Prestetjenesten

Når du selv eller en av dine nærmeste blir innlagt på sykehus, kan det dukke opp tanker og følelser som det kan være godt å snakke med noen om. Eller kanskje bare være sammen med noen om. Sykehusprestene er til for deg enten du er pasient eller pårørende. 

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Våre prester har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av sykehusets forskjellige behandlingsmiljøer.

Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse om du ønsker det.

Våre arbeidsoppgaver

Prestetjenesten har både en kirkelig og en mer allmenn virksomhet. Prestene står til tjeneste med forbønn, dåp, nattverd, velsignelse, båreandakter og andre kirkelige handlinger. I tillegg er det faste gudstjenester. Likevel er det samtalene med pasienter og pårørende som er noe av det aller viktigste prestene gjør. Du bestemmer selv hva en slik samtale skal handle om.

Du kan snakke om det som er vondt og vanskelig i forhold til livet, sykdom, behandling, smerter, angst, depresjoner, familiesituasjon, tro og tvil. Og du kan snakke om glede, takknemlighet og gode ting!

I sykehuset benyttes prestene også i kriser, i familiekommunikasjon, i temaer knyttet til etikk og verdier, i tverrfaglig samarbeid, i personalarbeid og undervisning.

Prestene har taushetsplikt.

Våre medarbeidere

Våre prester er ordinert i Den norske kirke. Alle har tilleggsutdanning knyttet til samtaler, sjelesorg og veiledning. Noen har spesialistgodkjennelse. Prestene er universitetsutdannede teologer, med god kunnskap om kristen tro og andre religioner og livssyn.

Sykehusprestene er fagpersoner innen områdene etikk og verdier, sorgbearbeidelse og krisehåndtering, ritualer, tro og livssyn, samt de krevende temaene omkring sykdom og truende død.


Hovedprest

Torfinn Skarpaas

Torfinn Skarpaas


Sykehusprester

Alf Kristian Bjørkli
Alf Kristian Bjørkli

Torfinn Skarpaas

Torfinn Skarpaas

Ruth Rasmussen

Ruth Rasmussen

Erling Høyland

Erling Høyland

Rom for stillhet og ettertanke

Rommet er livssynsåpent, og er ment for individuell bruk til stillhet, refleksjon, bønn, tenning av lys og time-out både for pasienter, pårørende og medarbeidere. I tillegg arrangerer prestetjenesten morgensamling og bønn onsdager klokken 09.00 til 09.15 i like uker, og gudstjenesten hver søndag fra klokken 11 til 11.30.

Rommet ligger i 1. etasje i grønn sone. Gå til høyre ned korridoren rett på innsiden av hovedinngangen. Rommet ligger rett nede i gangen på høyre side.

Rom for stillhet og ettertanke

Bilde av lys i rom for stillhet og ettertanke
 
Rom for stillhet og ettertanke
 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?