HELSENORGE
Fredrikstad

Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad

Poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling (tidligere sosialmedisinsk poliklinikk SMP) Fredrikstad formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler) i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Fant du det du lette etter?