Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å
 • 26.04.2017
  Ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten

  Sykehuset Østfold har tatt initiativ til en ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten. Utdanningen går over to år og gis ved Fagskolen i Østfold. - Logistikk og service er et stadig viktigere fagområde i moderne sykehusdr...

 • 24.04.2017
  Fast jobb frister studentene

  Det er ingen tvil om at fast heltidsjobb er attraktivt for nyutdannede sykepleiere. I år var det hele 60 søkere til traineeprogrammet i Sykehuset Østfold, og i juni er 24 ferske sykepleiere klare til å ta fatt på jobben i sykehuset.

 • 19.04.2017
  Stor innsats for å unngå infeksjoner

  En pasient hadde ikke fått korrekt stell av et sentralt venekateter. Dette ble meldt som et avvik. - Hendelsen gjorde oss mer bevisste. For å minske faren for infeksjon, får nå alle medarbeidere i døgnområdet grundig og jevnlig opplæring, s...

 • 12.04.2017
  Ungdomsrådet er i farta

  De har allerede kommet med både innspill og ideer. Representantene i Sykehuset Østfolds ungdomsråd er i gang med å gjøre seg synlige, og har vært på omvisning for å gjøre seg bedre kjent på Kalnes.

 • 07.04.2017
  Tryggere navigering i bihulene

  Øre-nese-hals-legene i Sykehuset Østfold har nå tatt i bruk et nytt navigasjonssystem ved vanskelig bihulekirurgi. Med to skjermer på operasjonsstuen, kan kirurgen via et lite kamera se live bilder inne fra pasientens bihuler og samtidig se...

 • 07.04.2017
  - Jeg håper prøvene mine kommer til nytte

  Stein Solberg fra Halden ble den aller første pasienten som ga prøver til Sykehuset Østfolds biobank for medisinsk forskning.

 • 06.04.2017
  - Stolt av hva vi kan tilby

  I løpet av de tre første dagene i april ble det født hele 35 små på Sykehuset Østfold Kalnes. – Det var helt nødvendig å utvide tilbudet til fødende. Nå har vi barselrom nok til at både far eller medmor kan få bli på sykehuset og bli kjent...

 • 03.04.2017
  Behandlingshjelpemidler har flyttet

  Seksjon for behandlingshjelpemidler er på plass i nyoppussede lokaler i 2. etasje på Helsehuset Sarpsborg.

 • 03.04.2017
  OCD-team med på spennende studie

  Tvangshandlinger (OCD) er en krevende lidelse for pasientene som rammes. Heldigvis finnes det behandling som er effektiv for mange pasienter. -Nå inngår fire pasienter fra Østfold i en stor norsk studie der forskerne ser på hvordan behandli...

 • 31.03.2017
  En tryggere hverdag for kreftpasienter

  Siden nyttår har kreftpoliklinikken testet ut en teknologi for å følge opp pasienter i hjemmet. Dette gjelder pasienter med tarmkreft som over en seks måneders periode mottar cellegiftbehandling . – Vi kan følge opp pasientene tettere, gi t...

 • 30.03.2017
  Hva gjør vi når pasienten blir dårligere?

  - Fanger vi opp risikopasienter raskt, kan vi stoppe forverringen. Vi har gode verktøy for å oppdage endring i pasientens tilstand, og det er viktig at alle bruker dem, sier Nina Alveberg, intensivsykepleier i Sykehuset Østfold og proACT ko...

 • 24.03.2017
  Stas med studentbesøk!

  Ivrige sykepleierstudenter ble tatt godt imot da de besøkte sykehuset på Kalnes i går. En rekke seksjoner stilte opp for å fortelle om sine fagområder, og kunne friste studentene med både faste helgejobber og sommervikariater.

 • 22.03.2017
  Det nytter å si ifra

  Sykehuset fikk tidligere mange henvendelser fra pasienter som hadde problemer med å komme igjennom på telefon hvis de var nødt til å avbestille en time på poliklinikk. Nå kan alle pasienter i Sykehuset Østfold gi beskjed via MinJournal på n...

 • 17.03.2017
  Svak nedgang i jobbtilfredshet

  Gjennomsnittlig jobbtilfredshet scorer noe lavere, men stadig flere av sykehusets medarbeidere er godt fornøyd med kollegialt samarbeid og støtte fra leder. Det kommer fram i Høgskolen i Østfolds forskningsprosjekt om ansattes jobbtilfredsh...

 • 16.03.2017
  Populære og viktige småbarnsdager

  Økt kompetanse, felles forståelse og tettere samarbeid knyttet til små barns psykiske helse, er blant målene når rundt 300 fagpersoner fra hele Østfold denne uken er samlet i Fredrikstad til Småbarnsdagene 2017.

 • 15.03.2017
  Unikt tilbud til besteforeldre

  Seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold har for tiende gang gjennomført gruppesamling for besteforeldre til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

 • 15.03.2017
  - Pasientene føler seg sett, hørt og respektert

  - Det er ingen tvil om at flyttingen til Kalnes har vært en positiv opplevelse for pasientene, sier Vigdis Abrahamsen Grøndahl ved Høgskolen i Østfold. Hun leder en forskergruppe som har undersøkt hvordan pasientene opplevde sykehuset i Fre...

 • 10.03.2017
  Disputerte på akutte helsetjenester

  Anestesisykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen forsvarte denne uken sin doktorgradsavhandling om akutte helsetjenester i kommunen. Sammen med medarbeidere har hun undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD).

 • 03.03.2017
  Nye tall for tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern

  Tall over bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er publisert som ny kvalitetsindikator for norske sykehus. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge.   - Vi tilstreber alltid å benytte alternative og mer...

 • 28.02.2017
  Bent Høie besøkte Sykehuset Østfold Kalnes

  Anvendelse av ny teknologi i sykehus stod på agendaen da Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Sykehuset Østfold tirsdag formiddag.

 • 27.02.2017
  En god start på det nye året

  - Dette viser at tiltakene i sykehuset ser ut til å virke, sier styreleder Peder Olsen.

 • 24.02.2017
  Får raskest behandling

  Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt. Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

 • 16.02.2017
  På jakt etter sommerjobb?

  Eller kjenner du noen som er det? Spennende arbeidsoppgaver venter i Sykehuset Østfold.

 • 14.02.2017
  Brann på gastrokirurgisk døgnområde

  Brannalarmen på Sykehuset Østfold Kalnes gikk 03:08 tirsdag morgen etter branntilløp på et pasientrom. Pasienten som oppholdt seg på rommet ble umiddelbart evakuert.

 • 13.02.2017
  Unge overgripere må få hjelp

  Opp mot 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge utøves av en under 18 år. - Gir vi barn og unge med skadelig seksuell atferd riktig hjelp, kan vi forhindre at de begår nye overgrep, sier psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen.

 • 10.02.2017
  Smilefjes til sykehusets kafé

  Mattilsynet hadde ingenting å utsette etter en kontroll av Hjertet kafé i Sykehuset Østfold Kalnes, og serverte et smilefjes.

 • 08.02.2017
  Høyteknologisk skanner tatt i bruk

  Sykehuset Østfold har landets første og er blant de første i verden, med digital PET/CT. - Det åpner seg helt nye muligheter, sier seksjonsleder Hanne Sofie Walther ved nukleærmedisin.

 • 08.02.2017
  Ser på muligheten til å ta i mot Vestby i januar 2018

  I 2014 besluttet Styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst at innbyggerne Vestby kommune i Akershus skal overflyttes til Sykehuset Østfolds opptaksområde fra Akershus universitetssykehus. – Vi ser på mulighetene for å ønske innbyg...

 • 07.02.2017
  Trenger du egentlig drosje?

  Visste du at vi i Østfold bruker 30 millioner for mye på pasienttransport? Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett, og tilsvarer drift av en stor sengepost i sykehuset.

 • 02.02.2017
  30 år med revmatologisk avdeling

  - Det har vært et eventyr, sier seksjonsleder Kristin Dahle Jønsson ved revmatologisk avdeling. Sammen med kollegaene kunne hun onsdag feire avdelingens 30 års jubileum i Sykehuset Østfold.

 • 31.01.2017
  Kort ventetid på høresentralen

  Høresentralen i Sykehuset Østfold er blant høresentralene i landet med kortest ventetid.

 • 31.01.2017
  Nå er besøkende velkomne igjen

  Etter flere uker med besøksrestriksjoner på grunn av influensa og norovirus, er nå sykehuset på Kalnes åpent for vanlig besøk igjen.

 • 30.01.2017
  Klare for nye møter ved helsetorget

  Vertene på helsetorget i Sykehuset Østfold Kalnes ble kontaktet 626 ganger i fjor. Nå blir tilbudet videreført, og målet er å gjøre helsetorgets tilbud enda mer synlig og tilgjengelig.

 • 27.01.2017
  Nominert til Østfolds beste lærling

  «Empatisk, lærevillig, dyktig». Det mangler ikke på rosende ord når medarbeidere i kreftavdelingen skal beskrive lærling Simen Nesbakken. Nå er 22-åringen nominert som kandidat til årets beste lærling i Østfold.

 • 25.01.2017
  Offisiell åpning av LAR-poliklinikken

  Den nye LAR-poliklinikken i Fredrikstad har allerede vært i bruk et par uker, men i dag ble den offisielt åpnet.

 • 19.01.2017
  Behandling uten medisiner

  Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt medisinfritt tilbud i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden-Sarpsborg.

 • 17.01.2017
  Ønsker mer støtte til forskning

  Sykehuset Østfold forskningsstiftelse jakter flere samarbeidspartnere. Sykehuset har økt sin forskningsaktivitet med flere hundre prosent de siste årene. - Med nytt sykehus ser vi mange nye muligheter, sier direktør Stein Bruland i Sykehuse...

 • 16.01.2017
  Åpner felles LAR-poliklinikk

  I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold. Medarbeidere fra Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune samlokaliseres, og vil gi et mer helhetlig tilbud til brukere som trenger legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 • 13.01.2017
  Utvider føden

  - Vi får mange forespørsler fra kvinner både i og utenfor Østfold som ønsker å føde i det nye sykehuset. Vi er glade for at vi nå kan utvide føde-barsel med ni ekstra pasientrom på Kalnes, sier klinikksjef Eirin Paulsen i kvinneklinikken.

 • 10.01.2017
  Øker antall ortopediske inngrep

  Økt bruk av en operasjonsstue i poliklinikkområde 3 i sykehuset på Kalnes, vil gjøre det mulig å utføre 600 flere ortopediske inngrep i 2017. I tillegg kommer 600 planlagte inngrep i Moss.

 • 10.01.2017
  Pasienten har fått bestemme

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, ble det lyttet til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 04.01.2017
  Ønsker mindre besøk i sykehuset

  - Vi har fortsatt mange pasienter med influensa og har i tillegg fått inn flere pasienter med omgangssyke. For å unngå smittespredning oppfordrer vi publikum om å begrense antall besøk i sykehuset. I utgangspunktet ønsker vi at pasienter ba...

 • 30.12.2016
  Får midler til innovasjonsprosjekter

  Alle de tre innovasjonsprosjektene sykehuset søkte om midler til å gjennomføre, har fått «go» fra Helse Sør-Øst. - Det at vi nok en gang får midler til å bedrive innovasjon, er utrolig morsomt. Vi trenger innovasjon for å utvikle oss, og me...

 • 30.12.2016
  Sykehusets ungdomsråd er på plass

  Rett før jul var Sykehuset Østfolds ungdomsråd samlet for første gang. Ungdomsrådet skal gi råd til sykehusets avdelinger med mål om å gjøre sykehuset til et bedre sted for ungdom enten de er pasienter eller pårørende. – Dere blir en viktig...

 • 22.12.2016
  Har mottatt viktig kvalitetsstempel

  Senter for laboratoriemedisin ved seksjon for patologi har gjort en kjempeinnsats for å snu trenden det siste året. Nå er svartiden på prøver kortet ned betraktelig, og i tillegg har senteret blitt akkreditert for håndteringen av livmorhals...

 • 21.12.2016
  Oppdager sykdomsforverring tidlig

  Sykehuset har i flere år jobbet systematisk for å bli enda bedre på tidlig å fange opp en forverring i allmenntilstanden til inneliggende pasienter. En måte å gjøre det på, er å bruke kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score...

 • 21.12.2016
  Influensaen har meldt sin ankomst

  Hittil i uke 51 har 47 pasienter testet positivt på influensa i sykehuset. Klinikk for medisin har iverksatt sin beredskapsplan for å møte influensaepidemien.

 • 20.12.2016
  Mer penger til forskning i SØ

  Helse Sør-Øst har tildelt 135 millioner kroner til helseforetak i regionen for 2017. Hele 3 av 11 innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte, og SØ har med dette den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner. - De...

 • 19.12.2016
  Behandling av innsynsbegjæring fra VG

  Sykehuset Østfold valgte å avslå VGs begjæring om innsyn i tvangsprotokoller. Brevene med vår begrunnelse kan leses her.

 • 12.12.2016
  Ønsker å åpne Fredrikstadklinikk

  Sykehuset Østfold planlegger nå å samle tilbudene innen psykisk helsevern i Fredrikstad, i et nytt bygg. – Dette vil både øke kvaliteten og kapasiteten på pasienttilbudet, og det vil styrke den faglige tyngden, sier prosjektdirektør Tore Dag Olsen.