HELSENORGE

Foreldrekurs Tourette-syndrom

Dette kurset er for foreldre/foresatte til barn med Tourette-syndrom. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er Tourette-syndrom, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter.

Kursdatoer

Det skal settes opp et kurs høsten 2023. Datoer publiseres når disse er satt.

Påmelding:

Ta kontakt med lokal poliklinikk for påmelding:

 • BUPP Askim: 69 86 47 01
 • BUPP Fredikstad: 69 86 92 00
 • BUPP Halden: 69 86 56 00
 • BUPP Moss: 69 86 96 00
 • BUPP Sarpsborg: 69 86 98 00

Pris:

Gratis

Servering:

Enkel lunsj

Opplæringspenger § 9-13 i Lov om folketrygd

For foreldre som må være borte fra arbeid i forbindelse med opplæringen vil det i henhold til Folketrygdlovens § 9-13 kunne søkes om opplæringspenger.

Opplæringspenger § 9-13 i Lov om folketrygd:

Til et medlem som har omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom, ytes det opplæringspenger dersom medlemmet (pårørende) gjennomgår opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.

Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for at medlemmet skal kunne ta seg av og behandle barnet. Opplæringspenger kan ytes til begge foreldre samtidig, men også «utvidet personkrets», f.eks. samboer, besteforeldre og andre som tar aktiv del i omsorgen for barnet, og som har behov for opplæring for å kunne gjøre dette og som er yrkesaktive. Opplæringspenger dekkes i sin helhet av NAV, ikke arbeidsgiver. 

Program

Program kursdag 1

 • Hva er Tourette-syndrom (Historikk – Kjennetegn – Nyere forskning)
 • Vansker som ofte opptrer samtidig med diagnosen
 • Andre tiltak enn medisinsk behandling
 • Kommunale tjenester (lover og rettigheter)
 • Tilpasset opplæring eller spesialundervisning? Kort om tilrettelegging i skolen


Program kursdag 2

 • Medisinsk behandling
 • Kosthold og ernæring
 • Atferdsutfordringer og atferdshåndtering; Når alt er prøvd – hva gjør vi da?Fant du det du lette etter?