HELSENORGE

Lungerehabilitering

Dette er en gruppeopplæring til pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivtet, få et bedre funksjonsnivå og bidra til å mestre hverdagen bedre.  

Gruppeopplæringen varer i 5 uker og foregår på tirsdager og torsdager klokken 11.30 til klokken 15.00 ved Sykehsuet Østfold Moss. 

Tilbudet omfatter tilpasset trening, undervisning, opplæring til egenmestring av sykdom og rådgivning. Flere yrkesgrupper er involvert, som feks. lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog mm. Det blir laget et program tilpasset hver enkelt deltaker/pasient og tilbudet inkluderer en kartleggingstime hos lungesykepleier og fysioterapeut, og en konsultasjon hos overlege.

Parkering

Parkering - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Fant du det du lette etter?