Hva skjer før, under og etter behandling?

 • 24.05.2018
  - Et betydelig løft for en sårbar gruppe

  Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.  – Et betydelig løft for en sårba...

 • 09.05.2018
  Øver på utfordrende situasjoner

   I to uker gjennomfører prehospital avdeling kurs hvor lærlinger og ambulansemedarbeidere får opplæring og trening i håndtering av forskjellige ulykker og akutte hendelser.

 • 03.05.2018
  Ny klinikksjef i klinikk for medisin

  Volker Solyga har lang fartstid som spesialist i nevrologi i Sykehuset Østfold, og de tre siste årene har han vært avdelingssjef i nevrologisk avdeling. Nå har han tatt over rollen som klinikksjef i klinikk for medisin.

 • 26.04.2018
  - Dette klarer vi sammen

  - Vinteren har vært vanskelig både for medarbeidere og pasienter. Heldigvis vet jeg at sykehuset er fullt av motiverte medarbeidere som gjør sitt beste for at situasjonen skal bli bedre. Og jeg har tro på at vi skal klare det, sier konstitu...

 • 24.04.2018
  Inviterer næringslivet til samarbeid

  Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp. I mai arrangeres markedsdialog med potensielle leverandører.

 • 24.04.2018
  Nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødte

  Ambulansepersonell, jordmødre, sykepleiere og leger fra ulike deler av landet har gjennomført instruktørkurs i gjenoppliving av nyfødte. Sykehuset Østfold Kalnes er blant de første sykehusene som har holdt det nasjonale dagskurset.

 • 23.04.2018
  Just Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset Østfold

  Just Ebbesen har i samråd med styreleder Marianne Fålun valgt å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold 24. april 2018. Dette ble gjort klart i et ekstraordinært styremøte søndag kveld.

 • 19.04.2018
  Helsefagarbeidere kan bli trainee

  Sykehuset Østfold oppretter traineeprogram for helsefagarbeidere, og ønsker å rekruttere 12 helsefagarbeidere som tas opp i programmet fra høsten av.

 • 13.04.2018
  Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

  På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasiente...

 • 10.04.2018
  Den fødte gave til fødeavdelingen

  Fødselsfotograf Eva Rose som er på landsomfattende turné besøkte føde- og barsel på Kalnes før helgen, og overrakte 18 øyeblikksbilder i gave.

 • 09.04.2018
  Ingen snarveier til kartlegging av ryggsmerter

  Ved ryggpoliklinikken i Moss undersøkes årlig over 2000 pasienter med ryggplager. - En god samtale og en grundig undersøkelse for å kartlegge pasientens plager og videre behandling, er den beste tilnærmingen, sier fysioterapeut Eivind Hasvik.

 • 03.04.2018
  Over 3200 prøver i biobanken

  For ett år siden avga den første pasienten sine prøver til biobanken i Sykehuset Østfold, og nå er over 3200 prøver samlet inn.

 • 26.03.2018
  Skal oppdage blodforgiftning tidligere

  Akuttmottaket jobber målrettet for å oppdage sepsis (blodforgiftning) så tidlig som mulig. Nå skal også et av døgnområdene på Kalnes i gang med å teste ut tiltak.

 • 23.03.2018
  Nytt tilbud til nybakte mødre

  Barnepleiere tilbyr nå daglig undervisning til nybakte mødre på barselavdelingen i Sykehuset Østfold.

 • 21.03.2018
  Innfører ny og mer sensitiv testmetode mot livmorhalskreft

  Fra 2019 skal celleprøver fra livmorhalsen erstattes med en ny testmetode for kvinner i aldersgruppen 34 til 69 år. Overlege Agnes Kathrine Lie og Sykehuset Østfold leder en regional prosess som planlegger og forbereder endringer i Livmorhalsprogrammet.

 • 20.03.2018
  Overføring av pasienter fra Vestby

  Ny poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp, økt operasjonskapasitet og flere medarbeidere i akuttmottak og i klinikk for medisin; dette er noen av tiltakene som vil bidra til å sikre en forsvarlig overføring av pasienter fra Vestby kommune t...

 • 15.03.2018
  Vellykket kveld om forskning

   Mange møtte opp da forskningsavdelingen og Sykehuset Østfolds forskningsstiftelse inviterte til åpen kveld.

 • 13.03.2018
  Fortsatt besøksbegrensninger til nyfødte

  Føde-, barsel og nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold har fortsatt besøksbegrensninger. Kun far eller medmor får være med mor og barn.

 • 07.03.2018
  Hva forskes det på ved Sykehuset Østfold?

  Nå inviterer for første gang Sykehuset Østfold til åpen kveld om forskning. 14. mars kan alle som har lyst høre korte foredrag om forskning innen kreft, ADHD, leddplager, blodpropp og fedme på Kalnes.

 • 05.03.2018
  Styrker kapasiteten til ortopediske operasjoner

  Ortopedisk poliklinikk i Sykehuset Østfold øker operasjonskapasiteten, og vil to dager i uka kunne utføre større inngrep med hjelp fra anestesi. Allerede i løpet av første dag ble fire pasienter operert.

 • 01.03.2018
  Pasientreiser i resepsjonen på Kalnes

  Fra i dag vil medarbeidere fra pasientreiser være på plass i hovedresepsjonen på Sykehuset Østfold Kalnes. Målet er å gi tettere oppfølging av pasienter som trenger transport.

 • 26.02.2018
  Ny styreleder i Sykehuset Østfold

  - Jeg er veldig heldig som får være styreleder i det fineste sykehuset i Norge, sier Marianne Nordby Fålun, som i dag 26. februar ledet sitt første styremøte i Sykehuset Østfold.

 • 24.02.2018
  Babyboom i vinterferien

  Vesle Hanne (1 døgn) er et av hele 52 barn som foreløpig har kommet til verden på Kalnes i vinterferieuka. – Det er så mange fødsler at vi nesten kan fylle opp et helt fotballag hver dag, sier jordmor og seksjonsleder Anika Knutsson.

 • 23.02.2018
  Nytt brukerutvalg i Sykehuset Østfold

  Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. Brukerutvalget i Sykehuset Østfold bidrar til å sikre at pasienter og pårørende blir hørt.

 • 22.02.2018
  Gravid? Bruk brodder!

  Fødepoliklinikken i Sykehuset Østfold opplever at en del gravide faller på glattisen om dagen. - Gravide bør bruke brodder, oppfordrer jordmor Tanja Lybæk.

 • 19.02.2018
  Fjernt fra trygge Norge

  Til daglig er det barn og ungdom i sykehuset på Kalnes som får behandling av barnelege Harald Hurum. Nå hjelper han flyktninger i Bangladesh.  Her kan du lese noen av hans betraktninger:

 • 16.02.2018
  Har du morsmelk å gi bort?

  - Morsmelk er det beste vi kan gi til syke nyfødte og for tidlig fødte. Nå trenger vi flere morsmelkgivere, og vi håper at det finnes mammaer som vil hjelpe, sier barnepleier Cecilie Ramstad i morsmelkbanken i Sykehuset Østfold.

 • 16.02.2018
  Avansert traumekurs på Kalnes

  Denne uken er 20 leger fra hele landet samlet til avansert traumekurs på Sykehuset Østfold. Det er første gang kurset arrangeres utenfor et universitetssykehus.

 • 12.02.2018
  Skal du bli sykepleier, vernepleier eller sosionom?

  Eller kjenner du noen som skal bli det? 1. mars inviteres studentene til åpent hus på Kalnes fra klokken 17.00 til 19.00.

 • 02.02.2018
  Besøksbegrensninger i Sykehuset Østfold

  Sykehuset Østfold innfører fra i dag besøksbegrensninger på føde-, barsel og nyfødtintensiv, for å beskytte de nyfødte barna mot blant annet influensa, mage- og tarminfeksjoner, samt RS-virus.

 • 30.01.2018
  Derfor forteller vi om feilene som skjer

  Nå er det sju år siden Sykehuset Østfold, som det første sykehuset i Norge, begynte å offentliggjøre meldinger om alvorlige uønskede hendelser. - Målet vårt er ikke å gjøre innbyggerne bekymret, sier administrerende direktør Just Ebbesen i...

 • 25.01.2018
  Får ikke automatisk ny time

  I løpet av 2017 avbestilte pasienter hele 50 999 timer i Sykehuset Østfold. I tillegg lot 18 423 pasienter være å møte til time uten å gi beskjed. Nå endrer sykehuset reglene og blir strengere.

 • 23.01.2018
  Velkommen til Småbarnsdagene i Østfold

  14. og 15. mars er det klart for det årlige fagseminaret hvor små barns psykiske helse blir satt på dagsorden. Jobber du med barn opp til seks år, enten i kommune eller i sykehus, er dette et seminar du bør melde deg på.

 • 22.01.2018
  Sykepleiere: Velkommen til fag- og forskningsdager

  Sykehuset Østfold inviterer sykepleiere og sykepleieledere ved sykehus, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, til fag- og forskningsdager. Samlingen går av stabelen 7. - 8. mars 2018 på Quality Hotel Fredrikstad.

 • 18.01.2018
  Hjertepasienter overvåkes hjemme

  Fram til nå har pasienter i Østfold med implantert hjertestarter og hjertesviktpacemaker, blitt overvåket med hjemmemonitorering av andre sykehus. Nå har hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold overtatt overvåkningen av 65 pasienter som hør...

 • 18.01.2018
  Stor interesse for nasjonalt kurs i fotkirurgi

  Leger og kirurger fra ulike kanter av landet har denne uken vært samlet i simuleringssenteret på Sykehuset Østfold Kalnes, for å lære mer om avansert fotkirurgi.

 • 15.01.2018
  Undersøker livskvalitet hos pasienter med karsykdom

  Tette og trange pulsårer i beina fører til nedsatt livskvalitet for de som rammes sammenliknet med friske eldre i samme aldersgruppe. Nær 100 pasienter fra Østfold har deltatt i studie om livskvalitet hos pasienter med karsykdom.

 • 10.01.2018
  1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

  Både utvikling av ny app for blodgivere og spillbasert trening for raskere og bedre vurdering av slagrammede, er innovasjonsprosjekter Sykehuset Østfold får midler til fra Helse Sør-Øst.

 • 09.01.2018
  Vil unngå smitte av meslinger

  Medarbeidere i Sykehuset Østfold som ikke er vaksinert mot meslinger, eller er usikre på om de hadde meslinger som barn, oppfordres til å ta vaksine. Dette både for å beskytte seg selv og for å hindre at sårbare pasienter blir smittet.

 • 04.01.2018
  Stor pågang av pasienter til Sykehuset Østfold

  Sykehuset Østfold opplever stor pågang den første uka i januar, og bare onsdag kom det inn 140 nye pasienter. Mange har symptomer på influensa, men det er også en økning av andre typer pasienter.

 • 02.01.2018
  Vil gjøre det enklere å forhindre blødninger hos hjertepasienter

  Overlege Ole-Christian Walter Rutherford i Sykehuset Østfold skal undersøke nasjonale pasientregistre. - Jeg vil bidra til å øke vår kunnskap om effekt og sikkerhet av blodfortynnende medisiner til pasienter med hjerteflimmer, sier Rutherford.

 • 28.12.2017
  Kvinner i Østfold får raskest svar

  Alle norske kvinner mellom 50 og 69 får tilbud om røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet. Sykehuset Østfold er raskest i landet, både til å tolke røntgenbildene og til å kalle inn kvinner til en eventu...

 • 24.12.2017
  Trygve Skaug skapte julestemning på sykehuset

  Låtskriver, poet, sanger og musiker Trygve Skaug bidro med innslag fra sin juleturne på det tradisjonsrike julaftensarrangementet i hovedinngangen på Sykehuset Østfold på julaften. Trygve Skaug er opprinnelig fra Båstad i Indre Østfold, nå...

 • 22.12.2017
  Høy aktivitet i hjertemedisinsk avdeling

  I løpet av én uke i november var 536 hjertepasienter til undersøkelse og behandling i hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold. - Dette er den høyeste aktiviteten i hele 2017, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i hjertemedisinsk avdeling.

 • 21.12.2017
  Julaften på Kalnes

  Julaftenarrangement i vestibylen var en mangeårig tradisjon på sykehuset i Fredrikstad, og tradisjonen er videreført til det nye sykehuset på Kalnes. På selveste julaften klokken 11.00 blir det underholdning med poet og musiker Trygve Skaug...

 • 21.12.2017
  Starter egen transportrute til Oslo

  I januar starter Sykehuset Østfold daglig transportrute av henvisninger, blod og vevsprøver til Oslo universitetssykehus.

 • 20.12.2017
  Gjør seg klare til første hjemmebesøk

  I januar vil de første pasientene med KOLS eller hjertesvikt bli fulgt opp hjemme av sykepleiere fra sykehuset. Målet er å sikre overgangen mellom sykehus og fastlege/hjemmetjeneste, og å unngå unødvendige reinnleggelser.

 • 13.12.2017
  Har registrert de første tilfellene av influensa i Østfold

   Influensasesongen er i gang, og 21 tilfeller ble sist uke påvist i Østfold. - Men influensaen har ennå ikke tatt av, og det er på ingen måte for sent å vaksinere seg, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.

 • 12.12.2017
  Planlegger overføring av Vestby

  2. mai 2018 bytter innbyggerne i Vestby kommune lokalsykehus fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til Sykehuset Østfold. De to sykehusene er nå i full gang med å planlegge overføringen. - Det er mange detaljer som skal på plass før vi ka...

 • 11.12.2017
  Åpent rom for stillhet og ettertanke

  Sykehuset Østfolds tilbud "Rom for stillhet og ettertanke" er tilbake på Kalnes, nå like ved hovedinngangen. - Vi er veldig glade for at det er på plass, sier hovedprest Sigmund Martin Nakkim.

Se alle nyhetene