Hva skjer før, under og etter behandling?

 • 20.09.2018
  Populært arrangement

  Hele 50 sykepleierstudenter tok turen til sykehuset på Kalnes da de ble invitert til åpent hus i går 19. september.

 • 14.09.2018
  Mange ville høre om forskning

  Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold vekker nysgjerrighet, og det ble god respons på den andre utgaven av åpen kveld.

 • 10.09.2018
  Nytt kull med leger i spesialisering

  Det tredje kullet med leger i spesialisering del 1 er i gang i Sykehuset Østfold, og nylig var 22 leger samlet til introduksjonsprogram med en rekke praktiske øvelser.

 • 07.09.2018
  Åpent hus for sykepleierstudenter

  Er du sykepleierstudent eller kjenner du noen som skal bli det? 19. september inviteres studentene til åpent hus på Kalnes fra klokken 17.00 til 19.00.

 • 06.09.2018
  Deler forskning med lokalbefolkningen

  Lurer du på hva forskerne i Sykehuset Østfold kan fortelle om botox mot migrene, ryggsmerter, barn med nedre luftveisinfeksjoner, hjerteflimmer og blodfortynnende, eller HPVs rolle i kreftutvikling? Onsdag 12. september inviteres det til ny...

 • 03.09.2018
  Ny spesialitet i Sykehuset Østfold

  - Tidlig rehabilitering er vesentlig for å få pasienter på beina igjen etter en skade eller sykdom, sier overlege Steinar Søreide. Han er en av spesialistene i fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Østfold.

 • 27.08.2018
  Søker etter administrerende direktør

  Klar for å bli toppleder i landets mest moderne sykehus? Stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold er nå lyst ut.

 • 24.08.2018
  Redd hjernen!

  - At så mange som mulig kjenner igjen symptomer på hjerneslag og reagerer raskt, er avgjørende for at pasienter får behandling i tide. Vær oppmerksom, oppfordrer Rajiv Advani. Nevrologen har tatt doktorgrad på hva som må til for at flere pa...

 • 23.08.2018
  Satser på studentene

  Helgestillinger for sykepleierstudenter med mulighet for fast jobb etter studier, er nå lyst ut. Bemanningsavdelingen i Sykehuset Østfold og Norsk Sykepleierforbund har sammen kommet fram til et konsept som skal sikre den viktige rekrutteri...

 • 21.08.2018
  Trukket frem som høydepunkt under internasjonal kongress

  Sykehuset Østfolds forskningsstipendiat Anna Tancin Lamberts doktorgradsprosjekt om hjerneslag, fikk stor oppmerksomhet under en internasjonal kongress i Lisboa.

 • 17.08.2018
  Pasienter får innsyn i pasientjournal og logg på nett

  Neste år vil pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst få tilgang til egen journal på nett. De vil også få tilgang til å se loggen over hvem som har vært inne i journalen.

 • 09.08.2018
  Mange sensommerbarn i Østfold

  Siden 1. august har det blitt født hele 90 barn på Kalnes. - Det er ofte mange fødsler om sommeren, men de siste ukene i år har det vært ekstra stor aktivitet, sier seksjonsleder Nina Håland Sørlie.

 • 24.07.2018
  Advarer mot falsk representant for ambulansetjenesten

  Prehospital avdeling i Sykehuset Østfold er gjort kjent med at en mann som utgir seg å være fra ambulansetjenesten har ringt på en dør i Aremark. Han skulle montere en boks i huset som ville gjøre det lettere for ambulansen å finne fram. -...

 • 13.07.2018
  Tester ny løsning for å følge opp kreftpasienter

  Hvis pasienter selv kan ta en blodprøve hjemme mellom cellegiftkurene for å kontrollere antall hvite blodlegemer, kan sykehuset lettere fange opp endringer i pasientens helsetilstand som krever behandling. Sykehuset Østfold har nå fått 1 mi...

 • 12.07.2018
  Skaper trygghet for pasienter med hjertesvikt

  Å møte andre i samme situasjon gir personer med hjertesvikt og deres pårørende både trygghet og kunnskap. Det er den entydige responsen fra deltagerne etter kursene i Sykehuset Østfold Moss.

 • 09.07.2018
  - Dette var veldig inspirerende

  Da helseminister Bent Høie hørte at poliklinikken i Halden ved DPS Halden/Sarpsborg har klart redusere antall avviste henvisninger ved å ta alle pasienter inn til en vurderingssamtale, bestemte han seg for å besøke fagpersonene for å få vite mer.

 • 09.07.2018
  Sykehuset Østfold har brutt forsvarlighetskravet

  - Vi tar tilbakemeldingen fra Fylkesmannen på største alvor, sier Helge Stene-Johansen, fungerende administrerende direktør og fagdirektør i Sykehuset Østfold.

 • 06.07.2018
  Fra særp til Nordkapp

  Har du hørt om nordlendingen og østfoldingen som ville bevise at det som virker umulig er mulig? Med kun et par timers trening på sykkel, har Sykehuset Østfolds Mats Nicolaisen og Sebastian Fredriksen begynt å sykle til Nordkapp.

 • 02.07.2018
  Tiltak for å redusere antall korridorpasienter

  - For å øke kapasiteten på Kalnes, vil det på flere døgnområder bli mulig å benytte ett rom per sengetun som tomannsrom i perioder med ekstra høy aktivitet. I tillegg vil fire senger overføres fra klinikk for kirurgi til klinikk for medisin...

 • 29.06.2018
  - Dette blir en flott opplevelse!

  Da Anita Alme så syklistene fra Team Rynkeby Østfold utenfor sykehuset i fjor, bestemte hun seg resolutt for at hun i år ville være med på sykkelturen fra Østfold til Paris.

 • 29.06.2018
  Er barnet egentlig allergisk?

  Mange holder barna sine borte fra viktige matvarer fordi de tror barnet er allergisk.- Når vi som et ledd i en grundig utredning tester dem ved kostprovokasjon, viser det seg at mange ikke har en reell allergi eller har utviklet en tolerans...

 • 28.06.2018
  Samarbeider om forebygging av vold og trusler

  Sykehuset Østfold, politiet, kriminalomsorgen, AMK Oslo og legevaktene i Østfold samarbeider for å forebygge vold og trusler mot medarbeiderne.

 • 27.06.2018
  Halvparten får komplikasjoner etter blodpropp i bein

  På tross av behandling, utvikler 50 prosent langtidskomplikasjoner etter blodpropp i bein. Lege i spesialisering, Kristin Kornelia Utne, har i samarbeid med kollegaer utviklet et skjema hvor pasientene selv kan være med på å sette diagnosen p...

 • 26.06.2018
  Få lovbrudd i Sykehuset Østfold

  - At pasienter og pårørende har mulighet til å klage på behandlingen, er viktig, både for pasientene og for oss. Og alle tilbakemeldinger tas på alvor, sier Irene Dahl Andersen, konstituert administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

 • 21.06.2018
  Elisabeth er årets smil

  - Jeg har aldri gruet meg til å gå på jobb, sier spesialhjelpepleier Elisabeth Waagen. I over 40 år har hun jobbet på fødeavdelingen, og denne uka ble hun kåret til årets smil av kollegaer i Sykehuset Østfold.

 • 20.06.2018
  Mange involvert for at pasientene skal komme seg raskere

  - Når pasientene er forberedt, kommer de seg bedre og raskere etter en operasjon, sier overlege Eivind Warberg. Metoden ERAS brukes på pasienter som opereres i tykk-og endetarm. Arbeidet har resultert i at gastrokirurgisk seksjon nå er sert...

 • 18.06.2018
  Tilbyr opplæring til sykehjemmene

  Mange eldre i sykehjem får for mye medisiner mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende. - Jeg håper at forbruket går ned dersom sykehuset bidrar med kunnskap, sier Enrico Callegari overlege i alderspsykiatrisk...

 • 18.06.2018
  Enige om utvidelse av akuttmottaket

  I styremøtet i dag 18. juni anbefaler styret at Sykehuset Østfold arbeider videre med planlegging av utvidelse av akuttmottaket.  Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst for godkjenning av videre prosess og godkjenning av bruk av op...

 • 15.06.2018
  Doktorgrad på utblokking av tette blodårer

  Overlege Anne Sofie Larsen ved avdeling for bildediagnostikk har tatt doktorgrad på et arbeid om behandling av pasienter med tette pulsårer.

 • 14.06.2018
  Stor pågang til operasjon for skjeling

  - Det har vært en kraftig økning av pasienter som skjeler som henvises til øyeavdelingen. Dette fører dessverre til lenger ventetid enn vi ønsker. Vi arbeider for å øke operasjonskapasiteten slik at vi kan behandle dobbelt så mange pasiente...

 • 13.06.2018
  Har stor nytte av allergivaksiner

  Pernille Simensen fra Sarpsborg (20) er en av mange som opplever god effekt av vaksine mot pollen og andre allergier. 35 personer er jevnlig innom øre-nese-hals poliklinikken i Sykehuset Østfold for allergivaksiner, og til høsten blir det flere.

 • 06.06.2018
  Mange med sommerskader

  Operasjonsteamene jobber for fullt, og ekstra team er satt inn på kvelder og planlegges i helger. Likevel er pågangen av pasienter med bruddskader så stor, at mange må vente på å bli operert. – Det er leit for pasientene som må vente, men v...

 • 01.06.2018
  - Sykehuset Østfold skal bli blant de beste

  - Forskning har vært et strategisk satsingsområde for Sykehuset Østfold, og det skal det fortsatt være, sier konstituert administrende direktør Irene Dahl Andersen.

 • 31.05.2018
  Har nådd målet

  Antibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har blodforgiftning. - De siste tallene fra akuttmottaket viser at vi nå klarer å oppdage og starte behandling av absolutt de fleste av disse pasientene innen en time, sier driftsko...

 • 31.05.2018
  Fylkesmannen anser at sykehuset har tatt bekymringsmeldingene på alvor

  Sykehuset Østfold har nå fått svar fra fylkesmannen i forbindelse med bekymringsmeldingene som har kommet fra sykehusets medarbeidere i vinter.

 • 24.05.2018
  - Et betydelig løft for en sårbar gruppe

  Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.  – Et betydelig løft for en sårba...

 • 09.05.2018
  Øver på utfordrende situasjoner

   I to uker gjennomfører prehospital avdeling kurs hvor lærlinger og ambulansemedarbeidere får opplæring og trening i håndtering av forskjellige ulykker og akutte hendelser.

 • 03.05.2018
  Ny klinikksjef i klinikk for medisin

  Volker Solyga har lang fartstid som spesialist i nevrologi i Sykehuset Østfold, og de tre siste årene har han vært avdelingssjef i nevrologisk avdeling. Nå har han tatt over rollen som klinikksjef i klinikk for medisin.

 • 26.04.2018
  - Dette klarer vi sammen

  - Vinteren har vært vanskelig både for medarbeidere og pasienter. Heldigvis vet jeg at sykehuset er fullt av motiverte medarbeidere som gjør sitt beste for at situasjonen skal bli bedre. Og jeg har tro på at vi skal klare det, sier konstitu...

 • 24.04.2018
  Inviterer næringslivet til samarbeid

  Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp. I mai arrangeres markedsdialog med potensielle leverandører.

 • 24.04.2018
  Nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødte

  Ambulansepersonell, jordmødre, sykepleiere og leger fra ulike deler av landet har gjennomført instruktørkurs i gjenoppliving av nyfødte. Sykehuset Østfold Kalnes er blant de første sykehusene som har holdt det nasjonale dagskurset.

 • 23.04.2018
  Just Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset Østfold

  Just Ebbesen har i samråd med styreleder Marianne Fålun valgt å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold 24. april 2018. Dette ble gjort klart i et ekstraordinært styremøte søndag kveld.

 • 19.04.2018
  Helsefagarbeidere kan bli trainee

  Sykehuset Østfold oppretter traineeprogram for helsefagarbeidere, og ønsker å rekruttere 12 helsefagarbeidere som tas opp i programmet fra høsten av.

 • 13.04.2018
  Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

  På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasiente...

 • 10.04.2018
  Den fødte gave til fødeavdelingen

  Fødselsfotograf Eva Rose som er på landsomfattende turné besøkte føde- og barsel på Kalnes før helgen, og overrakte 18 øyeblikksbilder i gave.

 • 09.04.2018
  Ingen snarveier til kartlegging av ryggsmerter

  Ved ryggpoliklinikken i Moss undersøkes årlig over 2000 pasienter med ryggplager. - En god samtale og en grundig undersøkelse for å kartlegge pasientens plager og videre behandling, er den beste tilnærmingen, sier fysioterapeut Eivind Hasvik.

 • 03.04.2018
  Over 3200 prøver i biobanken

  For ett år siden avga den første pasienten sine prøver til biobanken i Sykehuset Østfold, og nå er over 3200 prøver samlet inn.

 • 26.03.2018
  Skal oppdage blodforgiftning tidligere

  Akuttmottaket jobber målrettet for å oppdage sepsis (blodforgiftning) så tidlig som mulig. Nå skal også et av døgnområdene på Kalnes i gang med å teste ut tiltak.

 • 23.03.2018
  Nytt tilbud til nybakte mødre

  Barnepleiere tilbyr nå daglig undervisning til nybakte mødre på barselavdelingen i Sykehuset Østfold.

 • 21.03.2018
  Innfører ny og mer sensitiv testmetode mot livmorhalskreft

  Fra 2019 skal celleprøver fra livmorhalsen erstattes med en ny testmetode for kvinner i aldersgruppen 34 til 69 år. Overlege Agnes Kathrine Lie og Sykehuset Østfold leder en regional prosess som planlegger og forbereder endringer i Livmorhalsprogrammet.

Se alle nyhetene