Reagensrør

Koronavirus

Har du time i sykehuset?

​Hvis du:
  • har bekreftet covid-19
  • er ute av hjemmeisolasjon etter påvist covid-19 og har timeavtale innen 10 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
  • har luftveissymptomer* og er definert som nærkontakt eller er i innreisekarantene
skal du kontakte avdelingen du har avtale med og avklare hvordan du skal forholde deg. Hvis du ikke har telefonnummeret til avdelingen tilgjengelig, så kan du ringe sentralbordet på 69 86 00 00.

*Symptomer som forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans


Besøk og ledsagere

Les mer om besøk og ledsagere

Til deg som venter barn

Dere som venter barn, må fortsatt forholde dere til endrede rutiner ved sykehuset. framover.  

Kontaktopplysninger

Innleggelsestelefon for fødende: 69 86 33 38

Koordinator jordmor poliklinikken: 41 70 86 83, hverdager kl. 08.00–16.00

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som er gravid og din partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Ved kontroll eller innleggelse på sykehus avtales oppmøtested og hvordan du skal forholde deg for å begrense smitte. 

Innleggelse til observasjon i svangerskapet eller til fødsel

Gravide med luftveisinfeksjon/mistenkt smitte, vil være i isolasjon på føde/barsel avdelingen.

Partner med luftveisinfeksjon/mistenkt smitte eller som kommer inn under kriteriene for karantene kan dessverre ikke være med ved fødsel eller keisersnitt.

Vi tillater fortsatt at far/medmor/annen ledsager er tilstede under fødsel og i barseltiden (kun 1 person), denne personen må være uten mistenkt smitte og uten luftveissymptomer.

Far/ledsager kan nå også være med på observasjonsposten, før mor overføres til fødestua.

Oppholdet etter fødselen (barsel)

  • Barnefar/medmor kan være sammen med mor og det nyfødte barnet på barselavdelingen. Dette forutsetter at personen er uten mistenkt smitte og uten luftveissymptomer. Søsken og andre besøkende har ikke adgang per nå. Far/medmor kan gå i kafeen for å kjøpe seg mat der, og det er også anledning til å kjøpe seg enkel brødmat i avdelingen.
  • Vi anbefaler at man venter med å ta nyfødte barn ut av avdelingen før barnet skrives ut
  • Ved luftveisinfeksjon/mistenkt smitte hos mor vil mor og barn isoleres på føde/barsel
  • Vi må som før oppfordre pårørende/ledsagere til  å oppholde seg hovedsakelig på rommet. De kan handle mat i kantina

Smitte fra koronasmittet mor til nyfødt barn

Det foreligger ikke holdepunkter for at korona smitter via morkaken. Korona smitter via dråpesmitte og smitte mellom syk mor (eller far) og et friskt nyfødt barn etter fødsel må kunne påregnes. Barn som har oppholdt seg sammen med koronasmittet foreldre etter fødsel ansees som smitteførende, uavhengig av om barnet har symptomer på sykdom eller ikke.

Frisk nyfødt, koronasmittet mor

Friske nyfødte isoleres sammen med mor etter fødsel på egen smitteenhet på Føde/barsel avdelingen. Det anbefales observasjon på barsel i minimum 3 døgn.  Foreldre anbefales å bruke munnbind og god håndhygiene (ev. hansker) ved nærkontakt med barnet. Mor kan amme, men bør vaske brystet før amming for å minske smitte (bruke såpe og vann, ikke spritbasert vask).

Nyfødte som trenger innleggelse på nyfødtintensivavdelingen

Dersom barnet har behov for innleggelse på nyfødtintensiv etter fødsel og mor samtidig er mistenkt eller bekreftet koronavirus smittet, vil barnet bli overflyttet direkte til nyfødtintensiv etter fødsel. Mor og barnefar/medmor vil da ikke ha mulighet til å være sammen med barnet på nyfødtintensiv, da avdelingen må være helt fri for koronasmitte for å beskytte nyfødte med behov for intensiv behandling.

Polikliniske konsultasjoner

Far, medmor, partner eller 1 ledsager kan være med til ultralyd, fødepoliklinikken og barselpoliklinikken.​

Ved bekreftet smitte med koronavirus, men bare lette til moderate symptomer følges vanlige svangerskapskontroller i primærhelsetjenesten. Ekstra oppfølging på sykehus skjer etter vanlige retningslinjer, dvs lite fosterbevegelse, vannavgang, rier, mistanke om redusert fostervekst eller andre problemstillinger.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Har du generelle spørsmål om koronavirus?

For generelle spørsmål om koronavirus gå inn på Folkehelseinstituttets nettsider eller ring informasjonstelefonen på 815 55 015.

Sykehuset Østfold følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.​

Pandemiregister

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har. ​

Pandemiregister

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til media

Informasjon til mediaFant du det du lette etter?