HELSENORGE

Temadager til foreldre med CFS/ME-syke barn og unge

Tverrfaglig kurs over tre dager med innhold som sykdomsmekanismer, utredning og behandling, aktivitetstilpasning og energibalanse.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å deltaMålgruppe

Foreldre/foresatte til barn opp til 18 år med CFS / ME. Barnet må være utredet og diagnostisert for CFS / ME i spesialisthelsetjenesten. Det er ønskelig at begge foreldrene/foresatte deltar.

Varighet

Temadagene går over tre hele dager, og dere bør delta på alle dagene for å få best utbytte av kurset.
Alle dager klokka 09.15 til 15.30.

Antall deltakere

Foreldre/foresatte for Inntil 10 barn. 

Henvisning

Kontakt lege og få en kort henvisning til barne- og ungdomsklinikken. Pårørendes navn og fødselsnummer må fremgå i henvisningen (i tillegg til barnets). De som er til behandling på barne- og ungdomsklinikken trenger ikke henvisning. Foreldre/foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd. Lege ved sykehuset fyller ut søknad om opplæringspenger.

Pris 

Gratis fordi det ikke tas egenandel for barn under 16 år.

Servering 

Det blir servert kaffe og te. Mat/drikke kan kjøpes i kantina eller tas med.

Påmelding

Ring barne- og ungdomsklinikken på tlf. 69 86 30 09.

Om temadagene

Temadagene består av forelesninger ved overlege, brukerrepresentanter, sosionom, fysioterapeut, barnepsykiater, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier, samt erfaringsutvekslinger. Program:
- Hva er CFS / ME?
- Sykdomsmekanismer, utredning og behandling
- Brukerhistorie
- Rettigheter, muligheter og stønader
- Aktivitetstilpasning
- Selvbilde, psykiske reaksjoner, andre diagnoser
- Kognitiv terapi / bevisstgjøring i hverdagen
- Energibalanse og energiøkonomisering, hjelpemidler
- Kosthold og energibalanse
- Cato-senterets tilbud
- Familiens situasjon
- Hvordan ivareta seg selv og resten av familien?
Hva med skole? Rettigheter og tilrettelegging 
- Presentasjon av foreningen ME-ung

Endringer i programmet kan forekomme.


Fant du det du lette etter?