Bemanningsavdelingen

Vi formidler vikarer med rett kompetanse på bestilling fra seksjonene i sykehuset.

 

Les mer om Bemanningsavdelingen

Bemanningsavdelingen

Vikarer formidles gjennom:

  • En fast bemanningspool, heltidsspool og traineestillinger bestående av sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. 

  • Vikarenheten som består av timelønnede tilkallingsvikarer.

  • Eksterne vikarbyråer


Traineeprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere organiseres via bemanningsavdelingen. Gjennom programmet på 2 år skal medarbeidere sikres god oppfølging og opplæring i til sammen tre døgnområder. Det legges vekt på god dialog med egne medarbeidere og samarbeidende fagområder.

Turnuslegene/LIS 1 er ansatt organisatorisk i bemanningsavdelingen under sykehustjenesten. Seksjonsleder for turnusleger/LIS 1 har personalansvar, og er i tett dialog med alle avdelinger som har turnusleger/LIS 1.

Bemanningsavdelingen innehar spisskompetanse på ressursstyring, turnus-/arbeidstidsplanlegging, lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstidsbestemmelsene.

Avdelingen tilbyr lederstøtte i forhold til ressursstyring og arbeidstidsplanlegging.

Bemanningsavdelingen har system- og driftsansvar for sykehusets elektronisk ressursstyrings system Gat. Avdelingen tilbyr Gat kurs/opplæring, og support til seksjonene.

Vi jobber med ulike prosjekter og tiltak som har som målsetting å redusere andel ufrivillig deltidsansatte i sykehuset.

Vi samarbeider med de fleste somatiske seksjoner i sykehuset samt noen spesialavdelinger som akuttmottaket, overvåkningen, laboratoriemedisin og sterilsentralen.

Avdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle tjenestene til flere seksjoner i sykehuset. Vi har en bred plattform når det gjelder kompetanse.

Medarbeidere i bemanningspoolen har lang erfaring innenfor sykepleierfaget. 

Konsulenter innenfor vikarformidling og rådgivere innenfor Gat drift/support har ulik helsefaglig bakgrunn, samt erfaring fra personaladministrasjon.

I 2018 formidlet bemanningsavdelingen i overkant av 12 500 vakter. Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og rekruttere nye medarbeidere og vikarer fortløpende.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gå opp en trapp fra vestibylen. Vi sitter innerst i gangen på høyre siden i korridoren inn til venstre.
Besøkstider
mandag - fredag 0700-1600
lørdag 0700-1500
E-post
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Tuneteknikeren/Childrens International School
Besøksadresse
(Kart)
Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg
Fant du det du lette etter?