HELSENORGE

Helsepedagogikk

Kurset i helsepedagogikk vil bidra til å styrke din kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at du tilegner deg ulike verktøy og metoder for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud.
Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Målet med PPO er å heve helsekompetansen slik at den enkelte pasient skal kunne være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler. Fag- og kompetanseavdelingen, seksjon opplæring, tilbyr kurs i helsepedagogikk med fokus på sentrale begreper, kommunikasjon, brukerperspektiv, PPO i gruppe og relevante verktøy, mestrings- og endringsprosesser og refleksjon over eget ståsted. Kurset tar utgangspunkt i den enkeltes praksis og er dialogbasert.

Målgruppe

Helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.

Pris

For brukermedvirkere og medarbeidere i Sykehuset Østfold (i minimum 40 % fast stilling): Gratis
For eksterne kroner 3 300.

Påmelding

Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på i Læringsportalen.
Brukere og eksterne melder seg på i Kompetansebroen. 

Kursdager / Innhold

28.9. Innføring i helsepedagogikk – sentrale begreper 
12.10. Didaktisk modell og mestringsprosessen i teori og praksis (webinar)
25.10. Relevante verktøy / metoder i arbeidet med PPO (webinar) 
8.11. Kommunikasjon i et brukerperspektiv 
23.11. Refleksjon over eget ståsted og veien videre 

Alle dager klokka 0830 til 14 / 1430.

Formål, læringsmål og godkjenninger

Formål
Styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk slik at deltakerne opplever å være tilstrekkelig kompetente til å utarbeide og gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Læringsmål
Deltakeren skal ved å delta på kurs i helsepedagogikk kunne: 
anvende ulike pedagogiske arbeidsformer og metoder, både i individuelle møter og i grupper 
bidra til pasient og pårørende er en aktiv deltaker og tar kompetente valg sammen med sin behandler
utøve god kommunikasjon og pasient- og pårørendeopplæring i praksis ved å ta utgangspunkt i personens helsekompetanse, behov og ønsker
planlegge lærings- og mestringstilbud i grupper basert på pedagogiske prinsipp
anerkjenne brukernes erfaringskunnskap og praktisere likeverdig samarbeid 
redegjøre for sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk 

Godkjenning
Kurset i helsepedagogikk er godkjent i følgende forbund:
Norsk sykepleierforbund har godkjent kurset som 30 timer i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Fagforbundet har godkjent kurset med 26 timer som tellende i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, helsesekretærer, sykepleier, vernepleier,
fysioterapeut og øvrige relevante helsepersonellgrupper.
Norsk fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 27 timer. Sammen med mastergrad kan kurset benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.  
Norsk psykologforening har godkjent kurset som 27 timer vedlikehoildskurs for psykologspesialister.
Fant du det du lette etter?