Hva skjer før, under og etter behandling?

 • 20.02.2020
  Østfoldinger i unikt forskningsstudie

  En kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm h...

 • Illustrasjonsfoto
  20.02.2020
  Oljebad forebygger ikke atopisk eksem

  Mange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matvareallergi. Studien PreventADALL ble startet for å undersøke om oljebad fra to ukers alder og/eller tidlig introduksjon av tilleggsføde kunne forebygge atopisk...

 • Sykehuset Østfold Kalnes
  20.02.2020
  Handlingsplan for å lukke avvik iverksatt

  Sykehuset Østfold har gitt sin første tilbakemelding til Fylkesmannen, etter at det ved tilsyn ble avdekket at sykehuset ikke ivaretok utlokaliserte pasienter på en god nok måte i fjor. Observasjonskort og informasjonsskriv til pasientene e...

 • Mammografiscreening tilbys i de midlertidige lokalene utenfor sykehuset på Kalnes.
  10.02.2020
  Har utvidet kapasiteten for mammografiscreening

  Sykehuset Østfold har nå samlet mammografiscreening for kvinner fra Østfold og Vestby i midlertidige lokaler i modulbygg på Kalnes. Sist uke ble de første kvinnene kalt inn, og med en ny maskin vil 39.500 kvinner kalles inn til undersøke...

 • Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nye studietilbud
  03.02.2020
  Flere videreutdanninger for helsefagarbeidere

  Fagskolen i Østfold har i samarbeid med Sykehuset Østfold utviklet to ny linjer med nett- og samlingsbaserte studier, i observasjon- og vurderingskompetanse og kirurgisk virksomhet.

 • 03.02.2020
  Begrenser besøk til nyfødte

  For å beskytte de nyfødte, vil det nå bli midlertidig besøksbegrensninger for søsken ved føde-barsel og nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold. 

 • Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Østfold.
  30.01.2020
  - Pasient og pårørendeopplæring er et kjempefelt

  Les om Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Østfold, som tilbyr kurs til pasienter, pårørende og helsepersonell. Kursene omfatter ulike diagnoser, tilstander og situasjoner - og målet er å tilby hjelp til å mestre hverdagen på en bedre måte.

 • Forsker ved Sykehuset Østfold
  23.01.2020
  Disputert og klar for nok et år med forskning

  Før jul disputerte Sykehuset Østfolds Rebecka Dalbye med avhandlingen «The Labour Progressions Study», og i 2020 fortsetter forskningen. Dalbye skal blant annet forske på BMI hos fødende kvinner og kvinners fødselsopplevelse. - Målet er at...

 • 19.01.2020
  - Viktig med menneskelige relasjoner ved selvmordstanker

  Etter at Ari Behn tok sitt eget liv har pågangen til hjelpetelefonene vært enorm - og mange forteller om selvmordstanker. Psykologspesialist Kim Larsen ved Sykehuset Østfold forteller at det ikke er uvanlig med økt pågang etter at en kjent...

 • Oppstart for palliativt team i Sykehuset Østfold
  16.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • Sykepleiere med baby
  16.01.2020
  Kalnes med nytt stempel som mor-/barn-vennlig

  Sykehuset Østfold er tilbake på listen over sykehus med gode rutiner for oppfølging av mor og barn etter fødsel. – Hver og en på avdelingen har gjort en enestående jobb, og vi har hatt kontinuerlig fokus på å forbedre oss, sier føde-barsela...

 • 14.01.2020
  Økt kompetanse for ambulansearbeidere

  Flere nye utdanningstilbud i ambulansefag er i ferd med å komme på plass i Østfold.

 • 13.01.2020
  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten

  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten. Flere tomannsrom er et tiltak som iverksettes i vinter for å møte kapasitetsutfordringene ved Sykehuset Østfold. – Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å...

 • Øre-nese-hals lege gjør en undersøkelse på en pasient
  02.01.2020
  Økt gebyr for ikke å møte til poliklinisk time

  Fra 1. januar 2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

 • Sykehusprest Ruth Irene Rasmussen
  02.01.2020
  Et menneske å støtte seg til

  - Det er aldri kjedelig å jobbe i sykehuset, sier Ruth Irene Rasmussen, som gjennom snart 19 år har vært alt fra budbringer til hemmelighetsbærer, støtte og medmenneske. Jobben som prest i Sykehuset Østfold gir mening, både i glede og sorg.

 • 31.12.2019
  Regionale forskningsmidler til tre prosjekter i Sykehuset Østfold

  Tre forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold er blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst for 2020. – Dette er resultatet av et langsiktig arbeid for å skaffe mer eksterne forskningsmidler og en fjær i hatten for forskningsmiljøet i Sykehuset...

 • Overlege Jan Henik Lund
  20.12.2019
  - Mest imponert over innsatsen som mange medarbeidere har lagt ned

  Les om vår spennende historie! Lege og forfatter Jan Henrik Lund er aktuell med historieboken "Sykehuset Østfold i 225 år". Bokarbeidet startet han opp med for 15 år siden.

 • Hjerte-lunge-redning på de aller yngste var også en del av programmet.
  20.12.2019
  Samlet over 100 instruktører i hjerte-lunge-redning

  Nylig var 108 instruktører i hjerte-lunge-redning fra Sykehuset Østfold, kommunene og Høgskolen i Østfold, samlet til en felles instruktørsamling på Kalnes med faglig påfyll og praktisk trening.

 • Sykepleiere
  18.12.2019
  - Det viktigste er at barn får en bedre opplevelse av å være på sykehus

  Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har siden 2013 tilbudt lystgass til barn som skal gjennom diverse sykehusprosedyrer, for å dempe ubehag og angst. Responsen er svært god, både fra barna selv og de ansatte.

 • Ørnulf Høgfeldt Jensen
  11.12.2019
  Sjåfør Ørnulf trives på veien

  Sjåfør Ørnulf Høgfeldt Jensen (59) forteller om fine arbeidsdager bak rattet på sin Caddy Maxi mens han frakter og bringer - og lytter til radio mellom slagene. – Jobben som sjåfør ved Sykehuset Østfold er fin og selvstendig, sier han.

 • Nå er det mulig å kjøpe gavekort på valgfritt beløp til inntekt for forskningsstiftelsen
  11.12.2019
  Gi en gave til forskningsstiftelsen

  Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse selger nå gavekort på valgfritt beløp i Hjertet kafé på Kalnes.

 • 02.12.2019
  Åpnet ny angiolab

  Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedy...

 • 29.11.2019
  En stjerne skinner snart i Moss

  Det er tid for å tenne julestjernene, og mossingene kan glede seg litt ekstra i år. Mandag vil en splitter ny julestjerne skinne fra taket på sykehuset i Moss.

 • Nye renholdsrutiner i ambulansene
  27.11.2019
  Nye felles rutiner for renhold i ambulansene

  Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har i samarbeid med renhold og smittevern utarbeidet nye prosedyrer for renhold i ambulansene. – Dette er fremtidsrettet og kommer nok til å bli kopiert av andre sykehus, tror hygienesykepleier Gro Bøhler.

 • Liv Marit Sundstøl
  20.11.2019
  Blant de beste på pakkeforløp for kreft

  I oktober var Sykehuset Østfold best i Helse Sør-Øst og nest best i landet, på oppfølging av pasienter i pakkeforløp for kreft.

 • 18.11.2019
  Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

  Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

 • 14.11.2019
  - Viktig med økt fokus på diabetes

  Verdens diabetesdag markeres den 14. november. Og visste du at et stort antall personer i Norge lever med diabetes – uten å være klar over det selv?

 • 13.11.2019
  Endrer besøksrutiner på føde-barsel

  Besøksrutinene på føde–barsel ved Sykehuset Østfold begrenses fra 15. november. Årsaken er hensyn til ro og hvile for mor og barn.

 • Anne Charlotte Moe
  07.11.2019
  Helse Sør-Øst sier ja til administrasjonsbygg

  Helse Sør-Øst har godkjent Sykehuset Østfolds planer om leie av lokaler i det nye kontorbygget Kalnes AS planlegger på Kalnes. - En gledens dag, sier eiendomssjef Anne Charlotte Moe.

 • Seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist
  01.11.2019
  Egen pasientreisesone på Kalnes

  Fra mandag 4. november vil det være en egen pasientreisesone i vestibylen på Kalnes. Der kan pasienter vente på utreise, og få hjelp til bestilling av transport.

 • I hjertepoliklinikken
  28.10.2019
  Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

  Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssje...

 • Kristina Reberg Steinsvik
  24.10.2019
  Turnuslege til topps

  Kristina Reberg Steinsvik fra Sykehuset Østfold stakk av med prisen for beste pasienteksempel på Bergenkonferansen som arrangeres av Norsk slagorganisasjon.

 • Styremøte i Sykehuset Østfold
  21.10.2019
  Håper på byggestart i 2021

  Sykehuset Østfold har et stort behov for å utvide akuttmottaket på Kalnes. Nå har styret i sykehuset godkjent de detaljerte planene for en utvidelse av akuttmottaket på 630 kvadratmeter. Målet er at det nye akuttmottaket skal stå klart i 2023.

 • Kristin Sørbrøden Breda
  17.10.2019
  Får hjelp til å mestre hverdagen

  50-års jubileum for BUP-HABU: Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring, kan han eller hun henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

 • Snorre Valseth
  15.10.2019
  Må jobbe med hele familien

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: Konflikter og relasjoner til andre barn eller familien, kan være noen av årsakene til de psykiske vanskene barn og ungdom har. Da kobles familieteamet i BUPP Halden inn.

 • Martin Steinbakk
  14.10.2019
  Holdt nordisk æresforedrag

  Sykehuset Østfolds overlege og mikrobiolog Martin Steinbakk ved senter for laboratoriemedisin, ble nylig trukket frem under en nordisk konferanse for sin globale innsats i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens.

 • 10.10.2019
  Kronprins Haakon på Åsebråten

  På verdensdagen for psykisk helse besøkte H.K.H. Kronprins Haakon Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad.

 • Tine Sælid, Janne Myrvang og Bård Hammerstad
  10.10.2019
  Lanserer Norges første e-læringskurs innen CBRNE

  CBRNE-hendelser omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E), som alle kan gi sjeldne sykdomsbilder. Nå kan sykehusmedarbeidere lære mer om slike hendelser gjennom e...

 • Fiona Skjennem, Tone Lie Nilsen og Marius Bjørndalen
  09.10.2019
  Tilbyr helsefagarbeidere heltidsstillinger

  Mange helsefagarbeidere i sykehuset jobber deltid. Nå setter sykehuset inn tiltak for å kunne tilby helsefagarbeiderne som arbeider i sykehuset, 100 prosent faste stillinger.

 • Anette Fjeldstad
  07.10.2019
  Stor nytte av korttidsterapi

  Personer med angst og depresjon som deltar i gruppeterapi, har like stor nytte av korttidsterapi som av langtidsterapi.

 • Helge Stene-Johansen
  04.10.2019
  Tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen på største alvor

  Fylkesmannen har konkludert med at Sykehuset Østfold ikke gir forsvarlige helsetjenester til pasienter som flyttes til andre avdelinger enn den som har høyest kompetanse på pasientens aktuelle helseproblem. - Vi tar tilbakemeldingene på stø...

 • Alarmen har gått i akuttmottaket
  03.10.2019
  Hva gjør vi når alarmen går?

  En stor trafikkulykke, gassulykke eller en trusselsituasjon; når alarmen går er det ekstremt viktig at alle i akuttmottaket vet hva de skal gjøre. Den beste måten å være forberedt på, er å øve ofte.

 • Thorbjørn Haglo
  02.10.2019
  Samarbeider tett med kommunene

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: - Vi vil hjelpe alle som trenger behandling, men det er viktig at de riktige pasientene kommer til oss, sier seksjonsleder Thorbjørn Haglo i BUPP Sarpsborg.

 • Inger Synøve Østeby
  27.09.2019
  Et stabilt fagmiljø gir trygge og dyktige medarbeidere

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: - Et svært godt samhold blant medarbeiderne, tror jeg også gir en trygghet for barna og familiene som kommer hit, sier seksjonsleder Inger Synøve Østeby i BUPP Askim.

 • Ledere og kunstnere i bufféområdet
  25.09.2019
  Nå er kunstnerne ferdige!

  Hele 86 fargeglade malerier på vegger og i tak, og fristende lekeområder rett utenfor døren; barne- og ungdomsklinikken på Kalnes er nå helt fornyet.

 • Helsenorge.no
  23.09.2019
  Vil du se journalen din?

  Nå kan du se journalen din ved å logge inn på helsenorge.no. Der kan du også se loggen over hvem som har vært inne i journalen din.

 • Åpent hus for studenter
  23.09.2019
  Populært med åpent hus

  Engasjerte og nysgjerrige sykepleier- og vernepleierstudenter, fikk et innblikk i sykehuslivet på Kalnes, da de var invitert til åpent hus.

 • Thomas Wilberg
  20.09.2019
  Tilgjengelige døgnet rundt

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: I ungdomspsykiatrisk seksjon er spesialister klare til å svare på akuttelefonen 24 timer i døgnet.

 • 19.09.2019
  Sykehuset Østfold har fått ny partner

  For første gang i historien inngår et norsk sykehus et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Sykehuset Østfold skal sammen med leverandøren Diffia utvikle digitale løsninger slik at pasienter som er hjemme kan følge med på, delta akti...

 • 18.09.2019
  Nytt kull med helsefagarbeidere som trainee

  Det andre kullet med trainee i helsefagarbeid i Sykehuset Østfold er nå i gang.

Se alle nyhetene