Bemanningsavdelingen

Vi formidler vikarer med rett kompetanse på bestilling fra seksjonene i sykehuset.

 

Les mer om Bemanningsavdelingen

Bemanningsavdelingen

Vikarer formidles gjennom:

  • En fast bemanningspool, heltidsspool og traineestillinger bestående av sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. 
  • Vikarenheten som består av timelønnede tilkallingsvikarer.
  • Eksterne vikarbyråer


Turnuslegene/LIS 1 er ansatt organisatorisk i bemanningsavdelingen under sykehustjenesten. Seksjonsleder for turnusleger/LIS 1 har personalansvar, og er i tett dialog med alle avdelinger som har turnusleger/LIS 1.

Bemanningsavdelingen innehar spisskompetanse på ressursstyring, turnus-/arbeidstidsplanlegging, lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstidsbestemmelsene.

Avdelingen tilbyr lederstøtte i forhold til ressursstyring og arbeidstidsplanlegging.

Bemanningsavdelingen har system- og driftsansvar for sykehusets elektronisk ressursstyrings system Gat. Avdelingen tilbyr Gat kurs/opplæring, og support til seksjonene.

Vi jobber med ulike prosjekter og tiltak som har som målsetting å redusere andel ufrivillig deltidsansatte i sykehuset.

Vi samarbeider med de fleste somatiske seksjoner i sykehuset samt noen spesialavdelinger som akuttmottaket, overvåkningen, laboratoriemedisin og sterilsentralen.

Avdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle tjenestene til flere seksjoner i sykehuset. Vi har en bred plattform når det gjelder kompetanse.

Medarbeidere i bemanningspoolen har lang erfaring innenfor sykepleierfaget. 

Konsulenter innenfor vikarformidling og rådgivere innenfor Gat drift/support har ulik helsefaglig bakgrunn, samt erfaring fra personaladministrasjon.

I 2017 formidlet bemanningsavdelingen i overkant av 12 000 vakter. Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og rekruttere nye medarbeidere og vikarer fortløpende.

Kontakt

Oppmøtested
Besøksadresse vikarformidling: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg
Besøkstider
mandag - fredag 0700-1600
lørdag 0700-1500
E-post
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.