Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å
24.03.2017

Stas med studentbesøk!

Ivrige sykepleierstudenter ble tatt godt imot da de besøkte sykehuset på Kalnes i går. En rekke seksjoner stilte opp for å fortelle om sine fagområder, og kunne friste studentene med både faste helgejobber og sommervikariater.
22.03.2017

Det nytter å si ifra

Sykehuset fikk tidligere mange henvendelser fra pasienter som hadde problemer med å komme igjennom på telefon hvis de var nødt til å avbestille en time på poliklinikk. Nå kan alle pasienter i Sykehuset Østfold gi beskjed via MinJournal på n...
17.03.2017

Svak nedgang i jobbtilfredshet

Gjennomsnittlig jobbtilfredshet scorer noe lavere, men stadig flere av sykehusets medarbeidere er godt fornøyd med kollegialt samarbeid og støtte fra leder. Det kommer fram i Høgskolen i Østfolds forskningsprosjekt om ansattes jobbtilfredsh...
16.03.2017

Populære og viktige småbarnsdager

Økt kompetanse, felles forståelse og tettere samarbeid knyttet til små barns psykiske helse, er blant målene når rundt 300 fagpersoner fra hele Østfold denne uken er samlet i Fredrikstad til Småbarnsdagene 2017.
15.03.2017

Unikt tilbud til besteforeldre

Seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold har for tiende gang gjennomført gruppesamling for besteforeldre til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
15.03.2017

- Pasientene føler seg sett, hørt og respektert

- Det er ingen tvil om at flyttingen til Kalnes har vært en positiv opplevelse for pasientene, sier Vigdis Abrahamsen Grøndahl ved Høgskolen i Østfold. Hun leder en forskergruppe som har undersøkt hvordan pasientene opplevde sykehuset i Fre...
10.03.2017

Disputerte på akutte helsetjenester

Anestesisykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen forsvarte denne uken sin doktorgradsavhandling om akutte helsetjenester i kommunen. Sammen med medarbeidere har hun undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD).
03.03.2017

Nye tall for tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern

Tall over bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er publisert som ny kvalitetsindikator for norske sykehus. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge.   - Vi tilstreber alltid å benytte alternative og mer...
28.02.2017

Bent Høie besøkte Sykehuset Østfold Kalnes

Anvendelse av ny teknologi i sykehus stod på agendaen da Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Sykehuset Østfold tirsdag formiddag.
27.02.2017

En god start på det nye året

- Dette viser at tiltakene i sykehuset ser ut til å virke, sier styreleder Peder Olsen.
24.02.2017

Får raskest behandling

Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt. Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.
16.02.2017

På jakt etter sommerjobb?

Eller kjenner du noen som er det? Spennende arbeidsoppgaver venter i Sykehuset Østfold.
14.02.2017

Brann på gastrokirurgisk døgnområde

Brannalarmen på Sykehuset Østfold Kalnes gikk 03:08 tirsdag morgen etter branntilløp på et pasientrom. Pasienten som oppholdt seg på rommet ble umiddelbart evakuert.
13.02.2017

Unge overgripere må få hjelp

Opp mot 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge utøves av en under 18 år. - Gir vi barn og unge med skadelig seksuell atferd riktig hjelp, kan vi forhindre at de begår nye overgrep, sier psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen.
10.02.2017

Smilefjes til sykehusets kafé

Mattilsynet hadde ingenting å utsette etter en kontroll av Hjertet kafé i Sykehuset Østfold Kalnes, og serverte et smilefjes.
08.02.2017

Høyteknologisk skanner tatt i bruk

Sykehuset Østfold har landets første og er blant de første i verden, med digital PET/CT. - Det åpner seg helt nye muligheter, sier seksjonsleder Hanne Sofie Walther ved nukleærmedisin.
08.02.2017

Ser på muligheten til å ta i mot Vestby i januar 2018

I 2014 besluttet Styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst at innbyggerne Vestby kommune i Akershus skal overflyttes til Sykehuset Østfolds opptaksområde fra Akershus universitetssykehus. – Vi ser på mulighetene for å ønske innbyg...
07.02.2017

Trenger du egentlig drosje?

Visste du at vi i Østfold bruker 30 millioner for mye på pasienttransport? Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett, og tilsvarer drift av en stor sengepost i sykehuset.
02.02.2017

30 år med revmatologisk avdeling

- Det har vært et eventyr, sier seksjonsleder Kristin Dahle Jønsson ved revmatologisk avdeling. Sammen med kollegaene kunne hun onsdag feire avdelingens 30 års jubileum i Sykehuset Østfold.
31.01.2017

Kort ventetid på høresentralen

Høresentralen i Sykehuset Østfold er blant høresentralene i landet med kortest ventetid.
31.01.2017

Nå er besøkende velkomne igjen

Etter flere uker med besøksrestriksjoner på grunn av influensa og norovirus, er nå sykehuset på Kalnes åpent for vanlig besøk igjen.
30.01.2017

Klare for nye møter ved helsetorget

Vertene på helsetorget i Sykehuset Østfold Kalnes ble kontaktet 626 ganger i fjor. Nå blir tilbudet videreført, og målet er å gjøre helsetorgets tilbud enda mer synlig og tilgjengelig.
27.01.2017

Nominert til Østfolds beste lærling

«Empatisk, lærevillig, dyktig». Det mangler ikke på rosende ord når medarbeidere i kreftavdelingen skal beskrive lærling Simen Nesbakken. Nå er 22-åringen nominert som kandidat til årets beste lærling i Østfold.
25.01.2017

Offisiell åpning av LAR-poliklinikken

Den nye LAR-poliklinikken i Fredrikstad har allerede vært i bruk et par uker, men i dag ble den offisielt åpnet.
19.01.2017

Behandling uten medisiner

Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt medisinfritt tilbud i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden-Sarpsborg.
17.01.2017

Ønsker mer støtte til forskning

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse jakter flere samarbeidspartnere. Sykehuset har økt sin forskningsaktivitet med flere hundre prosent de siste årene. - Med nytt sykehus ser vi mange nye muligheter, sier direktør Stein Bruland i Sykehuse...
16.01.2017

Åpner felles LAR-poliklinikk

I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold. Medarbeidere fra Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune samlokaliseres, og vil gi et mer helhetlig tilbud til brukere som trenger legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
13.01.2017

Utvider føden

- Vi får mange forespørsler fra kvinner både i og utenfor Østfold som ønsker å føde i det nye sykehuset. Vi er glade for at vi nå kan utvide føde-barsel med ni ekstra pasientrom på Kalnes, sier klinikksjef Eirin Paulsen i kvinneklinikken.
10.01.2017

Øker antall ortopediske inngrep

Økt bruk av en operasjonsstue i poliklinikkområde 3 i sykehuset på Kalnes, vil gjøre det mulig å utføre 600 flere ortopediske inngrep i 2017. I tillegg kommer 600 planlagte inngrep i Moss.
10.01.2017

Pasienten har fått bestemme

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, ble det lyttet til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
04.01.2017

Ønsker mindre besøk i sykehuset

- Vi har fortsatt mange pasienter med influensa og har i tillegg fått inn flere pasienter med omgangssyke. For å unngå smittespredning oppfordrer vi publikum om å begrense antall besøk i sykehuset. I utgangspunktet ønsker vi at pasienter ba...
30.12.2016

Får midler til innovasjonsprosjekter

Alle de tre innovasjonsprosjektene sykehuset søkte om midler til å gjennomføre, har fått «go» fra Helse Sør-Øst. - Det at vi nok en gang får midler til å bedrive innovasjon, er utrolig morsomt. Vi trenger innovasjon for å utvikle oss, og me...
30.12.2016

Sykehusets ungdomsråd er på plass

Rett før jul var Sykehuset Østfolds ungdomsråd samlet for første gang. Ungdomsrådet skal gi råd til sykehusets avdelinger med mål om å gjøre sykehuset til et bedre sted for ungdom enten de er pasienter eller pårørende. – Dere blir en viktig...
22.12.2016

Har mottatt viktig kvalitetsstempel

Senter for laboratoriemedisin ved seksjon for patologi har gjort en kjempeinnsats for å snu trenden det siste året. Nå er svartiden på prøver kortet ned betraktelig, og i tillegg har senteret blitt akkreditert for håndteringen av livmorhals...
21.12.2016

Oppdager sykdomsforverring tidlig

Sykehuset har i flere år jobbet systematisk for å bli enda bedre på tidlig å fange opp en forverring i allmenntilstanden til inneliggende pasienter. En måte å gjøre det på, er å bruke kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score...
21.12.2016

Influensaen har meldt sin ankomst

Hittil i uke 51 har 47 pasienter testet positivt på influensa i sykehuset. Klinikk for medisin har iverksatt sin beredskapsplan for å møte influensaepidemien.
20.12.2016

Mer penger til forskning i SØ

Helse Sør-Øst har tildelt 135 millioner kroner til helseforetak i regionen for 2017. Hele 3 av 11 innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte, og SØ har med dette den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner. - De...
19.12.2016

Behandling av innsynsbegjæring fra VG

Sykehuset Østfold valgte å avslå VGs begjæring om innsyn i tvangsprotokoller. Brevene med vår begrunnelse kan leses her.
12.12.2016

Ønsker å åpne Fredrikstadklinikk

Sykehuset Østfold planlegger nå å samle tilbudene innen psykisk helsevern i Fredrikstad, i et nytt bygg. – Dette vil både øke kvaliteten og kapasiteten på pasienttilbudet, og det vil styrke den faglige tyngden, sier prosjektdirektør Tore Dag Olsen.
09.12.2016

Øker kapasiteten for kontroller på hjertepoliklinikken

Lotte Bossum Brimsholm blir ny pacemakertekniker på Kalnes, og dermed dobler Sykehuset Østfold kapasiteten.
06.12.2016

Kalnes får friluftssykehus

Stiftelsen Friluftssykehuset har fått 3 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og donerer en trehytte til bruk for pasienter og pårørende i tilknytning til Sykehuset Østfold Kalnes.
30.11.2016

Kåret til månedens innovatør

Jarl Schjerverud, prosjektleder i spillteknologi i Sykehuset Østfold, er månedens innovatør i Helse Sør-Øst.
24.11.2016

Måler kvaliteten

- Kvalitetsmåling i sykehusene er viktig for å kartlegge hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling i Sykehuset Østfold. Nå er nye resultater for en rekke ulike behandlinger i alle norske sykehus...
23.11.2016

Vent med slankingen hvis du er syk

Hvis du er syk, er dette ikke tidspunktet for å telle kalorier og å spise mat med lavt fettinnhold. Nå er det viktig å få i seg nok næring. - Får du i deg for lite næring når du er syk, tar det mye lenger tid å bli frisk igjen, sier de klin...
21.11.2016

Ny seksjon i akuttpsykiatrien

I dag 21. november åpnet en ny seksjon på Kalnes; DPS-akutt. Seksjonen vil ta imot pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger, som har behov for kortvarig og frivillig innleggelse i en døgnseksjon.
16.11.2016

Biskopen besøker Kalnes

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, kommer på visitas til prestetjenesten ved Sykehuset Østfold Kalnes fredag 18. november.
16.11.2016

Sammen om sikker diagnose

Hva er årsaken til at hukommelsen, språket eller konsentrasjonen svikter? Er det Alzheimer eller er det en annen form for demens? Eller er det en psykisk lidelse? For å sikre rett diagnose, møtes en ekspertgruppe fra psykisk helsevern og somatikk.
15.11.2016

Gode resultater for behandling av akillessmerter

Kirurgisk forlenging av sene gir oppløftende resultater for pasienter med kroniske akillessmerter. 28 av 30 pasienter i studien er fornøyd med resultatet.
13.11.2016

Flere pasienter må samkjøre

Sykehuset Østfold innfører fra mandag 14. november økt bruk av samkjøring for pasienter som reiser med taxi til og fra sykehusene i Moss og Sarpsborg. Endringen vil for mange pasienter bety økt ventetid for hjemreise fra sykehuset.
11.11.2016

Kom med gaver til store og små

En diger TV, Playstation, nettbrett, lekekjøkken og rangler. Hockeyspillere og supporterklubben til Sparta hadde tenkt på både de yngste og de eldste pasientene da de kom med gaver til barne- og ungdomsklinikken på fredag.
Se flere nyheter()