensiv og postoperativ
Journalarkivethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/dokumentasjonssenteret/journalarkivetJournalarkivetJJournalarkivetJournalarkivetJournalarkivetJournalarkivet
Kaféhttps://sykehuset-ostfold.no/vi-kunne-ikke-finne-siden-du-sa-etter-http-404/sykehusservice/kafe-kalnesKaféKKaféKaféKaféKafé
Kirurgisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdelingKKirurgisk avdelingKirurgisk avdelingKirurgisk avdelingKirurgisk avdeling
Kirurgisk poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdeling/poliklinikkomrade-3-kirurgiKirurgisk poliklinikk KalnesKKirurgisk poliklinikk KalnesKirurgisk poliklinikk KalnesKirurgisk poliklinikk KalnesKirurgisk poliklinikk Kalnes
Kirurgisk poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdeling/poliklinikkomrade-11-kirurgiKirurgisk poliklinikk MossKKirurgisk poliklinikk MossKirurgisk poliklinikk MossKirurgisk poliklinikk MossKirurgisk poliklinikk Moss
Klinikk for akuttmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-akuttmedisinKlinikk for akuttmedisinKKlinikk for akuttmedisinKlinikk for akuttmedisinKlinikk for akuttmedisinKlinikk for akuttmedisin
Klinikk for kirurgihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgiKlinikk for kirurgiKKlinikk for kirurgiKlinikk for kirurgiKlinikk for kirurgiKlinikk for kirurgi
Klinikk for kvinne-barnhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barnKlinikk for kvinne-barnKKlinikk for kvinne-barnKlinikk for kvinne-barnKlinikk for kvinne-barnKlinikk for kvinne-barn
Klinikk for medisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisinKlinikk for medisinKKlinikk for medisinKlinikk for medisinKlinikk for medisinKlinikk for medisin
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Klinisk etikk-komitéhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinisk-etikk-komiteKlinisk etikk-komitéKKlinisk etikk-komitéKlinisk etikk-komitéKlinisk etikk-komitéKlinisk etikk-komité
Kommunikasjonsavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/administrerende-direktors-stab/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Kreft og hematologi - Døgnområde 10https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingen/dognomrade-10-kreft-og-hematologiKreft og hematologi - Døgnområde 10KKreft og hematologi - Døgnområde 10Kreft og hematologi - Døgnområde 10Kreft og hematologi - Døgnområde 10Kreft og hematologi - Døgnområde 10
Kreft og hematologi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingen/kreft-og-hematologi-poliklinikkKreft og hematologi poliklinikkKKreft og hematologi poliklinikkKreft og hematologi poliklinikkKreft og hematologi poliklinikkKreft og hematologi poliklinikk
Kreftavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingenKreftavdelingenKKreftavdelingenKreftavdelingenKreftavdelingenKreftavdelingen
Kvinneklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken
Lungemedisin - Døgnområde 3https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdeling/dognomrade-3-lungemedisinLungemedisin - Døgnområde 3LLungemedisin - Døgnområde 3Lungemedisin - Døgnområde 3Lungemedisin - Døgnområde 3Lungemedisin - Døgnområde 3
Lungemedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdelingLungemedisinsk avdelingLLungemedisinsk avdelingLungemedisinsk avdelingLungemedisinsk avdelingLungemedisinsk avdeling
Lungepoliklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdeling/lungepoliklinikkenLungepoliklinikkenLLungepoliklinikkenLungepoliklinikkenLungepoliklinikkenLungepoliklinikken
Lærings- og mestringssenterethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinsk teknologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/medisinsk-teknologisk-avdelingMedisinsk teknologisk avdelingMMedisinsk teknologisk avdelingMedisinsk teknologisk avdelingMedisinsk teknologisk avdelingMedisinsk teknologisk avdeling
Nevrologi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nevrologisk-avdeling/poliklinikkomrade-1-nevrologiNevrologi poliklinikkNNevrologi poliklinikkNevrologi poliklinikkNevrologi poliklinikkNevrologi poliklinikk
Nevrologi, slag - Døgnområde 4https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/nevrologi-slag-dognomrade-4Nevrologi, slag - Døgnområde 4NNevrologi, slag - Døgnområde 4Nevrologi, slag - Døgnområde 4Nevrologi, slag - Døgnområde 4Nevrologi, slag - Døgnområde 4
Nevrologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdelingNNevrologisk avdelingNevrologisk avdelingNevrologisk avdelingNevrologisk avdeling
Nukleærmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/bildediagnostikk/nukleermedisinNukleærmedisinNNukleærmedisinNukleærmedisinNukleærmedisinNukleærmedisin
Nyfødtintensivhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtintensivNyfødtintensivNNyfødtintensivNyfødtintensivNyfødtintensivNyfødtintensiv
Nyremedisin - døgnområde 9https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdeling/nyremedisin-dognomrade-9Nyremedisin - døgnområde 9NNyremedisin - døgnområde 9Nyremedisin - døgnområde 9Nyremedisin - døgnområde 9Nyremedisin - døgnområde 9
Nyremedisin poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdeling/nyremedisin-poliklinikkNyremedisin poliklinikkNNyremedisin poliklinikkNyremedisin poliklinikkNyremedisin poliklinikkNyremedisin poliklinikk
Nyremedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdelingNyremedisinsk avdelingNNyremedisinsk avdelingNyremedisinsk avdelingNyremedisinsk avdelingNyremedisinsk avdeling
OCD-teamhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/ocd-teamOCD-teamOOCD-teamOCD-teamOCD-teamOCD-team
Operasjon Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-kalnes/operasjon-kalnesOperasjon KalnesOOperasjon KalnesOperasjon KalnesOperasjon KalnesOperasjon Kalnes
Operasjon Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-mossOperasjon MossOOperasjon MossOperasjon MossOperasjon MossOperasjon Moss
Operasjonsavdelingen Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-kalnesOperasjonsavdelingen KalnesOOperasjonsavdelingen KalnesOperasjonsavdelingen KalnesOperasjonsavdelingen KalnesOperasjonsavdelingen Kalnes
Oralkirurgi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/oralkirurgi-poliklinikkOralkirurgi poliklinikkOOralkirurgi poliklinikkOralkirurgi poliklinikkOralkirurgi poliklinikkOralkirurgi poliklinikk
Ortopedi - Døgnområde 6https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdeling/dognomrade-6-ortopedi-akuttgeriatriOrtopedi - Døgnområde 6OOrtopedi - Døgnområde 6Ortopedi - Døgnområde 6Ortopedi - Døgnområde 6Ortopedi - Døgnområde 6
Ortopedi og kirurgi - døgnområde Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdeling/dognomrade-moss-ortopedi-kirurgiOrtopedi og kirurgi - døgnområde MossOOrtopedi og kirurgi - døgnområde MossOrtopedi og kirurgi - døgnområde MossOrtopedi og kirurgi - døgnområde MossOrtopedi og kirurgi - døgnområde Moss
Ortopedi poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdeling/poliklinikkomrade-3-ortopediOrtopedi poliklinikk KalnesOOrtopedi poliklinikk KalnesOrtopedi poliklinikk KalnesOrtopedi poliklinikk KalnesOrtopedi poliklinikk Kalnes
Ortopedi poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdeling/poliklinikkomrade-8-moss-ortopediOrtopedi poliklinikk MossOOrtopedi poliklinikk MossOrtopedi poliklinikk MossOrtopedi poliklinikk MossOrtopedi poliklinikk Moss
Ortopedisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdelingOOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdeling
Overvektspoliklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdeling/overvektspoliklinikkOvervektspoliklinikkenOOvervektspoliklinikkenOvervektspoliklinikkenOvervektspoliklinikkenOvervektspoliklinikken
Patologihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-patologiPatologiPPatologiPatologiPatologiPatologi
Prestetjenestenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/hr/prestetjenestenPrestetjenestenPPrestetjenestenPrestetjenestenPrestetjenestenPrestetjenesten
Psykiatrisk akuttmottak voksnehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/psykiatrisk-akuttmottak-voksnePsykiatrisk akuttmottak voksnePPsykiatrisk akuttmottak voksnePsykiatrisk akuttmottak voksnePsykiatrisk akuttmottak voksnePsykiatrisk akuttmottak voksne
Psykiatrisk avdeling - døgnseksjonerhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjonerPsykiatrisk avdeling - døgnseksjonerPPsykiatrisk avdeling - døgnseksjonerPsykiatrisk avdeling - døgnseksjonerPsykiatrisk avdeling - døgnseksjonerPsykiatrisk avdeling - døgnseksjoner
Psykiatrisk avdeling - leger og voksenhabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-leger-og-voksenhabiliteringPsykiatrisk avdeling - leger og voksenhabiliteringPPsykiatrisk avdeling - leger og voksenhabiliteringPsykiatrisk avdeling - leger og voksenhabiliteringPsykiatrisk avdeling - leger og voksenhabiliteringPsykiatrisk avdeling - leger og voksenhabilitering
Psykiatrisk utredninghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/psykiatrisk-utredningPsykiatrisk utredningPPsykiatrisk utredningPsykiatrisk utredningPsykiatrisk utredningPsykiatrisk utredning
Psykosebehandling 1https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/psykosebehandling-1Psykosebehandling 1PPsykosebehandling 1Psykosebehandling 1Psykosebehandling 1Psykosebehandling 1
Psykosebehandling 2https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/psykosebehandling-2Psykosebehandling 2PPsykosebehandling 2Psykosebehandling 2Psykosebehandling 2Psykosebehandling 2
Psykosebehandling 3https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/psykosebehandling-3Psykosebehandling 3PPsykosebehandling 3Psykosebehandling 3Psykosebehandling 3Psykosebehandling 3
Revmatologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdelingRRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdeling
Rus - seksjon for avrusninghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-seksjon-for-avrusningRus - seksjon for avrusningRRus - seksjon for avrusningRus - seksjon for avrusningRus - seksjon for avrusningRus - seksjon for avrusning
Rus - seksjon for utredninghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-seksjon-for-utredningRus - seksjon for utredningRRus - seksjon for utredningRus - seksjon for utredningRus - seksjon for utredningRus - seksjon for utredning
Rus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-askimRus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, AskimRRus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, AskimRus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, AskimRus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, AskimRus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, Askim
Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-fredrikstadRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk FredrikstadRRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk FredrikstadRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk FredrikstadRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk FredrikstadRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Fredrikstad
Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Haldenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-haldenRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk HaldenRRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk HaldenRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk HaldenRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk HaldenRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Halden
Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-mossRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk MossRRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk MossRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk MossRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk MossRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Moss
Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandling/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-sarpsborgRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk SarpsborgRRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk SarpsborgRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk SarpsborgRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk SarpsborgRus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Sarpsborg
Rusbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/rusbehandlingRusbehandlingRRusbehandlingRusbehandlingRusbehandlingRusbehandling
Samhandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/samhandlingSamhandlingSSamhandlingSamhandlingSamhandlingSamhandling
Seksjon for transfusjonsmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisinSeksjon for transfusjonsmedisinSSeksjon for transfusjonsmedisinSeksjon for transfusjonsmedisinSeksjon for transfusjonsmedisinSeksjon for transfusjonsmedisin
Senter for laboratoriemedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisinSenter for laboratoriemedisinSSenter for laboratoriemedisinSenter for laboratoriemedisinSenter for laboratoriemedisinSenter for laboratoriemedisin
Senter for lindrende behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingen/senter-for-lindrende-behandlingSenter for lindrende behandlingSSenter for lindrende behandlingSenter for lindrende behandlingSenter for lindrende behandlingSenter for lindrende behandling
Sikkerhetsseksjon 1https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/sikkerhetsseksjon-1Sikkerhetsseksjon 1SSikkerhetsseksjon 1Sikkerhetsseksjon 1Sikkerhetsseksjon 1Sikkerhetsseksjon 1
Sikkerhetsseksjon 2https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-dognseksjoner/sikkerhetsseksjon-2Sikkerhetsseksjon 2SSikkerhetsseksjon 2Sikkerhetsseksjon 2Sikkerhetsseksjon 2Sikkerhetsseksjon 2
Smerteseksjonen Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/vi-kunne-ikke-finne-siden-du-sa-etter-http-404/smerteseksjonen-kalnesSmerteseksjonen KalnesSSmerteseksjonen KalnesSmerteseksjonen KalnesSmerteseksjonen KalnesSmerteseksjonen Kalnes
Smittevernhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/smittevernSmittevernSSmittevernSmittevernSmittevernSmittevern
Sykehusservicehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/sykehusserviceSykehusserviceSSykehusserviceSykehusserviceSykehusserviceSykehusservice
Søvnenhetenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdeling/lungepoliklinikken/sovnenhetenSøvnenhetenSSøvnenhetenSøvnenhetenSøvnenhetenSøvnenheten
Teknisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/teknisk-avdelingTeknisk avdelingTTeknisk avdelingTeknisk avdelingTeknisk avdelingTeknisk avdeling
TIPS-teamethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-leger-og-voksenhabilitering/tips-teametTIPS-teametTTIPS-teametTIPS-teametTIPS-teametTIPS-teamet
Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/ungdomspsykiatrisk-seksjonUngdomspsykiatrisk seksjon (UPS)UUngdomspsykiatrisk seksjon (UPS)Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)
Urodynamisk poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/urodynamisk-poliklinikkUrodynamisk poliklinikkUUrodynamisk poliklinikkUrodynamisk poliklinikkUrodynamisk poliklinikkUrodynamisk poliklinikk
Urologi - Døgnområde 8https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdeling/dognomrade-8-kirurgi-urologi-kar-og-ore-nese-halsUrologi - Døgnområde 8UUrologi - Døgnområde 8Urologi - Døgnområde 8Urologi - Døgnområde 8Urologi - Døgnområde 8
Voksenhabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-leger-og-voksenhabilitering/voksenhabiliteringVoksenhabiliteringVVoksenhabiliteringVoksenhabiliteringVoksenhabiliteringVoksenhabilitering
Øre-nese-halshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-halsØre-nese-halsØØre-nese-halsØre-nese-halsØre-nese-halsØre-nese-hals
Øre-nese-hals døgnområdehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/ore-nese-hals-dognomradeØre-nese-hals døgnområdeØØre-nese-hals døgnområdeØre-nese-hals døgnområdeØre-nese-hals døgnområdeØre-nese-hals døgnområde
Øre-nese-hals poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/ore-nese-hals-poliklinikkØre-nese-hals poliklinikkØØre-nese-hals poliklinikkØre-nese-hals poliklinikkØre-nese-hals poliklinikkØre-nese-hals poliklinikk
Øyeavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/oyeavdelingenØyeavdelingenØØyeavdelingenØyeavdelingenØyeavdelingenØyeavdelingen
Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/asebraten-barne-og-ungdomspsykiatriske-klinikkÅsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikkÅÅsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikkÅsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikkÅsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikkÅsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
Åsebråten, poliklinisk utredning og behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/asebraten-barne-og-ungdomspsykiatriske-klinikk/asebraten-poliklinisk-utredning-og-behandlingÅsebråten, poliklinisk utredning og behandlingÅÅsebråten, poliklinisk utredning og behandlingÅsebråten, poliklinisk utredning og behandlingÅsebråten, poliklinisk utredning og behandlingÅsebråten, poliklinisk utredning og behandling
Åsebråten, seksjon døgn og daghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/asebraten-barne-og-ungdomspsykiatriske-klinikk/asebraten-seksjon-dogn-og-dagÅsebråten, seksjon døgn og dagÅÅsebråten, seksjon døgn og dagÅsebråten, seksjon døgn og dagÅsebråten, seksjon døgn og dagÅsebråten, seksjon døgn og dag

Besøksadresser

Cicignongata 19, Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/cicignonggata-19-fredrikstadCicignongata 19, Fredrikstad
Edwin Ruuds vei 4, Mysenhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/edwin-ruuds-vei-4-mysenEdwin Ruuds vei 4, Mysen
Haldenklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/haldenklinikkenHaldenklinikken
Helsehuset Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/helsehuset-fredrikstadHelsehuset Fredrikstad
Helsehuset Indre Østfoldhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/helsehuset-indre-ostfoldHelsehuset Indre Østfold
Helsehuset Sarpsborghttps://sykehuset-ostfold.no/steder/helsehuset-sarpsborgHelsehuset Sarpsborg
Ilaveien 127, Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/asebratenIlaveien 127, Fredrikstad
Kirkebrygga 2-4, Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-fredrikstadKirkebrygga 2-4, Fredrikstad
Nygaardsgata 13, Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/bupp-fredrikstadNygaardsgata 13, Fredrikstad
Peer Gynts vei 72, Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/steder/peer-gynts-vei-72-mossPeer Gynts vei 72, Moss
Prestenggata 4, Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/bupp-askimPrestenggata 4, Askim
Rådhusgata 16, Askimhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/rus-og-avhengighetsbehandling-poliklinikk-askimRådhusgata 16, Askim
Sarpsborgklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/sarpsborgklinikkenSarpsborgklinikken
Stasjonsmester Frosts gate 18https://sykehuset-ostfold.no/steder/stasjonsmester-frosts-gate-18Stasjonsmester Frosts gate 18
Sykehuset Østfold Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/steder/sykehuset-ostfold-kalnesSykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/steder/sykehuset-ostfold-mossSykehuset Østfold Moss
Tuneteknikeren/Childrens International Schoolhttps://sykehuset-ostfold.no/steder/tuneteknikerenTuneteknikeren/Childrens International School

Fant du det du lette etter?