Hva skjer før, under og etter behandling?

 • 19.01.2020
  - Viktig med menneskelige relasjoner ved selvmordstanker

  Etter at Ari Behn tok sitt eget liv har pågangen til hjelpetelefonene vært enorm - og mange forteller om selvmordstanker. Psykologspesialist Kim Larsen ved Sykehuset Østfold forteller at det ikke er uvanlig med økt pågang etter at en kjent...

 • 16.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • 16.01.2020
  Kalnes med nytt stempel som mor-/barn-vennlig

  Sykehuset Østfold er tilbake på listen over sykehus med gode rutiner for oppfølging av mor og barn etter fødsel. – Hver og en på avdelingen har gjort en enestående jobb, og vi har hatt kontinuerlig fokus på å forbedre oss, sier føde-barsela...

 • 14.01.2020
  Økt kompetanse for ambulansearbeidere

  Flere nye utdanningstilbud i ambulansefag er i ferd med å komme på plass i Østfold.

 • 13.01.2020
  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten

  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten. Flere tomannsrom er et tiltak som iverksettes i vinter for å møte kapasitetsutfordringene ved Sykehuset Østfold. – Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å...

 • 02.01.2020
  Økt gebyr for ikke å møte til poliklinisk time

  Fra 1. januar 2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

 • 02.01.2020
  Et menneske å støtte seg til

  - Det er aldri kjedelig å jobbe i sykehuset, sier Ruth Irene Rasmussen, som gjennom snart 19 år har vært alt fra budbringer til hemmelighetsbærer, støtte og medmenneske. Jobben som prest i Sykehuset Østfold gir mening, både i glede og sorg.

 • 31.12.2019
  Regionale forskningsmidler til tre prosjekter i Sykehuset Østfold

  Tre forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold er blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst for 2020. – Dette er resultatet av et langsiktig arbeid for å skaffe mer eksterne forskningsmidler og en fjær i hatten for forskningsmiljøet i Sykehuset...

 • 20.12.2019
  - Mest imponert over innsatsen som mange medarbeidere har lagt ned

  Les om vår spennende historie! Lege og forfatter Jan Henrik Lund er aktuell med historieboken "Sykehuset Østfold i 225 år". Bokarbeidet startet han opp med for 15 år siden.

 • 20.12.2019
  Samlet over 100 instruktører i hjerte-lunge-redning

  Nylig var 108 instruktører i hjerte-lunge-redning fra Sykehuset Østfold, kommunene og Høgskolen i Østfold, samlet til en felles instruktørsamling på Kalnes med faglig påfyll og praktisk trening.

 • 18.12.2019
  - Det viktigste er at barn får en bedre opplevelse av å være på sykehus

  Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har siden 2013 tilbudt lystgass til barn som skal gjennom diverse sykehusprosedyrer, for å dempe ubehag og angst. Responsen er svært god, både fra barna selv og de ansatte.

 • 11.12.2019
  Sjåfør Ørnulf trives på veien

  Sjåfør Ørnulf Høgfeldt Jensen (59) forteller om fine arbeidsdager bak rattet på sin Caddy Maxi mens han frakter og bringer - og lytter til radio mellom slagene. – Jobben som sjåfør ved Sykehuset Østfold er fin og selvstendig, sier han.

 • 11.12.2019
  Gi en gave til forskningsstiftelsen

  Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse selger nå gavekort på valgfritt beløp i Hjertet kafé på Kalnes.

 • 02.12.2019
  Åpnet ny angiolab

  Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedy...

 • 29.11.2019
  En stjerne skinner snart i Moss

  Det er tid for å tenne julestjernene, og mossingene kan glede seg litt ekstra i år. Mandag vil en splitter ny julestjerne skinne fra taket på sykehuset i Moss.

 • 27.11.2019
  Nye felles rutiner for renhold i ambulansene

  Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har i samarbeid med renhold og smittevern utarbeidet nye prosedyrer for renhold i ambulansene. – Dette er fremtidsrettet og kommer nok til å bli kopiert av andre sykehus, tror hygienesykepleier Gro Bøhler.

 • 20.11.2019
  Blant de beste på pakkeforløp for kreft

  I oktober var Sykehuset Østfold best i Helse Sør-Øst og nest best i landet, på oppfølging av pasienter i pakkeforløp for kreft.

 • 18.11.2019
  Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

  Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

 • 14.11.2019
  - Viktig med økt fokus på diabetes

  Verdens diabetesdag markeres den 14. november. Og visste du at et stort antall personer i Norge lever med diabetes – uten å være klar over det selv?

 • 13.11.2019
  Endrer besøksrutiner på føde-barsel

  Besøksrutinene på føde–barsel ved Sykehuset Østfold begrenses fra 15. november. Årsaken er hensyn til ro og hvile for mor og barn.

 • 07.11.2019
  Helse Sør-Øst sier ja til administrasjonsbygg

  Helse Sør-Øst har godkjent Sykehuset Østfolds planer om leie av lokaler i det nye kontorbygget Kalnes AS planlegger på Kalnes. - En gledens dag, sier eiendomssjef Anne Charlotte Moe.

 • 01.11.2019
  Egen pasientreisesone på Kalnes

  Fra mandag 4. november vil det være en egen pasientreisesone i vestibylen på Kalnes. Der kan pasienter vente på utreise, og få hjelp til bestilling av transport.

 • 28.10.2019
  Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

  Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssje...

 • 24.10.2019
  Turnuslege til topps

  Kristina Reberg Steinsvik fra Sykehuset Østfold stakk av med prisen for beste pasienteksempel på Bergenkonferansen som arrangeres av Norsk slagorganisasjon.

 • 21.10.2019
  Håper på byggestart i 2021

  Sykehuset Østfold har et stort behov for å utvide akuttmottaket på Kalnes. Nå har styret i sykehuset godkjent de detaljerte planene for en utvidelse av akuttmottaket på 630 kvadratmeter. Målet er at det nye akuttmottaket skal stå klart i 2023.

 • 17.10.2019
  Får hjelp til å mestre hverdagen

  50-års jubileum for BUP-HABU: Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring, kan han eller hun henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

 • 15.10.2019
  Må jobbe med hele familien

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: Konflikter og relasjoner til andre barn eller familien, kan være noen av årsakene til de psykiske vanskene barn og ungdom har. Da kobles familieteamet i BUPP Halden inn.

 • 14.10.2019
  Holdt nordisk æresforedrag

  Sykehuset Østfolds overlege og mikrobiolog Martin Steinbakk ved senter for laboratoriemedisin, ble nylig trukket frem under en nordisk konferanse for sin globale innsats i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens.

 • 10.10.2019
  Kronprins Haakon på Åsebråten

  På verdensdagen for psykisk helse besøkte H.K.H. Kronprins Haakon Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad.

 • 10.10.2019
  Lanserer Norges første e-læringskurs innen CBRNE

  CBRNE-hendelser omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E), som alle kan gi sjeldne sykdomsbilder. Nå kan sykehusmedarbeidere lære mer om slike hendelser gjennom e...

 • 09.10.2019
  Tilbyr helsefagarbeidere heltidsstillinger

  Mange helsefagarbeidere i sykehuset jobber deltid. Nå setter sykehuset inn tiltak for å kunne tilby helsefagarbeiderne som arbeider i sykehuset, 100 prosent faste stillinger.

 • 07.10.2019
  Stor nytte av korttidsterapi

  Personer med angst og depresjon som deltar i gruppeterapi, har like stor nytte av korttidsterapi som av langtidsterapi.

 • 04.10.2019
  Tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen på største alvor

  Fylkesmannen har konkludert med at Sykehuset Østfold ikke gir forsvarlige helsetjenester til pasienter som flyttes til andre avdelinger enn den som har høyest kompetanse på pasientens aktuelle helseproblem. - Vi tar tilbakemeldingene på stø...

 • 03.10.2019
  Hva gjør vi når alarmen går?

  En stor trafikkulykke, gassulykke eller en trusselsituasjon; når alarmen går er det ekstremt viktig at alle i akuttmottaket vet hva de skal gjøre. Den beste måten å være forberedt på, er å øve ofte.

 • 02.10.2019
  Samarbeider tett med kommunene

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: - Vi vil hjelpe alle som trenger behandling, men det er viktig at de riktige pasientene kommer til oss, sier seksjonsleder Thorbjørn Haglo i BUPP Sarpsborg.

 • 27.09.2019
  Et stabilt fagmiljø gir trygge og dyktige medarbeidere

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: - Et svært godt samhold blant medarbeiderne, tror jeg også gir en trygghet for barna og familiene som kommer hit, sier seksjonsleder Inger Synøve Østeby i BUPP Askim.

 • 25.09.2019
  Nå er kunstnerne ferdige!

  Hele 86 fargeglade malerier på vegger og i tak, og fristende lekeområder rett utenfor døren; barne- og ungdomsklinikken på Kalnes er nå helt fornyet.

 • 23.09.2019
  Vil du se journalen din?

  Nå kan du se journalen din ved å logge inn på helsenorge.no. Der kan du også se loggen over hvem som har vært inne i journalen din.

 • 23.09.2019
  Populært med åpent hus

  Engasjerte og nysgjerrige sykepleier- og vernepleierstudenter, fikk et innblikk i sykehuslivet på Kalnes, da de var invitert til åpent hus.

 • 20.09.2019
  Tilgjengelige døgnet rundt

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: I ungdomspsykiatrisk seksjon er spesialister klare til å svare på akuttelefonen 24 timer i døgnet.

 • 19.09.2019
  Sykehuset Østfold har fått ny partner

  For første gang i historien inngår et norsk sykehus et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Sykehuset Østfold skal sammen med leverandøren Diffia utvikle digitale løsninger slik at pasienter som er hjemme kan følge med på, delta akti...

 • 18.09.2019
  Nytt kull med helsefagarbeidere som trainee

  Det andre kullet med trainee i helsefagarbeid i Sykehuset Østfold er nå i gang.

 • 17.09.2019
  Tett på medarbeidere og pasienter

  Administrerende direktør Hege Gjessing kom ekstra tett på arbeidshverdagen til sykehusets portører torsdag formiddag.

 • 12.09.2019
  Et fleksibelt tilbud for barn og ungdom

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: Barn og ungdom med en alvorlig psykisk lidelse, kan henvises til Åsebråten, seksjon døgn og dag.

 • 10.09.2019
  Forbereder vinteren

  - Vi iverksatte flere tiltak i fjor høst og vinter for å kunne ta imot et stort antall pasienter, og for å øke kapasiteten i sykehuset på Kalnes. Nå evaluerer og forbedrer vi planene, for vi vet jo at det vil komme mange pasienter i vinter...

 • 09.09.2019
  Skal du bli vernepleier eller sykepleier?

  Eller kjenner du noen som skal bli det? 19. september inviteres sykepleier- og vernepleierstudenter til åpent hus i sykehuset på Kalnes fra klokken 17.00 til 19.00.

 • 06.09.2019
  Vil gi en tryggere start på livet

  Kan et pulsbelte gi en tryggere start på livet til nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel? Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold går i gang med en ny studie for å undersøke dette.

 • 05.09.2019
  - Det er viktig å være flere

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold: Når barn og ungdom kommer til BUPP Fredrikstad, vil den videre oppfølgingen alltid vurderes av et tverrfaglig team.

 • 26.08.2019
  Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet

  50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:- Mange blir utredet og får oppfølging og behandling av spesialistene her på Åsebråten. Men det er også mange som har behov for behandling i sitt eget hjemmemiljø, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen.

 • 23.08.2019
  Et fristed for unge pasienter

  - Det er nesten uvirkelig at Mathildes drøm nå er oppfylt, sier pappa Jørgen Tronstad. Fem år etter at datteren døde, står Mathilderommet nå klart i sykehuset på Kalnes.

Se alle nyhetene