Bildediagnostikk (radiologi)

Avdeling for bildediagnostikk tilbyr et bredt utvalg bildediagnostiske tjenester innen diagnostisk røntgen, ultralyd/doppler, CT (datatomografi), MR (magnetisk resonans), angiografi (bilde av blodårer), mammografi (røntgenbilde av bryst) og nukleærmedisinske undersøkelser (diagnostikk ved hjelp av radioaktive isotoper). Vi tilbyr også Intervensjon/bildestyrte behandlingsprosedyrer som benytter ovenstående bildemetodikker.

Resepsjon bildediagnostikk nukleærmedisin
Resepsjon i lilla sone Kalnes
Medarbeidere på bildediagnostikk
Medarbeidere på bildediagnostikk
Praktisk informasjon til pasienter

Bildediagnostikk (radiologi)

Avdeling for bildediagnostikk (tidligere radiologisk avdeling) består av  seksjonene bildediagnostikk akutt Kalnes, bildediagnostikk elektiv (planlagt) Moss, brystdiagnostisk senter Kalnes, MR, nukleærmedsin og ankomstsenter Østfold.

Henvisning

Undersøkelser utføres etter henvisning fra lege.  Legen sender henvisningen elektronisk eller pr post. Du vil motta et innkallingsbrev med timeavtale. Du kan også bli oppringt fra oss angående time. Vi må ha henvisning før vi kan sette opp time.

Innkallingsbrev

Det er viktig at du leser innkallingsbrevet nøye. Der står det når du skal møte til undersøkelse og om du skal utføre undersøkelsen på Kalnes eller i Moss. Det står også skrevet dersom du skal gjøre egne forberedelser før du møter.

Ta kontakt om du ønsker å endre oppsatt time. Vi oppfordrer deg til å benytte deg av timen din slik at utredningstiden ikke blir forsinket.

Bekledning

Det er ofte nødvendig å kle av området som skal undersøkes. Det er derfor fint om du møter i tøy som er lett å ta av og på.  Smykker, klokker og piercinger må ofte fjernes før undersøkelse. For å unngå at du mister dine eiendeler er det fint om du tar disse av på forhånd.

Ved oppmøte

Moss

I Moss skal du registrere ditt fremmøte i automat for selvinnsjekk og deretter gå til angitt ventesone (12 eller 14).  Du må betale i resepsjonen etter utført undersøkelse.

Kalnes

På Kalnes skal du registrere ditt fremmøte i automat for selvinnsjekk og deretter gå til resepsjon for avdeling for bildediagnostikk i lilla sone. Du må betale i resepsjonen før utført undersøkelse.

Brystdiagnostisk senter

Pasienter som skal til brystdiagnostisk senter (BDS) skal registrere fremmøte i automat for selvinnsjekk og deretter følge skilting til ventesone 53 som ligger i grå sone.

Mammografiscreening

Kvinner som skal til mammografiscreening skal ikke registrere fremmøte i selvinnsjekkautomaten, men gå direkte til mammografiscreening i oransje sone, ventesone 12. 

Svar på undersøkelsen

Alle bildediagnostiske svar blir sendt til den legen som henviste deg til undersøkelse. Normal svartid er 1-2 uker.  Om det ikke er fastlegen din som har henvist deg og du ønsker at svaret også går til fastlegen må du be om dette i vår resepsjon.  Har du spørsmål om resultatet av undersøkelsen må du ta kontakt med henvisende lege/fastlege.

Betaling

Som regel må du betale egenandel for undersøkelsen, se www.helsenorge.no/frikort-og-egenandeler for mer info. Har du fritak for egenandel er det fint om du har dokumentasjon på dette ved oppmøte. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Betalingsmåten er bankkort, kun unntaksvis kan faktura benyttes.

Du betaler ikke gebyr ved fakturabetaling.

Hvis du uteblir fra timen uten å gi beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Har du fått en faktura fra oss som du mener er feil må det sendes en skriftlig klage via e-post (postmottak@so-hf.no) eller brev til saksarkivet, postboks 300 1714 Grålum. Hvis du bruker e-post må du oppgi fakturanummer og ikke personlige opplysninger.

Transport til sykehuset

Har du lenger reisevei enn 10 km til behandlingstedet kan du få dekket dine reiseutgifter med en fast takst pr kilometer.

Mer informasjon på helsenorge.no

Hvis det er helsemessige årsaker til at du ikke kan bruke rutegående transport må du kontakte behandleren din for å få en rekvisisjon til tilrettelagt transport. Dersom du er i tvil om hvilken behandler som er ansvarlig for å utstede rekvisisjon, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor telefon 05515.

Avdeling for bildediagnostikk kan ikke utstede rekvisisjon til tilrettelagt transport.

Tolk

Pasienter med begrensede norskkunnskaper har rett til tolk på sitt foretrukne språk. Om du har behov for tolk må legen skrive dette i henvisningen. Da sørger vi for at du får tolk til timen din.

Kopi av bilder / beskrivelser

Bilder og beskrivelser fra bildediagnostiske undersøkelser (CT, MR, røntgen o.l) er foreløpig ikke tilgjengelig via din side på helsenorge.no. For å få kopi av disse journaldokumentene må du fylle ut et skjema og sende til Sykehuset Østfold.

Skjema

Du kan også få kopi av bilder / beskrivelser ved personlig oppmøte i vår resepsjon på Kalnes.

Samarbeid

Avdeling for bildediagnostikk har godt samarbeid med de private røntgeninstituttene i fylket. Selv om henvisningen din er sendt til sykehuset kan undersøkelsen bli utført ved et privat institutt. Egenandelen for undersøkelse ved et privat røntgeninstitutt vil være den samme som om du blir undersøkt ved Sykehuset Østfold.

Vi vil i informere deg om dette i forkant og du får anledning til å reservere deg mot at henvisningen blir sendt til institutt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi har enheter flere steder i fylket - se på innkallingsbrevet hvor du skal.

Sykehuset Østfold Kalnes
Avdeling for bildediagnostikk, Kalnes 
Kalnesveien 300,1714 Grålum


Sykehuset Østfold Moss
Avdeling for bildediagnostikk, Moss 
Peer Gynts vei 78, 1535 Moss


Helsehuset Indre Østfold (Helsehuset rehabiliteres og det er ikke røntgentjenester i Askim i rehabliteringsperioden. Pasienter må til Moss eller Kalnes)

Telefon
Sentralbord 69 86 00 00
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?