Helsepedagogikk

Kurs, 2 ganger i året

Kommunikasjon i den kliniske hverdagen er en selvfølgelighet, men hvordan sikre formidling av vesentlig medisinsk informasjon og pasientens egen deltakelse? Står du trygt nok i deg selv for å møte reaksjoner fra både pasienter og pårørende?

Kurset i helsepedagogikk er for helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.

Når og hvor

Tid
2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Tuneteknikeren/Childrens International School
Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret 
Innlegg fra
Veiledere, brukerrepresentanter, pedagog, lege, psykoterapeut 
Mer informasjon
mestring@so-hf.no  

Stortingsmelding om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) viser til at pasient og helsepersonell skal samarbeide om å foreta valg om utredning, behandling og oppfølging i den grad, og på de måter som pasienten ønsker (samvalg), en litt annen vri enn den tradisjonelle arbeidsmetoden. Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs i Helsepedagogikk som vil styrke deg i din rolle som helsepersonell der du skal samhandle og være i god dialog med pasienter og pårørende.

Vi jobber med helsefremmende temaer som relasjonskompetanse, holdninger og verdier, brukermedvirkning og mestrings- og endringsprosesser. Kurset er praksisnært og dialogbasert.

Målgruppe

Helsepersonell og erfarne brukermedvirkere.

Kursdager med tema

Tirsdag 6. oktober: Innføring i helsepedagogikk

Tirsdag 13. oktober: Kommunikasjon - individ- og grupperelatert

Tirsdag 20. oktober: Relasjonskompetanse, holdninger og verdier

Tirsdag 3. november: Pedagogikk i praksis. Brukermedvirkning.

Tirsdag 17. november: Mestrings- og endringsprosesser

Tirsdag 24. november Refleksjon om eget ståsted

Med forbehold om endringer i programmet.

Det kreves 80 % deltakelse for at kurset skal godkjennes.

Pris

For eksterne: kroner 1000,-

For medarbeidere i Sykehuset Østfold og brukermedvirkere: kostnadsfritt

Påmelding

Eksterne melder seg på her:

Trykk her for å melde deg på

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i læringsportalen.

Formål

Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk, for å bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Læringsmål

Deltakeren skal ved å delta på kurs i regi av lærings- og mestringssenteret tilegne seg:

• Teoretiske kunnskaper
• Økt kunnskap om helsefremmende valg og andre sentrale begrep/ord
• Kunnskaper om ulike verktøy og hva de kan benyttes til/når
• Nye erfaringer ved å delta i erfaringsutveksling
• Økt egeninnsikt om hva som er viktig for god livskvalitet
• Innføring i helsepedagogikk – sentrale begreper
• Kommunikasjon
• Brukermedvirkning

Kurset har spennende gjesteforelesere og brukerrepresentanter, blant andre:
- Astri Hognestad, psykoterapeut, med tema «Betydningen av å anerkjenne følelser»
- Jan Henrik Lund, overlege, med tema «Kommunikasjon med pasienter og pårørende».

Fant du det du lette etter?