Helsenorge

Helsepedagogikk

Kurs, 2 ganger i året, Fag- og kompetanseavdelingen

Kurset i helsepedagogikk vil bidra til å styrke din kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at du tilegner deg ulike verktøy og metoder for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud.

Kurset i helsepedagogikk er for helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.

Når og hvor

Tid
2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Fag- og kompetanseavdelingen
seksjon pasient- og pårørendeopplæring 
Innlegg fra
Rådgiver, brukerrepresentanter, pedagog, psykolog 
Mer informasjon
mestring@so-hf.no  

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Målet med PPO er å heve helsekompetansen slik at den enkelte pasient skal kunne være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler.
Fag- og kompetanseavdelingen, seksjon pasient- og pårørendeopplæring, tilbyr kurs i helsepedagogikk med fokus på sentrale begreper,  kommunikasjon, brukerperspektiv, PPO i gruppe og relevante verktøy, mestrings- og endringsprosesser og refleksjon over eget ståsted. Kurset tar utgangspunkt i den enkeltes praksis og er
dialogbasert.

Målgruppe

Helsepersonell og erfarne brukermedvirkere.

Kursdager med tema

Onsdag 12. januar: Innføring i helsepedagogikk

Mandag 24. januar: Kommunikasjon i et brukerperspektiv

Onsdag 9. februar: Pasient- og pårørendeopplæring i grupper og relevante verktøy

Onsdag 16. februar: Mestrings- og endringsprosessen, i teori og praksis

Onsdag 2. mars: Refleksjon over eget ståsted og veien videre

Med forbehold om endringer i programmet.

Det kreves 80 % deltakelse for at kurset skal godkjennes.

Pris

For eksterne: kroner 3000,-

For medarbeidere i Sykehuset Østfold og brukermedvirkere: kostnadsfritt

Påmelding

Eksterne melder seg på ved å sende e-post til mestring@so-hf.no

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i læringsportalen.

Påmeldingsfrist: 17. desember 2021.

Formål

Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk, for å bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Læringsmål

Deltakeren skal ved å delta på kurs i regi av seksjon pasient- og pårørendeopplæring kunne:

• redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk
• redegjøre for viktigheten av relasjonens og samspillets betydning når det handler om læring og mestring innen helse
• legge til rette for lærings- og mestringsvirksomhet med utgangspunkt i den enkeltes helsekompetanse, behov og ønsker
• planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper, sammen med brukerrepresentanter
• anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og i grupper
• anerkjenne brukernes erfaringskunnskap og praktisere sidestilt samarbeid

Godkjenning

Kurset i helsepedagogikk er godkjent i følgende forbund:

Norsk sykepleierforbund har godkjent kurset som 30 timer i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Fagforbundet har godkjent kurset med 26 timer som tellende i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, helsesekretærer, sykepleier, vernepleier,
fysioterapeut og øvrige relevante helsepersonellgrupper.

Kurset søkes godkjent i følgende forbund:

Den norske legeforening

Norsk psykologforening

Norsk fysioterapeutforbund

 

 

Fant du det du lette etter?