Innkjøp og logistikk

Les mer om Innkjøp og logistikk

Innkjøp og logistikk

Våre hovedoppgaver er:

  • Samordne innkjøpsbehov, samt foreslå samordning av avtaler
  • Gjennomføre anskaffelser, herunder ta initiativ til etablering av brukergrupper, arbeide med anbudsgrunnlag sammen med brukergruppen, håndtere kunngjøring og oppfølging av anbudskonkurranser, arbeide med evaluering og klargjøre protokoll og tildelingsbrev sammen med brukergruppen
  • Inngå og vedlikeholde avtaler med leverandører
  • Holde sykehusets ledelse og ansatte orientert om gjeldende avtaler
  • Bistå sykehuset på anbudssiden i prioriterte kjøpssituasjoner
  • Gi rådgivning til ansatte i sykehuset om innkjøpsregelverket  
  • Delta som ressurs i regionale og nasjonale anbud
  • Lede regionale anbud


 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?