Sykehuset Østfold er i gul beredskap

Koronavirus

Sykehuset Østfold har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Dersom vi forsinker spredningen mest mulig, vil færre få behov for hjelp samtidig. Da kan vi behandle alle som trenger det. Takk for at du bidrar ved å holde deg oppdatert!

Hva skjer før, under og etter behandling?

 • Mona Christine Røyem, Lene Christin Nilsen og Jetmund Ringstad
  02.04.2020
  Fra vanlig sengepost til akuttmottak

  På få dager fikk medarbeiderne på døgnområde 2 infeksjonsmedisin store omstillinger i arbeidshverdagen, og ble de første som møtte koronapasientene i Sykehuset Østfold.

 • 02.04.2020
  Viktig å beregne god tid

  Beregn god tid dersom du har avtale på Sykehuset Østfold. Adgangskontroll og sjekk av alle som kommer til sykehuset tar tid.

 • Andreas Stendvold.
  01.04.2020
  Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke

  Kreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. – Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus»...

 • 25.03.2020
  Etablerte testsenter på seks timer

  Fredag 13. mars klokken 08.30 ble det tatt beslutning om å etablere et eget testsenter for medarbeidere i sykehuset. Klokken 14.30 samme dag ble første prøve tatt. – Et fantastisk lagarbeid gjorde at vi fikk tilbudet på plass på rekordtid,...

 • Opplæringen av medarbeidere i riktig bruk av smittevern pågår for fullt.
  25.03.2020
  Sikrer kritisk viktig opplæring

  Flere hundre medarbeidere har fått opplæring på få dager, og undervisning i riktig bruk av smittevernutstyr og viktig kompetanse pågår for fullt - Aldri før har vi gjennomført...

 • Nyfødt baby
  23.03.2020
  - Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trenger

  Føde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber for å sikre en så god sykehusopplevelse som mulig for fødende og nybakte foreldre – til tross for koronautbruddet. Les om tiltakene som gjøres, og hvordan du som vordende forelder kan forberede deg på...

 • Gang Sykehuset Østfold
  23.03.2020
  Ekstraordinær innsats

  Alle i SØ gjør nå en ekstraordinær innsats i forberedelsene med å ta imot flere pasienter med koronasmitte, og beredskapsledelsen møtes hver dag for oversikt og koordinering. Les om hvordan sykehuset jobber for å møte koronautfordringene.

 • 20.03.2020
  Smittevernutstyr i hus

  En stor leveranse med smittevernutstyr kom fredag til sykehuset. - Vi jobber på spreng med å fordele smittevernutstyret ut i huset. Med denne leveransen er behovet godt dekket de neste dagene, sier avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen

 • 12.03.2020
  Besøksforbud

  Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

 • 11.03.2020
  Innfører adgangskontroll

  Alle som kommer til hovedinngangen til Sykehuset Østfold Kalnes vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte. Ved akuttmottaket er det også innført ekstra kontroll av pasi...

 • Kalnes hovedinngang
  11.03.2020
  Følg med på SMS-varsel

  Pasienter, kursdeltakere og andre kan få SMS-varsel fra Sykehuset Østfold ved avlysning knyttet til koronautbruddet. Det er svært viktig at alle leser den informasjonen som sendes ut.

 • Sykehuset Østfold Kalnes.
  11.03.2020
  Pasienter med påvist koronasmitte

  Sykehuset Østfold mottok tirsdag kveld en pasient med påvist covid-19- smitte. Pasienten ble overført til sykehuset fra hjemmekarantene.

 • 11.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Østfold er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • 10.03.2020
  Sykehuset Østfold er i grønn beredskap

  SØ er i grønn beredskap på grunn av koronavirus - Covid-19, for å være best mulig forberedt på mottak av pasienter. SØ har foreløpig ingen Covid-19 pasienter eller smittede ansatte.

 • 06.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Sykehuset Østfold spesielt medarbeidere og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme.

 • Administrerende direktør Hege Gjessing
  03.03.2020
  Sykehuset Østfold bringer vedtak om fortrinnsrett til del av stilling inn for domstolene

  Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling. Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette bl...

 • Nytt tilbud til kreftpasienter under behandling på Sykehuset Østfold Kalnes
  03.03.2020
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • 28.02.2020
  Vi forbereder oss på å ta i mot pasienter som trenger sykehusbehandling for koronavirus

  De første tilfellene av koronavirus er nå påvist i Norge. Sykehuset Østfold skal være forberedt dersom mange i vårt opptaksområde trenger sykehusbehandling som følge av virussykdommen.

 • 20.02.2020
  Østfoldinger i unikt forskningsstudie

  En kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm h...

 • Mammografiscreening tilbys i de midlertidige lokalene utenfor sykehuset på Kalnes.
  10.02.2020
  Har utvidet kapasiteten for mammografiscreening

  Sykehuset Østfold har nå samlet mammografiscreening for kvinner fra Østfold og Vestby i midlertidige lokaler i modulbygg på Kalnes. Sist uke ble de første kvinnene kalt inn, og med en ny maskin vil 39.500 kvinner kalles inn til undersøke...

 • Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nye studietilbud
  03.02.2020
  Flere videreutdanninger for helsefagarbeidere

  Fagskolen i Østfold har i samarbeid med Sykehuset Østfold utviklet to ny linjer med nett- og samlingsbaserte studier, i observasjon- og vurderingskompetanse og kirurgisk virksomhet.

 • 03.02.2020
  Begrenser besøk til nyfødte

  For å beskytte de nyfødte, vil det nå bli midlertidig besøksbegrensninger for søsken ved føde-barsel og nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold. 

 • Forsker ved Sykehuset Østfold
  23.01.2020
  Disputert og klar for nok et år med forskning

  Før jul disputerte Sykehuset Østfolds Rebecka Dalbye med avhandlingen «The Labour Progressions Study», og i 2020 fortsetter forskningen. Dalbye skal blant annet forske på BMI hos fødende kvinner og kvinners fødselsopplevelse. - Målet er at...

 • Oppstart for palliativt team i Sykehuset Østfold
  16.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • 14.01.2020
  Økt kompetanse for ambulansearbeidere

  Flere nye utdanningstilbud i ambulansefag er i ferd med å komme på plass i Østfold.

 • 13.01.2020
  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten

  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten. Flere tomannsrom er et tiltak som iverksettes i vinter for å møte kapasitetsutfordringene ved Sykehuset Østfold. – Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å...

 • Øre-nese-hals lege gjør en undersøkelse på en pasient
  02.01.2020
  Økt gebyr for ikke å møte til poliklinisk time

  Fra 1. januar 2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

 • Sykehusprest Ruth Irene Rasmussen
  02.01.2020
  Et menneske å støtte seg til

  - Det er aldri kjedelig å jobbe i sykehuset, sier Ruth Irene Rasmussen, som gjennom snart 19 år har vært alt fra budbringer til hemmelighetsbærer, støtte og medmenneske. Jobben som prest i Sykehuset Østfold gir mening, både i glede og sorg.

 • 31.12.2019
  Regionale forskningsmidler til tre prosjekter i Sykehuset Østfold

  Tre forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold er blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst for 2020. – Dette er resultatet av et langsiktig arbeid for å skaffe mer eksterne forskningsmidler og en fjær i hatten for forskningsmiljøet i Sykehuset...

 • Overlege Jan Henik Lund
  20.12.2019
  - Mest imponert over innsatsen som mange medarbeidere har lagt ned

  Les om vår spennende historie! Lege og forfatter Jan Henrik Lund er aktuell med historieboken "Sykehuset Østfold i 225 år". Bokarbeidet startet han opp med for 15 år siden.

 • Hjerte-lunge-redning på de aller yngste var også en del av programmet.
  20.12.2019
  Samlet over 100 instruktører i hjerte-lunge-redning

  Nylig var 108 instruktører i hjerte-lunge-redning fra Sykehuset Østfold, kommunene og Høgskolen i Østfold, samlet til en felles instruktørsamling på Kalnes med faglig påfyll og praktisk trening.

 • Sykepleiere
  18.12.2019
  - Det viktigste er at barn får en bedre opplevelse av å være på sykehus

  Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har siden 2013 tilbudt lystgass til barn som skal gjennom diverse sykehusprosedyrer, for å dempe ubehag og angst. Responsen er svært god, både fra barna selv og de ansatte.

 • Ørnulf Høgfeldt Jensen
  11.12.2019
  Sjåfør Ørnulf trives på veien

  Sjåfør Ørnulf Høgfeldt Jensen (59) forteller om fine arbeidsdager bak rattet på sin Caddy Maxi mens han frakter og bringer - og lytter til radio mellom slagene. – Jobben som sjåfør ved Sykehuset Østfold er fin og selvstendig, sier han.

 • Nå er det mulig å kjøpe gavekort på valgfritt beløp til inntekt for forskningsstiftelsen
  11.12.2019
  Gi en gave til forskningsstiftelsen

  Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse selger nå gavekort på valgfritt beløp i Hjertet kafé på Kalnes.

 • 29.11.2019
  En stjerne skinner snart i Moss

  Det er tid for å tenne julestjernene, og mossingene kan glede seg litt ekstra i år. Mandag vil en splitter ny julestjerne skinne fra taket på sykehuset i Moss.

 • Nye renholdsrutiner i ambulansene
  27.11.2019
  Nye felles rutiner for renhold i ambulansene

  Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har i samarbeid med renhold og smittevern utarbeidet nye prosedyrer for renhold i ambulansene. – Dette er fremtidsrettet og kommer nok til å bli kopiert av andre sykehus, tror hygienesykepleier Gro Bøhler.

 • Liv Marit Sundstøl
  20.11.2019
  Blant de beste på pakkeforløp for kreft

  I oktober var Sykehuset Østfold best i Helse Sør-Øst og nest best i landet, på oppfølging av pasienter i pakkeforløp for kreft.

 • 18.11.2019
  Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

  Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

 • 14.11.2019
  - Viktig med økt fokus på diabetes

  Verdens diabetesdag markeres den 14. november. Og visste du at et stort antall personer i Norge lever med diabetes – uten å være klar over det selv?

 • 13.11.2019
  Endrer besøksrutiner på føde-barsel

  Besøksrutinene på føde–barsel ved Sykehuset Østfold begrenses fra 15. november. Årsaken er hensyn til ro og hvile for mor og barn.

 • Anne Charlotte Moe
  07.11.2019
  Helse Sør-Øst sier ja til administrasjonsbygg

  Helse Sør-Øst har godkjent Sykehuset Østfolds planer om leie av lokaler i det nye kontorbygget Kalnes AS planlegger på Kalnes. - En gledens dag, sier eiendomssjef Anne Charlotte Moe.

 • Seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist
  01.11.2019
  Egen pasientreisesone på Kalnes

  Fra mandag 4. november vil det være en egen pasientreisesone i vestibylen på Kalnes. Der kan pasienter vente på utreise, og få hjelp til bestilling av transport.

 • I hjertepoliklinikken
  28.10.2019
  Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

  Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssje...

 • Kristina Reberg Steinsvik
  24.10.2019
  Turnuslege til topps

  Kristina Reberg Steinsvik fra Sykehuset Østfold stakk av med prisen for beste pasienteksempel på Bergenkonferansen som arrangeres av Norsk slagorganisasjon.

 • Styremøte i Sykehuset Østfold
  21.10.2019
  Håper på byggestart i 2021

  Sykehuset Østfold har et stort behov for å utvide akuttmottaket på Kalnes. Nå har styret i sykehuset godkjent de detaljerte planene for en utvidelse av akuttmottaket på 630 kvadratmeter. Målet er at det nye akuttmottaket skal stå klart i 2023.

 • Kristin Sørbrøden Breda
  17.10.2019
  Får hjelp til å mestre hverdagen

  50-års jubileum for BUP-HABU: Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring, kan han eller hun henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

 • Snorre Valseth
  15.10.2019
  Må jobbe med hele familien

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: Konflikter og relasjoner til andre barn eller familien, kan være noen av årsakene til de psykiske vanskene barn og ungdom har. Da kobles familieteamet i BUPP Halden inn.

 • Martin Steinbakk
  14.10.2019
  Holdt nordisk æresforedrag

  Sykehuset Østfolds overlege og mikrobiolog Martin Steinbakk ved senter for laboratoriemedisin, ble nylig trukket frem under en nordisk konferanse for sin globale innsats i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens.

 • 10.10.2019
  Kronprins Haakon på Åsebråten

  På verdensdagen for psykisk helse besøkte H.K.H. Kronprins Haakon Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad.

 • Tine Sælid, Janne Myrvang og Bård Hammerstad
  10.10.2019
  Lanserer Norges første e-læringskurs innen CBRNE

  CBRNE-hendelser omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E), som alle kan gi sjeldne sykdomsbilder. Nå kan sykehusmedarbeidere lære mer om slike hendelser gjennom e...

Se alle nyhetene