Sykehuset Østfold er i grønn beredskap

Koronavirus

Sykehuset Østfold har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Dersom vi forsinker spredningen mest mulig, vil færre få behov for hjelp samtidig. Da kan vi behandle alle som trenger det. Takk for at du bidrar ved å holde deg oppdatert!

Hva skjer før, under og etter behandling?

 • Illustrasjon pasient og pårørende
  05.06.2020
  Besøkstider i sykehuset

  Det er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette. Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider.

 • Helge Stene-Johansen
  01.06.2020
  Fra i dag 1. juni kan pasienter få besøk igjen

  - Det er ingen tvil om at det har vært en ekstra belastning for syke pasienter å ikke kunne ha sine nærmeste hos seg. Vi har fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset, men åpner nå for at innlagte pasienter skal kunne få besøk, i begren...

 • Mammografiscreeningen har egne lokaler i et midlertidig modulbygg
  28.05.2020
  Mammografiscreeningen er i gang igjen

  Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men starter nå opp igjen. - Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedr...

 • Forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold
  25.05.2020
  Viktig tverrfaglighet i SØs covid-19-forskning

  – Vi opplever unik dugnadsånd i sykehuset for å bidra til covid-19-forskningen, både hos pasienter og medarbeidere, sier forskningssjef Waleed Ghanima. Les om covid-19-forskningen som Sykehuset Østfold er involvert i. SØ ser blant annet alv...

 • Mazdak Tavoly
  22.05.2020
  Doktorgrad på langtidseffekt etter blodpropp

  Stipendiat Mazdak Tavoly tilknyttet Sykehuset Østfold, har undersøkt fysiske og psykiske følger hos pasienter etter blodpropp i lunge. Nær halvparten opplever tungpustethet, nedsatt funksjon og livskvalitet fire år etter påvist lungeemboli.

 • Medarbeidere holder kosedyr på operasjonsavdelingen.
  15.05.2020
  - Skaper tillit og trygghet

  I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, fortel...

 • Nyfødt baby
  14.05.2020
  Åpner for at far / partner kan være med på barsel igjen

  Sykehuset Østfold kom torsdag med gode nyheter til fødende og deres partnere: Far / partner kan igjen delta på hele barseloppholdet, men besøksforbudet opprettholdes på poliklinikkene – og gjelder fortsatt for ultralydundersøkelser. Les om...

 • Liv Marit Sundstøl
  13.05.2020
  Planlegger for 80 intensivplasser

  Selv om utviklingen i samfunnet er positiv, planlegger Sykehuset Østfold for en covid-19-topp til høsten. Les om hvordan sykehuset rigger seg for å møte toppen, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst. – En ekstrem utfordring, forteller prosessdire...

 • Sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen
  07.05.2020
  Flere i gang med videokonsultasjon

  Diabetespoliklinikken er blant områdene i sykehuset som er i gang med videokonsultasjon, og flere følger etter. På grunn av koronaviruset er det mange som har meldt behov, og det jobbes for å klargjøre flere for videokonsultasjon.

 • Jordmødrenes internasjonale dag 5.mai
  05.05.2020
  Hurra for jordmødrene!

  De er like viktige hver eneste dag, men i dag har de blitt satt ekstra pris på. Sykehuset Østfold har rundt 80 jordmødre, som i dag kunne feire den internasjonale jordmordagen.

 • Jobbspesialister i Sykehuset Østfold og NAV.
  05.05.2020
  Sykehuset Østfolds egne jobbspesialister

  Bli kjent med SØ og NAVs jobbspesialister som jobber side om side i programmet IPS – Individuell jobbstøtte! Målet er å sammen hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer og rusmiddelproblematikk, ut i arbeidslivet.

 • Spesialrådgiver Bo Skauen.
  30.04.2020
  Hva betyr egentlig besøksforbudet?

  I Sykehuset Østfold er det innført besøksforbud for å unngå koronasmitte, og kun pasienter som trenger ledsager kan ha med seg pårørende under sykehusoppholdet. I tillegg gjelder egne restriksjoner for besøk og følge til alvorlig syke pasie...

 • Klinikksjef Irene Dahl Andersen
  22.04.2020
  Følger opp pasienter med ny teknologi

  I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å utvikle alternative løsninger til pasientkonsultasjoner, fått stor oppmerksomhet som følge av koronautbruddet. Men lite pasienttrykk bekymrer klinikksjef Irene Dahl Anderse...

 • Sykepleiere utenfor akuttmottaket
  20.04.2020
  Akuttmottakets nye funksjoner

  Sykehuset Østfolds akuttmottak forteller om en helt ny hverdag som følge av koronautbruddet. Les om hvordan avdelingen jobber for å møte den krevende situasjonen - og hvordan pasienter med og uten smitte tas imot.

 • Hege Gjessing
  16.04.2020
  Sykehuset Østfold går i grønn beredskap

  Torsdag 16. april kl. 12.00 endres SØ beredskapsnivå fra gul til grønn. Det skjer fordi forberedelsene og omrokkeringene som var nødvendige for å møte pandemien er iverksatt og på mange områder gjennomført.

 • Tone Svanholm og Sverre Bjerkenes-Gretland
  08.04.2020
  Glade for å kunne bidra

  Sykepleier Sverre Bjerkenes-Gretland driver til vanlig egen naprapatklinikk, Tone Svanholm er HR-rådgiver i sykehuset, og Camilla Løvvold Kristiansen har vært student i Sykehuset Østfold. Nå er alle tre i jobb som sykepleiere på Kalnes unde...

 • Ansatte ved Barne- og ungdomsklinikken.
  08.04.2020
  Jobber forebyggende for å forhindre smitte

  Barne- og ungdomsklinikken tilbyr blant annet telefonkonsultasjoner for å følge opp pasientene under koronautbruddet. Avdelingen er forberedt på å ta imot unge koronapasienter, men tror at unge intensivpasienter blir få. – Erfaringer fra an...

 • Mona Christine Røyem, Lene Christin Nilsen og Jetmund Ringstad
  02.04.2020
  Fra vanlig sengepost til akuttmottak

  På få dager fikk medarbeiderne på døgnområde 2 infeksjonsmedisin store omstillinger i arbeidshverdagen, og ble de første som møtte koronapasientene i Sykehuset Østfold.

 • 02.04.2020
  Viktig å beregne god tid

  Beregn god tid dersom du har avtale på Sykehuset Østfold. Adgangskontroll og sjekk av alle som kommer til sykehuset tar tid.

 • Andreas Stendvold.
  01.04.2020
  Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke

  Kreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. – Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus»...

 • 25.03.2020
  Etablerte testsenter på seks timer

  Fredag 13. mars klokken 08.30 ble det tatt beslutning om å etablere et eget testsenter for medarbeidere i sykehuset. Klokken 14.30 samme dag ble første prøve tatt. – Et fantastisk lagarbeid gjorde at vi fikk tilbudet på plass på rekordtid,...

 • Opplæringen av medarbeidere i riktig bruk av smittevern pågår for fullt.
  25.03.2020
  Sikrer kritisk viktig opplæring

  Flere hundre medarbeidere har fått opplæring på få dager, og undervisning i riktig bruk av smittevernutstyr og viktig kompetanse pågår for fullt - Aldri før har vi gjennomført...

 • Nyfødt baby
  23.03.2020
  - Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trenger

  Føde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber for å sikre en så god sykehusopplevelse som mulig for fødende og nybakte foreldre – til tross for koronautbruddet. Les om tiltakene som gjøres, og hvordan du som vordende forelder kan forberede deg på...

 • Gang Sykehuset Østfold
  23.03.2020
  Ekstraordinær innsats

  Alle i SØ gjør nå en ekstraordinær innsats i forberedelsene med å ta imot flere pasienter med koronasmitte, og beredskapsledelsen møtes hver dag for oversikt og koordinering. Les om hvordan sykehuset jobber for å møte koronautfordringene.

 • 20.03.2020
  Smittevernutstyr i hus

  En stor leveranse med smittevernutstyr kom fredag til sykehuset. - Vi jobber på spreng med å fordele smittevernutstyret ut i huset. Med denne leveransen er behovet godt dekket de neste dagene, sier avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen

 • 12.03.2020
  Besøksforbud

  Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

 • 11.03.2020
  Innfører adgangskontroll

  Alle som kommer til hovedinngangen til Sykehuset Østfold Kalnes vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte. Ved akuttmottaket er det også innført ekstra kontroll av pasi...

 • Kalnes hovedinngang
  11.03.2020
  Følg med på SMS-varsel

  Pasienter, kursdeltakere og andre kan få SMS-varsel fra Sykehuset Østfold ved avlysning knyttet til koronautbruddet. Det er svært viktig at alle leser den informasjonen som sendes ut.

 • Sykehuset Østfold Kalnes.
  11.03.2020
  Pasienter med påvist koronasmitte

  Sykehuset Østfold mottok tirsdag kveld en pasient med påvist covid-19- smitte. Pasienten ble overført til sykehuset fra hjemmekarantene.

 • 11.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Østfold er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • 10.03.2020
  Sykehuset Østfold er i grønn beredskap

  SØ er i grønn beredskap på grunn av koronavirus - Covid-19, for å være best mulig forberedt på mottak av pasienter. SØ har foreløpig ingen Covid-19 pasienter eller smittede ansatte.

 • 06.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Sykehuset Østfold spesielt medarbeidere og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme.

 • Administrerende direktør Hege Gjessing
  03.03.2020
  Sykehuset Østfold bringer vedtak om fortrinnsrett til del av stilling inn for domstolene

  Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling. Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette bl...

 • Nytt tilbud til kreftpasienter under behandling på Sykehuset Østfold Kalnes
  03.03.2020
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • 28.02.2020
  Vi forbereder oss på å ta i mot pasienter som trenger sykehusbehandling for koronavirus

  De første tilfellene av koronavirus er nå påvist i Norge. Sykehuset Østfold skal være forberedt dersom mange i vårt opptaksområde trenger sykehusbehandling som følge av virussykdommen.

 • 20.02.2020
  Østfoldinger i unikt forskningsstudie

  En kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm h...

 • Mammografiscreening tilbys i de midlertidige lokalene utenfor sykehuset på Kalnes.
  10.02.2020
  Har utvidet kapasiteten for mammografiscreening

  Sykehuset Østfold har nå samlet mammografiscreening for kvinner fra Østfold og Vestby i midlertidige lokaler i modulbygg på Kalnes. Sist uke ble de første kvinnene kalt inn, og med en ny maskin vil 39.500 kvinner kalles inn til undersøke...

 • Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nye studietilbud
  03.02.2020
  Flere videreutdanninger for helsefagarbeidere

  Fagskolen i Østfold har i samarbeid med Sykehuset Østfold utviklet to ny linjer med nett- og samlingsbaserte studier, i observasjon- og vurderingskompetanse og kirurgisk virksomhet.

 • 03.02.2020
  Begrenser besøk til nyfødte

  For å beskytte de nyfødte, vil det nå bli midlertidig besøksbegrensninger for søsken ved føde-barsel og nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold. 

 • Forsker ved Sykehuset Østfold
  23.01.2020
  Disputert og klar for nok et år med forskning

  Før jul disputerte Sykehuset Østfolds Rebecka Dalbye med avhandlingen «The Labour Progressions Study», og i 2020 fortsetter forskningen. Dalbye skal blant annet forske på BMI hos fødende kvinner og kvinners fødselsopplevelse. - Målet er at...

 • Oppstart for palliativt team i Sykehuset Østfold
  16.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • 14.01.2020
  Økt kompetanse for ambulansearbeidere

  Flere nye utdanningstilbud i ambulansefag er i ferd med å komme på plass i Østfold.

 • 13.01.2020
  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten

  Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten. Flere tomannsrom er et tiltak som iverksettes i vinter for å møte kapasitetsutfordringene ved Sykehuset Østfold. – Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å...

 • Øre-nese-hals lege gjør en undersøkelse på en pasient
  02.01.2020
  Økt gebyr for ikke å møte til poliklinisk time

  Fra 1. januar 2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

 • Sykehusprest Ruth Irene Rasmussen
  02.01.2020
  Et menneske å støtte seg til

  - Det er aldri kjedelig å jobbe i sykehuset, sier Ruth Irene Rasmussen, som gjennom snart 19 år har vært alt fra budbringer til hemmelighetsbærer, støtte og medmenneske. Jobben som prest i Sykehuset Østfold gir mening, både i glede og sorg.

 • 31.12.2019
  Regionale forskningsmidler til tre prosjekter i Sykehuset Østfold

  Tre forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold er blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst for 2020. – Dette er resultatet av et langsiktig arbeid for å skaffe mer eksterne forskningsmidler og en fjær i hatten for forskningsmiljøet i Sykehuset...

 • Overlege Jan Henik Lund
  20.12.2019
  - Mest imponert over innsatsen som mange medarbeidere har lagt ned

  Les om vår spennende historie! Lege og forfatter Jan Henrik Lund er aktuell med historieboken "Sykehuset Østfold i 225 år". Bokarbeidet startet han opp med for 15 år siden.

 • Hjerte-lunge-redning på de aller yngste var også en del av programmet.
  20.12.2019
  Samlet over 100 instruktører i hjerte-lunge-redning

  Nylig var 108 instruktører i hjerte-lunge-redning fra Sykehuset Østfold, kommunene og Høgskolen i Østfold, samlet til en felles instruktørsamling på Kalnes med faglig påfyll og praktisk trening.

 • Sykepleiere
  18.12.2019
  - Det viktigste er at barn får en bedre opplevelse av å være på sykehus

  Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har siden 2013 tilbudt lystgass til barn som skal gjennom diverse sykehusprosedyrer, for å dempe ubehag og angst. Responsen er svært god, både fra barna selv og de ansatte.

 • Ørnulf Høgfeldt Jensen
  11.12.2019
  Sjåfør Ørnulf trives på veien

  Sjåfør Ørnulf Høgfeldt Jensen (59) forteller om fine arbeidsdager bak rattet på sin Caddy Maxi mens han frakter og bringer - og lytter til radio mellom slagene. – Jobben som sjåfør ved Sykehuset Østfold er fin og selvstendig, sier han.

Se alle nyhetene