HELSENORGE

SIBS-kurs for søsken i alderen 8-16 år

Hvordan styrke kommunikasjonen mellom søsken og foreldre til barn med funksjonsnedsettelse? Kurset er for søsken (8-16 år) og foreldre til barn med funksjonsvariasjon som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.

Målgruppe

SIBS er en forkortelse for det engelske ordet SIBLINGS (søsken).

Barne- og ungdomshabiliteringen holder SIBS-kurs for søsken i aldersgruppen 8-16 år, og foreldre. På kurset vil kursdeltakerne deles inn i grupper etter alder på søsknene.  

Kursdager

Kurset går over tre dager à tre timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre alle 3 kursdager. Den samme forelderen må delta på alle kursdagene. Kurset gjennomføres i grupper med 4 til 6 barn og foreldre.

Pris

Gratis.

Påmelding

Påmelding skjer via telefon: 69 86 98 00, ved kurssekretær Lisbeth Wabakken.

Vi minner om at kurset er for foreldre og søsken til barn med funksjonsvariasjon som allerede er henvist barne- og ungdomshabiliteringen.

Hvorfor delta på SIBS?

Vi vet at søsken ofte kan ha ubesvarte spørsmål og opplevelser som er vanskelige å håndtere. Vi vet også at det kan være utfordrende for foreldre å få snakket med barna sine på en god måte om det å være søsken til et barn med ekstra store utfordringer. Når barn og ungdom får sette ord på tanker og følelser, kan dette bidra til god mental helse. 

Mål for kurset er at barna som deltar skal få snakke om sine opplevelser og følelser rundt søskens diagnose.

Mål for foreldrenes deltakelse er økt kunnskap om hvordan man kan høre etter, vise interesse for, og forståelse for søskens følelsesmessige opplevelser.

Program

TEMA KURSDAG 1

Bli kjent, kunnskap om diagnose, samtaleteknikker 

  • Felles oppstart
  • Gruppesamtale for søsken + gruppesamtale for foreldre
  • Forelder og barn snakker sammen
  • Felles avslutning

TEMA KURSDAG 2

Utforsking av søskens følelser og behov, videre trening i samtaleteknikker

  • Felles oppstart
  • Gruppesamtale for søsken + gruppesamtale for foreldre
  • Forelder og barn snakker sammen 
  • Avslutning

TEMA KURSDAG 3

  • Oppfølging av temaer fra kursdag 1 og 2

Fant du det du lette etter?