HELSENORGE

HR-avdelingen

HR-avdelingen skal preges av fremtidsrettet tenkning, handling og service. Utgangspunktet for HR (Human Resources) arbeidet er virksomhetens strategiske og forretningsmessige utfordringer. Vi støtter og utvikler organisasjon og ledelse og bidrar til at sykehuset når fastsatte mål.

Vi skaper forutsetninger, rammer og verktøy for ledelse på alle plan. Vi initierer og er pådrivere i forhold til prosesser, men prosessene skal utøves gjennom virksomhetens ledelse.

Fant du det du lette etter?