HELSENORGE

Overgang til 18 år

Hva skjer med ungdom med nedsatt funksjonevne i overgangen til at de fyller 18 år? På dette kurset får du møte ulike fagpersoner med god oversikt på feltet.

Målgruppe

Foresatte og fagpersoner til personer med nedsatt funksjonsevne som snart er 18 år. 

Foresatte kan melde seg på til Lisbeth Wabakken tlf. 69869352, eller ved å sende mail til barnehabilitering@so-hf.no

Pris
For foresatte og fagpersoner i Sykehuset Østfold - gratis.
For eksterne fagpersoner kroner 500.

Servering

Kaffe/te og enkel lunsj. Meld fra om du trenger tilrettelagt kost. 

Program

Program
Klokkeslett

Tema
08.30-09.00


Registrering og kaffe
09.00-09.10Velkommen og praktiske opplysninger

09.10-09.50

09.50-10.00

NAV-ytelser (AAP og ufør) og arbeidsrettet oppfølging ved NAV Fredrikstad.

Andre NAV ytelser.

10.00-10.10Pause
10.10-10.45Brukerinnlegg - foresatt til ungdom
10.45-11.40Vergemål, samtykke og pårørenderettigheter
11.40-12.30Lunsj
12.30-13.30Kommunale tjenester - Fredrikstad kommune ved koordinerende enhet og tildelingskontoret
13.30-13.40Pause med frukt
13.40-14.10NAV Hjelpemiddelsentral
14.10-14.45Oppfølging i Sykehuset Østfold etter 18 år ved barne- og ungdomshabiliteringen og voksenhabiliteringen
14.45-15.00Oppsummering og avslutning.Fant du det du lette etter?