HELSENORGE

Autisme - for foreldre

Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold med barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

Når et barn har en autismediagnose kan det påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for mange foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold som har et barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen. På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre. 

Kursdager med tema

Dag 1: Mandag 10. oktober 2022 «Hva er autisme? Hvordan påvirker det barnet mitt og meg som forelder?»

Dag 2: Tirsdag 11. oktober 2022 «Hvilke grunnleggende behov (mat, søvn, renslighet) kan bli påvirket når barnet har autisme?»

Dag 3: Mandag 31. oktober 2022 «Hvordan kan autisme påvirke kommunikasjon og samspill»

Dag 4: Tirsdag 1. november 2022 «Hjelpeapparat og familieliv»

Påmelding

Kurset er for inviterte foreldre. Meld deg på ved å ringe 69 86 98 00, spør etter kurssekretær Lisbeth Wabakken. Det er begrenset antall plasser og kun plass for to deltakere pr. barn. 

Pris

Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj. 

Opplæringspenger / kjøregodtgjørelse

Yrkesaktive foreldre kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagene. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Sted / parkering

Administrasjonsbygget, Kalnes sykehus. Det er parkering mot avgift på grusplass ved siden av administrasjonsbygget. Sjekk at du står på besøkendeplass og ikke på ansattplass. 

Kursansvarlig

Kurset er et samarbeid mellom barnehabiliteringen i Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune. 

Fagpersoner knyttet til barna vil få invitasjon til kurs som går 8. november 2022.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                     


Fant du det du lette etter?