Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker. Dette blir gjort for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Les mer om hva kliniske studier er Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

Kliniske studier i Sykehuset Østfold

Her får du en oversikt over de kliniske studiene som Sykehuset Østfold deltar i.

Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjiashttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/betennelsesdempende-legemiddel-naproxen-ved-isjiasBetennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjias
Vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/vedlikeholdsbehandling-med-lavdose-rituksimab-ved-immunologisk-trombocytopeni-itp-prolong-studienVedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studien
Lungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studiehttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/lungerehabilitering-for-a-bedre-fysisk-yteevne-etter-gjennomgatt-lungeemboli-blodpropp-pa-lungen-en-randomisert-kontrollert-studieLungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studie

Kliniske studier ved sykehus i hele landet

Nedenfor ser du hvilke kliniske studier som pågår i sykehus/helseforetak i hele landet, der finner du også Sykehuset Østfold sine kliniske studier. Oversikten er under arbeid.

5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisikohttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/52-diettens-effekt-pa-vekt-og-hjerte-og-karrisiko5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisiko0-9
Akutt myelogen leukemi - behandling med ny medisin BGB324https://helse-bergen.no/kliniske-studier/akutt-myelogen-leukemi-behandling-med-ny-medisin-bgb324Akutt myelogen leukemi - behandling med ny medisin BGB324A
Allopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyrehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/allopurinol-og-beskyttelse-av-hjertet-ved-donasjon-av-nyreAllopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyreA
Anoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksihttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/anoreksi-effekt-av-kognitiv-atferdsterapi-cbt-e-ved-anoreksiAnoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksiA
Antibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antibiotika-ved-langvarige-korsryggsmerter-og-modic-forandringerAntibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringerA
Antistoffet CAN04 mot solide ondartede svulsterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antistoffet-can04-mot-solide-ondartede-svulsterAntistoffet CAN04 mot solide ondartede svulsterA
Apparat som stimulerer huden i øret for å redusere epileptiske anfallhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/apparat-som-stimulerer-huden-i-oret-for-a-redusere-epileptiske-anfallApparat som stimulerer huden i øret for å redusere epileptiske anfallA
Arvelig brystkreft: Cellegift gitt i kombinasjon med PARP-hemmer hos pasienterhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/arvelig-brystkreft-cellegift-gitt-i-kombinasjon-med-parp-hemmer-hos-pasienterArvelig brystkreft: Cellegift gitt i kombinasjon med PARP-hemmer hos pasienterA
Avbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/avbrudd-i-hormonbehandling-etter-brystkreft-ved-graviditetAvbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditetA
Barns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/barns-opplevelse-av-smerte-ved-gjentatte-sproytestikkBarns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikkB
Behandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?https://www.ahus.no/kliniske-studier/behandle-avrevet-akillessene-med-eller-uten-operasjonBehandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?B
Behandling av høyt blodtrykk og oppfølginghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-av-hoyt-blodtrykk-og-oppfolgingBehandling av høyt blodtrykk og oppfølgingB
Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer?https://vestreviken.no/kliniske-studier/betablokker-eller-kalsiumblokker-ved-kronisk-hjerteflimmerBetablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer?B
Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjiashttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/betennelsesdempende-legemiddel-naproxen-ved-isjiasBetennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved IsjiasB
Blodansamling under hjernehinnenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/blodansamling-under-hjernehinnenBlodansamling under hjernehinnenB
Blodkreft: Eryaspase-behandling for barn og unge som ikke tåler peg-asparaginasehttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blodkreft-eryaspase-behandling-for-barn-og-unge-som-ikke-taler-peg-asparaginaseBlodkreft: Eryaspase-behandling for barn og unge som ikke tåler peg-asparaginaseB
Blodpropp: Pradaxa i forebygging av venøs blodpropp hos barnhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blodpropp-pradaxa-i-forebygging-av-venos-blodpropp-hos-barnBlodpropp: Pradaxa i forebygging av venøs blodpropp hos barnB
Blodpropp: Pradaxa sammenlignet med standardbehandling av venøs blodpropp hos barnhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blodpropp-pradaxa-sammenlignet-med-standardbehandling-av-venos-blodpropp-hos-barnBlodpropp: Pradaxa sammenlignet med standardbehandling av venøs blodpropp hos barnB
Blære: Miirabegron til barn med nevrogen overaktiv blærehttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blere-mirabegron-til-barn-med-nevrogen-overaktiv-blereBlære: Miirabegron til barn med nevrogen overaktiv blæreB
Brudd i øvre del av overarmsbeinethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/brudd-i-ovre-del-av-overarmsbeinetBrudd i øvre del av overarmsbeinetB
Bruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjonhttps://stolav.no/kliniske-studier/bruk-av-langtidsvirkende-smertestillende-etter-kneproteseoperasjonBruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjonB
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandlinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/brystkreft-petremac-persontilpasset-behandlingBrystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandlingB
Brystkreft og graviditethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/brystkreft-og-graviditetBrystkreft og graviditetB
Brystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamidhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/brystkreft-og-p53-genfeil-cellegiftbehandling-med-cyclofosfamidBrystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamidB
Carfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/carfilzomib-og-lenalidomid-mot-plasmacelleleukemiCarfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemiC
Cellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-kombinert-med-immunterapi-til-brystkreftpasienterCellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienterC
Cellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-og-nintendanib-mot-livmorslimhinnekreftCellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekreftC
Cellegift til eldre tarmkreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-til-eldre-tarmkreftpasienterCellegift til eldre tarmkreftpasienterC
CPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepinehttps://stolav.no/kliniske-studier/cpap-behandling-hos-pasienter-med-kronisk-klasehodepineCPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepineC
Crenolanib mot magekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/crenolanib-mot-magekreftCrenolanib mot magekreftC
Cøliakimekanismenehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/coliakimekanismeneCøliakimekanismeneC
Depresjon: Kognitiv trening som forebygging av tilbakevennende depresjonhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/depresjon-kognitiv-trening-som-forebygging-av-tilbakevennende-depresjonDepresjon: Kognitiv trening som forebygging av tilbakevennende depresjonD
Diabetes type 2: Sikkerhet og effekt av liraglutid i kombinasjon med metforminhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/diabetes-type-2-sikkerhet-og-effekt-av-liraglutid-i-kombinasjon-med-metforminDiabetes type 2: Sikkerhet og effekt av liraglutid i kombinasjon med metforminD
Diett hos barn ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/diett-hos-barn-ved-epilepsiDiett hos barn ved epilepsiD
Eggstokkreft: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av kanydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkrefthttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/eggstokkreft-effekt-av-parp-hemmeren-niraparib-og-hemmeren-av-kanydannelse-bevacizumab-hos-kvinner-med-sene-tilbakefall-av-eggstokkreftEggstokkreft: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av kanydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreftE
Eggstokkreft: Immunterapi sammen med kjemoterapi og Avastinhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/eggstokkreft-immunterapi-sammen-med-kjemoterapi-og-avastinEggstokkreft: Immunterapi sammen med kjemoterapi og AvastinE
Embolisering av utvidete bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerterhttps://stolav.no/kliniske-studier/embolisering-av-utvidete-bekkenvener-hos-pasienter-med-kroniske-bekkensmerterEmbolisering av utvidete bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerterE
Ernæring til barn som får avansert ernæringsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ernering-til-barn-som-far-avansert-erneringsbehandlingErnæring til barn som får avansert ernæringsbehandlingE
Etnisitet, overvekt og brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/etnisitet-overvekt-og-brystkreftEtnisitet, overvekt og brystkreftE
Fabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX -02 (Bridge)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/fabry-sykdom-utproving-av-nytt-legemiddel-prx-02-bridgeFabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX -02 (Bridge)F
Fabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX-102 (Balance)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/fabry-sykdom-utproving-av-nytt-legemiddel-prx-102-balanceFabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX-102 (Balance)F
Faktorer for kontroll og komplikasjoner ved akromegalihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/faktorer-for-kontroll-og-komplikasjoner-ved-akromegaliFaktorer for kontroll og komplikasjoner ved akromegaliF
Fedmekirurgi - symptomer og plager etter operasjonhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/fedmekirurgi-symptomer-og-plager-etter-operasjonFedmekirurgi - symptomer og plager etter operasjonF
Fibertilskudd ved type 2-diabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fibertilskudd-ved-type-2-diabetesFibertilskudd ved type 2-diabetesF
Forebygging av allergiske sykdommer hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-allergiske-sykdommer-hos-barnForebygging av allergiske sykdommer hos barnF
Forebygging av sykdom etter stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-sykdom-etter-stamcelletransplantasjonForebygging av sykdom etter stamcelletransplantasjonF
Forekomst og utredning av glutensensitivitet uten cøliakihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forekomst-og-utredning-av-glutensensitivitet-uten-coliakiForekomst og utredning av glutensensitivitet uten cøliakiF
Forekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forekomst-arsaker-til-og-konsekvenser-av-inflammatoriske-tarmsykdommerForekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommerF
Forstoppelse: Naloxegol ved opoid-relatert forstoppelse hos barnhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/forstoppelse-naloxegol-ved-opoid-relatert-forstoppelse-hos-barnForstoppelse: Naloxegol ved opoid-relatert forstoppelse hos barnF
Fysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fysiske-kognitive-og-emosjonelle-endringer-etter-hjernehinneblodningFysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødningF
Føflekkreft: Kombinasjoner med axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/foflekkreft-kombinasjoner-med-axl-hemmeren-bgb324-i-metastatisk-melanomFøflekkreft: Kombinasjoner med axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanomF
Genetikk og nevropatisk smertehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/genetikk-og-nevropatisk-smerteGenetikk og nevropatisk smerteG
Gir levertransplantasjon bedre overlevelse enn cellegiftbehandling?https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/gir-levertransplantasjon-bedre-overlevelse-enn-cellegiftbehandlingGir levertransplantasjon bedre overlevelse enn cellegiftbehandling?G
Godartet svulst i hypofysenhttps://stolav.no/kliniske-studier/godartet-svulst-i-hypofysenGodartet svulst i hypofysenG
Handleddsbrot: Kirurgisk behandling med ekstern fiksasjon eller volar platehttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/handleddsbrot-kirurgisk-behandling-med-ekstern-fiksasjon-eller-volar-plateHandleddsbrot: Kirurgisk behandling med ekstern fiksasjon eller volar plateH
Hepatitt C virus (HCV): Integrert HCV-behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighethttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hepatitt-c-virus-hcv-integrert-hcv-behandling-hos-pasienter-med-injiserende-rusavhengighetHepatitt C virus (HCV): Integrert HCV-behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighetH
Hidrosadenitt (M15-574): Sikkerhet og effekt av Humira® i forbindelse med kirurgi til pasienter med moderat/alvorlig Hidrosadenitt (M15-574)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/hidrosadenitt-m15-574-sikkerhet-og-effekt-av-humira-i-forbindelse-med-kirurgi-til-pasienter-med-moderatalvorlig-hidrosadenitt-m15-574Hidrosadenitt (M15-574): Sikkerhet og effekt av Humira® i forbindelse med kirurgi til pasienter med moderat/alvorlig Hidrosadenitt (M15-574)H
Hjemmetrim ved hjertesvikthttps://stolav.no/kliniske-studier/hjemmetrim-ved-hjertesviktHjemmetrim ved hjertesviktH
Hjerneslag: Intensiv armtrening for rehabilitering av motorisk funksjonhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hjerneslag-intensiv-armtrening-for-rehabilitering-av-motorisk-funksjonHjerneslag: Intensiv armtrening for rehabilitering av motorisk funksjonH
Hjertestans - bruk av adrenalin under gjenopplivinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hjertestans-bruk-av-adrenalin-under-gjenopplivingHjertestans - bruk av adrenalin under gjenopplivingH
Hode-halskreft: Pembrolizumab (MK 3475) som førstelinjebehandling ved tilbakefall eller spredninghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hode-halskreft-pembrolizumab-mk-3475-som-forstelinjebehandling-ved-tilbakefall-eller-spredningHode-halskreft: Pembrolizumab (MK 3475) som førstelinjebehandling ved tilbakefall eller spredningH
Hofteprotese: Sammenlignende studie av to prinsipper ved hofteprotesekirurgihttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hofteprotese-sammenlignende-studie-av-to-prinsipper-ved-hofteprotesekirurgiHofteprotese: Sammenlignende studie av to prinsipper ved hofteprotesekirurgiH
Hofteprotese: Sammenligning av hofteproteser - Charnley vs Spectronhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hofteprotese-sammenligning-av-hofteproteser-charnley-vs-spectronHofteprotese: Sammenligning av hofteproteser - Charnley vs SpectronH
Hvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet?https://stolav.no/kliniske-studier/hvordan-gar-med-pasienter-som-har-mottatt-dognbehandling-for-rusavhengighetHvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet?H
Hvordan velge beste behandlingsmetode for brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hvordan-velge-beste-behandlingsmetode-for-brystkreftHvordan velge beste behandlingsmetode for brystkreftH
Ibrutinib, cellegift og rituximab ved mantelcellelymfomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ibrutinib-cellegift-og-rituximab-ved-mantelcellelymfomIbrutinib, cellegift og rituximab ved mantelcellelymfomI
Immunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/immunterapi-kjemoterapi-og-avastin-ved-eggstokkreftImmunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkreftI
Immunterapi ved trippel negativ brystkrefthttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/immunterapi-ved-trippel-negativ-brystkreftImmunterapi ved trippel negativ brystkreftI
Intervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/intervalltrening-med-hoy-intensitet-tidlig-etter-hjertetransplantasjonIntervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjonI
Kan blåbær forebygge demens?https://helse-stavanger.no/kliniske-studier/kan-blaber-forebygge-demensKan blåbær forebygge demens?K
Kan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?https://helse-stavanger.no/kliniske-studier/kan-en-enkel-blodprove-redusere-behovet-for-glukosebelastning-hos-gravideKan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?K
Karbohydrattilskudd før lungekreftoperasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/karbohydrattilskudd-for-lungekreftoperasjonKarbohydrattilskudd før lungekreftoperasjonK
Kateterbasert implantasjon av aortaklaff (TAVI)https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hvem-har-best-nytte-av-kateterbasert-implantasjon-av-aortaklaff-taviKateterbasert implantasjon av aortaklaff (TAVI)K
Kneprotese - bruk av computernavigering ved innsettinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/kneprotese-bruk-av-computernavigering-ved-innsettingKneprotese - bruk av computernavigering ved innsettingK
Kombinasjon av antistoffer mot store kreftsvulsterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kombinasjon-av-antistoffer-mot-store-kreftsvulsterKombinasjon av antistoffer mot store kreftsvulsterK
Kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvnhttps://stolav.no/kliniske-studier/kontaktlose-eller-kontaktminimale-losninger-for-undersokelse-av-sovnKontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvnK
Kosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tallhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kosttilskudd-til-hiv-positive-med-lavt-cd4-tallKosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tallK
Kreft: Sikkerhet og toleranse av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med fremskredne solide kreftsvulsterhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/kreft-sikkerhet-og-toleranse-av-pembrolizumab-mk-3475-for-pasienter-med-fremskredne-solide-kreftsvulsterKreft: Sikkerhet og toleranse av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med fremskredne solide kreftsvulsterK
Kunstig linse etter operasjon for grå stærhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kunstig-linse-etter-operasjon-for-gra-sterKunstig linse etter operasjon for grå stærK
Langtidsoppfølging ved medfødt misdannelse i spiserørethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/langtidsoppfolging-ved-medfodt-misdannelse-i-spiseroretLangtidsoppfølging ved medfødt misdannelse i spiserøretL
Legemidlene Encorafenib og Binimetinib sammen med Cetuximabhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/legemidlene-encorafenib-og-binimetinib-sammen-med-cetuximabLegemidlene Encorafenib og Binimetinib sammen med CetuximabL
Lengden på bruk av nakkekrage ved stabile brudd i nakkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/lengden-pa-bruk-av-nakkekrage-ved-stabile-brudd-i-nakkenLengden på bruk av nakkekrage ved stabile brudd i nakkenL
Livmorslimhinnekreft: Biomarkørstyrt behandling ved gynekologisk krefthttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/livmorslimhinnekreft-biomarkorstyrt-behandling-ved-gynekologisk-kreftLivmorslimhinnekreft: Biomarkørstyrt behandling ved gynekologisk kreftL
Luktetrening ved normal luktesanshttps://stolav.no/kliniske-studier/luktetrening-ved-normal-luktesansLuktetrening ved normal luktesansL
Lungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studiehttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/lungerehabilitering-for-a-bedre-fysisk-yteevne-etter-gjennomgatt-lungeemboli-blodpropp-pa-lungen-en-randomisert-kontrollert-studieLungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studieL
Lymfekreft (B-NHL/B-AL) - behandling hos barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/lymfekreft-b-nhlb-al-behandling-hos-barn-og-ungdomLymfekreft (B-NHL/B-AL) - behandling hos barn og ungdomL
Lysbehandling (PCI) ved gallegangskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/lysbehandling-pci-ved-gallegangskreftLysbehandling (PCI) ved gallegangskreftL
Låseplate for komplekse brudd i skulderenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/laseplate-for-komplekse-brudd-i-skulderenLåseplate for komplekse brudd i skulderenL
Marine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjonhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/marine-omega-3-fettsyrer-ved-nyretransplantasjonMarine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjonM
Medfødt forsnevring i urinrørethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/medfodt-forsnevring-i-urinroretMedfødt forsnevring i urinrøretM
Medikamentbehandling mot muterte sjeldne kreftformerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/medikamentbehandling-mot-muterte-sjeldne-kreftformerMedikamentbehandling mot muterte sjeldne kreftformerM
Melflufen eller Pomalidomid sammen med Deksametasonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/melflufen-eller-pomalidomid-sammen-med-deksametasonMelflufen eller Pomalidomid sammen med DeksametasonM
Mestring og muligheter for personer med demenshttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/mestring-og-muligheter-for-personer-med-demensMestring og muligheter for personer med demensM
Multippel sklerose (MS): Stamcelletransplantasjon sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med atakkpreget MShttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/multippel-sklerose-ms-stamcelletransplantasjon-sammenlignet-med-standardbehandling-hos-pasienter-med-atakkpreget-msMultippel sklerose (MS): Stamcelletransplantasjon sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med atakkpreget MSM
Måling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimesterhttps://stolav.no/kliniske-studier/maling-av-blodstrom-til-nyrene-hos-gravide-i-tredje-trimesterMåling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimesterM
Nakkehodepine-studienhttps://unn.no/kliniske-studier/nakkehodepine-studienNakkehodepine-studienN
Nesiritide ved dårlig regulert blodtrykkhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nesiritide-ved-darlig-regulert-blodtrykkNesiritide ved dårlig regulert blodtrykkN
Nivolumab sammen med cellegiften FLOXhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/nivolumab-sammen-med-cellegiften-floxNivolumab sammen med cellegiften FLOXN
Nivolumab ved tilbakevendende myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nivolumab-ved-tilbakevendende-myelomatoseNivolumab ved tilbakevendende myelomatoseN
Ny cellegift ved tilbakefall av aggressiv lymfekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ny-cellegift-ved-tilbakefall-av-aggressiv-lymfekreftNy cellegift ved tilbakefall av aggressiv lymfekreftN
Ny metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av biventrikulær pacemakerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ny-metode-for-a-finne-ut-hvilke-pasienter-som-har-nytte-av-biventrikuler-pacemakerNy metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av biventrikulær pacemakerN
Når hukommelsen svikterhttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/nar-hukommelsen-svikterNår hukommelsen svikterN
Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/omega-3-fettsyrer-til-eldre-med-gjennomgatt-hjerteinfarktOmega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarktO
Operasjon eller strålebehandling ved prostatakrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/operasjon-eller-stralebehandling-ved-prostatakreftOperasjon eller strålebehandling ved prostatakreftO
Operasjon for brudd i albuespissenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/operasjon-for-brudd-i-albuespissenOperasjon for brudd i albuespissenO
Oppfølging av hofte- og kneprotesepasienterhttps://stolav.no/kliniske-studier/oppfolging-av-hofte-og-kneprotesepasienterOppfølging av hofte- og kneprotesepasienterO
Overvekt og brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overvekt-og-brystkreftOvervekt og brystkreftO
Overvåking ved alvorlig skadehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overvaking-ved-alvorlig-skadeOvervåking ved alvorlig skadeO
Oxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnitthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/oxytocin-og-carbetocin-ved-planlagt-keisersnittOxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnittO
Pembrolizumab eller cellegift ved spiserørskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-eller-cellegift-ved-spiserorskreftPembrolizumab eller cellegift ved spiserørskreftP
Pembrolizumab mot benkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-benkreftPembrolizumab mot benkreftP
Pembrolizumab mot hudkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-hudkreftPembrolizumab mot hudkreftP
Pembrolizumab mot nerveskjedekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-nerveskjedekreftPembrolizumab mot nerveskjedekreftP
Persontilpasset blodtrykksbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/persontilpasset-blodtrykksbehandlingPersontilpasset blodtrykksbehandlingP
Plate eller nagle ved brudd i skulderkula?https://www.ahus.no/kliniske-studier/plate-eller-nagle-ved-brudd-i-skulderkulaPlate eller nagle ved brudd i skulderkula?P
Provokasjon med glutenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/provokasjon-med-glutenProvokasjon med glutenP
Psoriasis: Effekt av silderognekstrakt i behandlinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psoriasis-effekt-av-silderognekstrakt-i-behandlingPsoriasis: Effekt av silderognekstrakt i behandlingP
Psykose: Prednisolon ved tidlig psykose-studien (NorPEPS)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykose-prednisolon-ved-tidlig-psykose-studien-norpepsPsykose: Prednisolon ved tidlig psykose-studien (NorPEPS)P
Psykose: Stemmene i hodet-prosjektethttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykose-stemmene-i-hodet-prosjektetPsykose: Stemmene i hodet-prosjektetP
Psykose: Stopp stemmer med stimulering-prosjektethttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykose-stopp-stemmer-med-stimulering-prosjektetPsykose: Stopp stemmer med stimulering-prosjektetP
Psykoseforløp hos ungdom i alderen 12-25 århttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykoseforlop-hos-ungdom-i-alderen-12-25-arPsykoseforløp hos ungdom i alderen 12-25 årP
Pustearbeid hos prematurehttps://stolav.no/kliniske-studier/pustearbeid-hos-prematurePustearbeid hos prematureP
Pustehjelp direkte etter fødselen hos for tidlig fødte barnhttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/pustehjelp-direkte-etter-fodselen-hos-for-tidlig-fodte-barnPustehjelp direkte etter fødselen hos for tidlig fødte barnP
Reduksjon av immunhemmende behandling hos symptomfrie pasienter med tarmsykdommen ulcerøs kolitt – BIOSTOP studien –https://helse-mr.no/kliniske-studier/reduksjon-av-immunhemmende-behandling-hos-symptomfrie-pasienter-med-tarmsykdommen-ulceros-kolitt-biostop-studien-Reduksjon av immunhemmende behandling hos symptomfrie pasienter med tarmsykdommen ulcerøs kolitt – BIOSTOP studien –R
Ryggoperasjon: Sammenligning av effekten av ulike kirurgiske metoderhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/ryggoperasjon-sammenligning-av-effekten-av-ulike-kirurgiske-metoderRyggoperasjon: Sammenligning av effekten av ulike kirurgiske metoderR
Sammenlikning av metoder for fosterovervåkninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sammenlikning-av-metoder-for-fosterovervakningSammenlikning av metoder for fosterovervåkningS
Sarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/sarkom-redusert-dose-ved-preoperativ-stralebehandling-ved-myxoid-liposarkomSarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkomS
Serotonin og intensivmedisinsk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/serotonin-og-intensivmedisinsk-behandlingSerotonin og intensivmedisinsk behandlingS
Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddhttps://helse-mr.no/seksjon-klinisk/Sider/slyngemetoden.aspxSlyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddS
Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddhttps://helse-mr.no/kliniske-studier/slyngemetoden-en-ny-operasjonsmetode-for-skuldre-som-gar-ut-av-leddSlyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddS
Smertelindring etter underarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smertelindring-etter-underarmsbruddSmertelindring etter underarmsbruddS
Smertelindring med tapentadol eller oksykodonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smertelindring-med-tapentadol-eller-oksykodonSmertelindring med tapentadol eller oksykodonS
Smertelindring og epiduralhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/smertelindring-og-epiduralSmertelindring og epiduralS
Smerter etter helvetesildhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smerter-etter-helvetesildSmerter etter helvetesildS
Spiserørskreft: Tidspunkt for kirurgi etter strålebehandling- og cellegiftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/spiserorskreft-tidspunkt-for-kirurgi-etter-stralebehandling-og-cellegiftbehandlingSpiserørskreft: Tidspunkt for kirurgi etter strålebehandling- og cellegiftbehandlingS
Sprøyting av nanopartikler i svulster før strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sproyting-av-nanopartikler-i-svulster-for-stralebehandlingSprøyting av nanopartikler i svulster før strålebehandlingS
Stans av blødning ved alvorlig miltskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stans-av-blodning-ved-alvorlig-miltskadeStans av blødning ved alvorlig miltskadeS
Stopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemihttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/stopp-av-tki-behandling-ved-kronisk-myelogen-leukemiStopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemiS
Strålebehandling og cellegift mot livmorhalskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-og-cellegift-mot-livmorhalskreftStrålebehandling og cellegift mot livmorhalskreftS
Strålebehandling og erlotinib mot lungekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-og-erlotinib-mot-lungekreftStrålebehandling og erlotinib mot lungekreftS
Studiemedisinen PDR001 kombinert med dabrafenib og trametinib mot føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/studiemedisinen-pdr001-kombinert-med-dabrafenib-og-trametinib-mot-foflekkreftStudiemedisinen PDR001 kombinert med dabrafenib og trametinib mot føflekkreftS
Svulst i fordøyelseskanalen: Tilleggsbehandling med legemidlet Imatinibhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/svulst-i-fordoyelseskanalen-tilleggsbehandling-med-legemidlet-imatinibSvulst i fordøyelseskanalen: Tilleggsbehandling med legemidlet ImatinibS
Søvnapné og atrieflimmerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sovnapn-og-atrieflimmerSøvnapné og atrieflimmerS
Søvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdomhttps://stolav.no/kliniske-studier/sovnloshet-hos-pasienter-med-avansert-kreftsykdomSøvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdomS
Tarmflora ved hjertesvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/tarmflora-ved-hjertesviktTarmflora ved hjertesviktT
Tarmskreft med spredning til lever og transplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/tarmskreft-med-spredning-til-lever-og-transplantasjonTarmskreft med spredning til lever og transplantasjonT
Testikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)https://stolav.no/kliniske-studier/testikkelkreft-utproving-av-en-type-forebyggende-cellegift-som-skal-forhindre-tilbakefall-av-sykdommen-swenoteca-abc-studienTestikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)T
To eller fire år med zoledronsyre ved myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/to-eller-fire-ar-med-zoledronsyre-ved-myelomatoseTo eller fire år med zoledronsyre ved myelomatoseT
Trening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneleddhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/trening-av-styrke-og-utholdenhet-ved-slitasje-i-kneleddTrening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneleddT
Tvangslidelser (OCD): Kan legemiddelet D-cykloserin øke og stabilisere effekt av OCD-behandling?https://helse-bergen.no/kliniske-studier/tvangslidelser-ocd-kan-legemiddelet-d-cykloserin-oke-og-stabilisere-effekt-av-ocd-behandlingTvangslidelser (OCD): Kan legemiddelet D-cykloserin øke og stabilisere effekt av OCD-behandling?T
Tykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeilhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/tykktarmskreft-cellegiftbehandling-med-cyclofosfamid-hos-deg-med-spredning-fra-tarmkreft-og-tp53-genfeilTykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeilT
Tykktarmskreft: Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av spredning til leveren?https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/acetylsalisylsyre-mot-tilbakefall-av-spredning-til-leverenTykktarmskreft: Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av spredning til leveren?T
Ulike stråledoser ved småcellet lungekrefthttps://stolav.no/kliniske-studier/ulike-straledoser-ved-smacellet-lungekreftUlike stråledoser ved småcellet lungekreftU
Utmattelse etter hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utmattelse-etter-hjernehinneblodningUtmattelse etter hjernehinneblødningU
Utprøving av Isatuximab ved benmargskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-isatuximab-ved-benmargskreftUtprøving av Isatuximab ved benmargskreftU
Utprøving av legemiddel til behandling av eldre pasienter med lymfekreft (mantelcellelymfom)https://stolav.no/kliniske-studier/utproving-av-legemiddel-til-behandling-av-eldre-pasienter-med-lymfekreft-mantelcellelymfomUtprøving av legemiddel til behandling av eldre pasienter med lymfekreft (mantelcellelymfom)U
Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-tocilizumab-ved-hjerteinfarktUtprøving av tocilizumab ved hjerteinfarktU
Vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/vedlikeholdsbehandling-med-lavdose-rituksimab-ved-immunologisk-trombocytopeni-itp-prolong-studienVedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienV
Øye: Behandling av innsøkk i tinningen etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/oye-behandling-av-innsokk-i-tinningen-etter-oyehulekirurgi-ved-endokrin-oyesykdomØye: Behandling av innsøkk i tinningen etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdomØ

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.