HELSENORGE

Kirurgisk avdeling

Kirurgisk avdeling er organisert under kirurgisk klinikk, og har drift ved både Kalnes og Moss. Vi tilbyr kirurgisk utredning og behandling innenfor gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi i tillegg til plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Vi har også en egen akuttkirurgisk seksjon.

Fant du det du lette etter?