Helse og arbeid

Gruppeopplæring, 2 ganger i året, Fysikalsk medisin og rehabilitering Moss

Mestringskurs for deg som har langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med fokus på å komme i arbeid.

Gjennom kurset møter du fagfolk som foreleser om ulike tema. Du vil også møte brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer om helse og arbeid. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre deltakerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta.

Når og hvor

Tid
2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset Østfold Moss
  
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering Moss
 
Kontaktinformasjon
Kursleder Iren Ekvold, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.
 
Mer informasjon
mestring@so-hf.no  

Målgruppe

Personer over 18 år med generelle muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager.

Varighet

14., 21. og 28. april, 5. og 12. mai. Klokka 0930-1300 alle dager. 

Pris

Kroner 351. Frikort gjelder.

Servering

Frukt, kaffe og te. Lunsj kan medbringes eller kjøpes i kantina.

Påmelding

Ring avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på telefon 69 86 66 30.

Kursinnhold

Kurset skal ivareta perspektiv på både psykisk og fysisk helse, at vi som personer er hele mennesker. Du kan få økt innsikt i dine ressurser for å mestre egen helse og deltakelse i arbeid. Aktuelle temaer er:

• Stress fra et psykologisk og somatisk perspektiv
• Stressmestring/håndtering
• Gode tips og idéer fra deltakerne
• Hvordan mestre mine helseutfordringer
• Hvilken bistand kan jeg få fra NAV for å bli i jobb og/eller komme tilbake i jobb
• Hva er dine ressurser og hva gir deg arbeidsglede
• Hva er viktig og riktig i ditt liv

Fant du det du lette etter?