HELSENORGE

Livsstyrkekurs

Kurset er for personer med langvarige sammensatte plager/smerter. Her får deltakerne anledning til å øke bevisstheten på ressurser og muligheter i seg selv, gjennom ulike temaer. Dette kan føre til økt opplevelse av mestring og bedre livskvalitet.    

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege.

For pasienter som allerede går til behandling ved smertepoliklinikken i Sykehuset Østfold, er kurset en del av behandlingstilbudet. 


Livsstyrkekurset er tilpasset personer med langvarige sammensatte plager/smerter. Alle som ønsker å delta på kurset inviteres til et informasjonsmøte i forkant av kurset, slik at den enkelte vet hva man melder seg på. Det er viktig å kjenne etter om dette føles riktig.  

Vi inviterer til å arbeide med ulike temaer gjennom hele kursperioden, slik at kursdeltakerne får anledning til å øke bevisstheten på resursser og muligheter i seg selv. Dette vil kunne føre til økt opplevelse av mestring og bedre livskvalitet. 

Vi skal øve på å bli oppmerksomme på det som er, med en vennlig aksepterende holdning.  

Parkering

Parkering - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Kursansvarlig

Sykepleier og livsstyrketrener Kristin Westby


Fant du det du lette etter?