HELSENORGE

Lungerehabilitering

Gruppeopplæring, Fem ukers gruppeopplæring, tirsdager og torsdager, Fysikalsk medisin og rehabilitering Moss, Lungepoliklinikken

Kurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre.

Tilbudet omfatter tilpasset trening, undervisning, opplæring til egenmestring av sykdom og rådgivning. Flere yrkesgrupper er involvert, som feks. lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog mm. Det blir laget et program tilpasset hver enkelt deltaker/pasient og tilbudet inkluderer en kartleggingstime hos lungesykepleier og fysioterapeut, og en konsultasjon hos overlege.

Programmet varer i 5 uker med kurs på tirsdager og torsdager klokken 11.30 til klokken 15.00 ved Sykehuset Østfold Moss.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Både fastlege, sykehuslege og lungespesialist kan henvise til lungerehabilitering, forutsatt at pasienten er utredet og optimalt behandlet med medisiner.

Når og hvor

Tid
Fem ukers gruppeopplæring, tirsdager og torsdager
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset Østfold Moss
  
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering Moss, Lungepoliklinikken
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon:
Lungepoliklinikken Moss: 69 86 69 30
Lungesykepleier Moss: 69 86 69 46
Fysikalsk medsin og rehabilitering Moss: 69 86 66 30
 
Fant du det du lette etter?