HMS-avdelingen

HMS-avdelingens ansvar er å lede sykehusets strategiske HMS-arbeid.            

Les mer om HMS-avdelingen

HMS-avdelingen

HMS-avdelingen bidrar med:


  • Å samordne støtte fra HMS-staber og bedriftshelsetjenesten ved behov
  • Lederstøtte, veiledning og informasjon
  • Opplæring i systematisk HMS-arbeid overfor ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidergrupper
  • HMS-prosedyrer og verktøy
  • Interne revisjoner
  • Risikostyring innen HMS
  • Administrativt ansvar for arbeidsmiljøutvalget
  • Kontaktledd mot Arbeidstilsynet

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?