HELSENORGE

Sykehusservice

Sykehusservice er den største avdelingen i FM (Facility management). Avdelingen omfatter fagene portør, renhold og mat.

Fant du det du lette etter?