HR-avdelingen

HR-avdelingen skal preges av fremtidsrettet tenkning, handling og service. Utgangspunktet for HR (Human Resources) arbeidet er virksomhetens strategiske og forretningsmessige utfordringer. Vi støtter og utvikler organisasjon og ledelse og bidrar til at sykehuset når fastsatte mål.

Vi skaper forutsetninger, rammer og verktøy for ledelse på alle plan. Vi initierer og er pådrivere i forhold til prosesser, men prosessene skal utøves gjennom virksomhetens ledelse.

Les mer om HR-avdelingen

HR-avdelingen

Hovedoppgaver i HR

 • Lederstøtte innen HMS / HR / IA
 • Endring og forbedringsarbeid
 • Lederutvikling / lederveiledning
 • Medarbeiderundersøkelsen
 • AMU / HTV
 • Prosjektstøtte OU
 • Lønnsforhandling
 • Lønnsadministrasjon
 • Ressursstyring
 • Vikarformidling
 • HR-rapportering og - analyse
 • Personaladministrasjon
 • Rådgivning / service
 • KLP / personalforsikring

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg
Telefon
Sentralbord 69 86 00 00
E-post
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum


Bemanningsavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/hr/bemanningsavdelingenBemanningsavdelingen
Prestetjenestenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/prestetjenestenPrestetjenesten

Fant du det du lette etter?