HELSENORGE

Klinikk for akuttmedisin

Klinikk for akuttmedisin har ansvar for at alle akutt syke får god diagnostikk og behandling i hele den akutte behandlingskjeden, fra hendelse/ulykke inntreffer og til pasienten er vel ivaretatt på sykehus. Dette omfatter ambulansetjenesten, akuttmottakene, observasjon og akuttkirurgi.

Fant du det du lette etter?