HELSENORGE

Autismekurs - For foreldre

Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold med barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

Når et barn har en autismediagnose kan det påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for mange foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold som har et barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen. På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre. 

Kursdager med tema

Dag 1: «Hva er autisme? Hvordan påvirker det barnet mitt og meg som forelder?»

Dag 2: «Hvilke grunnleggende behov (mat, søvn, renslighet) kan bli påvirket når barnet har autisme?»

Dag 3: «Hvordan kan autisme påvirke kommunikasjon og samspill»

Dag 4: «Hjelpeapparat og familieliv»

Påmelding

Kurset er for inviterte foreldre. Meld deg på ved å ringe 69 86 98 00, spør etter kurssekretær Lisbeth Wabakken. Det er begrenset antall plasser og kun plass for to deltakere pr. barn. 

Pris

Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj. 

Opplæringspenger / kjøregodtgjørelse

Yrkesaktive foreldre kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagene. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.                                                                                                                                                                                                                  

Fant du det du lette etter?