HELSENORGE

Ungdom med nedsatt funksjonsevne - Overgang 18 år

Et kurs for fagpersoner og foresatte til ungdom med nedsatt funksjonsevne som snart er 18 år. Hvordan påvirkes livet til ungdommen og foreldrene, økonomisk og juridisk, når ungdommen fyller 18? Deltakerne vil møte fagpersoner med god oversikt på feltet.

Det er knyttet økonomiske ytelser til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Når ungdommen blir 18 år vil flere av ytelsene som ungdommen og foreldrene har, endres. Det vil også være andre rettigheter som kan være aktuelle. I kurset vil det gis informasjon fra aktuelle faginstanser. 

Kurset er for fagpersoner og foresatte til ungdom med nedsatt funksjonsevne som snart er 18 år. 

Pris

Foresatte: Gratis

For eksterne fagpersoner: 500,-. Faktura ettersendes. 

Påmelding

Fagpersoner melder seg på i kompetansebroen, trykk på link lenger opp: "Påmelding for fagpersoner". 

Seksjon barne- og ungdomshabilitering sender invitasjon til foresatte som allerede har barn som går til behandling. Spørsmål om kurset fra foresatte rettes til seksjon barne- og ungdomshabilitering ved Lisbeth Wabakken på telefon 69 86 98 00 .

Opplæringspenger

Yrkesaktive foreldre kan søke om opplæringspenger for kursdagen. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km har rett til kjøregodtgjørelse fra pasientreiser/Helsenorge. 

Servering

Kaffe/te og enkel lunsj. Gi beskjed dersom du trenger tilrettelagt kost. 

Program

Program
Klokkeslett

Tema
08.30-09.00


Registrering og kaffe
09.00-09.10Velkommen og praktiske opplysninger

09.10-09.50

09.50-10.00

NAV-ytelser (AAP og ufør) og arbeidsrettet oppfølging ved NAV Fredrikstad.

Andre NAV ytelser.

10.00-10.10Pause
10.10-10.45Brukerinnlegg - foresatt til ungdom
10.45-11.40Vergemål, samtykke og pårørenderettigheter v/ Statsforvalteren i Oslo og Viken
11.40-12.30
Lunsj
12.30-13.30
Kommunale tjenester - Fredrikstad kommune v/ koordinerende enhet og tildelingskontoret
13.30-13.40
Pause med frukt
13.40-14.10
NAV Hjelpemiddelsentral
14.10-14.45Oppfølging i Sykehuset Østfold etter 18 år v/ barne- og ungdomshabiliteringen og voksenhabiliteringen
14.45-15.00Oppsummering og avslutning

Kursansvarlig er sosionom Elin Haugan Saltermark.

Fant du det du lette etter?