Bemanningsavdelingen

Vi formidler vikarer med rett kompetanse på bestilling fra seksjonene i sykehuset.

 

Les mer om Bemanningsavdelingen

Bemanningsavdelingen

Bemanningsavdelingen har to hovedarbeidsområder; Vikarformidling samt ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Avdelingen består av følgende seksjoner: Vikarenheten, bemanningspoolen, heltidspoolen, vikarformidling, traineeprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere, studentstillinger og Leger i spesialisering 1.

Vikarformidling formidler kvalifiserte medarbeidere på bestilling til avdelinger i sykehuset. Dette skal bidra til at drift kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Det vektlegges også god dialog med egne medarbeidere slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

Sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker å øke sin stillingsprosent har mulighet til å gjøre dette med en kombinasjonsstilling i bemanningsavdelingen. Dette er et tiltak iverksatt for å redusere uønsket deltid, og bidra til å utvikle en heltidskultur. Kombinasjonsstillingene bidrar også til å heve kompetansen i sykehuset, og innebærer arbeid ved inntil 2 døgnområder, i tillegg til stedet der medarbeider har sitt hovedstillingsforhold.

Traineeprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere organiseres via bemanningsavdelingen. Gjennom programmet på 2 år skal medarbeidere sikres god oppfølging og opplæring i til sammen tre døgnområder. Det legges vekt på god dialog med egne medarbeidere og samarbeidende fagområder.

Ressurs- og arbeidstidsplanlegging gir lederstøtte, rådgivning, opplæring og kursvirksomhet i forhold til ressursstyring/arbeidstidsplanlegging og Gat verktøyet. Rådgivere innehar spisskompetanse på ressursstyring, arbeidstidsplanlegging samt lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstidsbestemmelsene.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?