Helsepedagogikk

Kurs, 2 ganger i året, Fag- og kompetanseavdelingen

Kurset i helsepedagogikk vil bidra til å styrke din kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at du tilegner deg ulike verktøy og metoder for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud.

Kurset i helsepedagogikk er for helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.

Når og hvor

Tid
2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Tuneteknikeren/Childrens International School
Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg
 
Arrangør
Fag- og kompetanseavdelingen
Lærings- og mestringssenteret 
Innlegg fra
Veiledere, brukerrepresentanter, pedagog, lege, psykoterapeut 
Mer informasjon
mestring@so-hf.no  

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Målet med PPO er å heve helsekompetansen slik at den enkelte pasient skal kunne være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler.
Fag- og kompetanseavdelingen tilbyr kurs i helsepedagogikk med fokus på sentrale begreper,  kommunikasjon og brukerfokus, PPO i gruppe og relevante verktøy, mestrings- og endringsprosesser og refleksjon over eget ståsted. Kurset tar utgangspunkt i den enkeltes praksis og er
dialogbasert.

Målgruppe

Helsepersonell og erfarne brukermedvirkere.

Kursdager med tema

Onsdag 17. mars: Innføring i helsepedagogikk.

Onsdag 24. mars: Kommunikasjon og brukerfokus.

Torsdag 8. april: Pasient- og pårørendeopplæring i grupper og relevante verktøy. (Kursdagen avholdes digitalt.)

Torsdag 22. april: Mestrings- og endringsprosesser, i teori og praksis. (Kursdagen avholdes digitalt.)

Onsdag 12. mai: Refleksjon over eget ståsted og veien videre.

Med forbehold om endringer i programmet.

Det kreves 80 % deltakelse for at kurset skal godkjennes.

Pris

For eksterne: kroner 3000,-

For medarbeidere i Sykehuset Østfold og brukermedvirkere: kostnadsfritt

Påmelding

Eksterne melder seg på ved å sende e-post til mestring@so-hf.no

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i læringsportalen.

Formål

Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk, for å bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Læringsmål

Deltakeren skal ved å delta på kurs i regi av lærings- og mestringssenteret kunne:

• redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk
• redegjøre for viktigheten av relasjonens og samspillets betydning når det handler om læring og mestring innen helse
• legge til rette for lærings- og mestringsvirksomhet med utgangspunkt i den enkeltes helsekompetanse, behov og ønsker
• planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper, sammen med brukerrepresentanter
• anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og i grupper
• anerkjenne brukernes erfaringskunnskap og praktisere sidestilt samarbeid

Godkjenning

Kurset i Helsepedagogikk søkes godkjent i følgende forbund:
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Psykologforening, Fagforbundet og Norsk fysioterapeutforbund.

Fant du det du lette etter?