HELSENORGE

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har drift- og vedlikeholdsansvar for teknisk infrastruktur, byggnær IKT, ikke-medisinsk utstyr, bygningsmasse og tilhørende utomhusanlegg ved alle Sykehuset Østfolds lokasjoner som understøtter pasientsikkerhet og pasientbehandling. I tillegg forvalter avdelingen brannvernarbeidet, deltar i beredsskapsarbeidet og har ansvar for sikkerhet i sykehuset.

Fant du det du lette etter?