Klinikk for medisin

Vi gir et bredt medisinsk tilbud til pasienter innenfor blant annet fagområdene:  endokrinologi, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, revmatologi, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, nevrologi, fysioterapi, geriatri og generell indremedisin.

Les mer om Klinikk for medisin

Klinikk for medisin

Dokumentasjonssenteret og pasientservice og booking ligger også under klinikk for medisin.

Kontakt

Telefon
Sentralbord 69860000
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Sykehuset Østfold Kalnes
Besøksadresse
Kalnesveien 300(Google maps)
1714 Grålum
Telefon
69860000

Parkering

Parkeringsplassene for pasienter og besøkende er adskilt på egne parkeringsområder nær hovedinngangen. Billettene betales via vanlig automat eller mobilappen til EasyPark.  

Kortidsparkering.

Fra kl. 07.00-23.00           Kr. 25,- pr. time

Fra kl. 23.00-07.00           Kr. 40 for hele perioden

Langtidsparkering.

1. Døgn                              Kr. 240,-

2.-3 . Døgn                         Kr. 170,-

4. -6.  Døgn                        Kr. 120,-

7. -                                      Kr.  80,-

Døgnprisen skjer trappevis.

Det er el-bilplasser i området foran hovedinngangen og på sørsiden av bygget ved psykisk helsevern.

For å benytte el-bil plass betales vanlig P-avgift, men det koster intenting å lade bilen.

Ta bussen

​Østfold kollektivtrafikk står bak majoriteten av det etablerte kollektivtilbudet til Kalnes, og har etablert en rekke bussruter som kjører til og fra Kalnes.

Ekspressbussene stopper oppe ved trappehuset, mens lokalbussene kjører helt fram til hovedinngangen.

For informasjon om lokalbusser som går til Kalnes, kan du se rutetabeller på Østfold Kollektiv eller du kan gå direkte inn på www.ruter.no.

Transport til og fra behandlingsstedet

Se informasjon på helsenorge.no sine sider eller ring Pasientreiser på 05515.

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i 1. etasje til venstre når du kommer inn hovedinngangen i Sykehuset Østfold Kalnes (følg oransje farge).

Her får du hentet ut medisiner på resept og handlet reseptfrie medisiner og handelsvarer.

Sykehusapoteket kan hjelpe deg med å:

- Klargjøre resepter. Du inngår reseptavtale med sykehusapoteket slik at resepten gjøres klar for deg
- Råd og veiledning om din medisinbruk

Sykehusapoteket Østfold, Kalnes

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale en egenandel. Se informasjon om priser her.

Besøk

​I utgangspunktet er det ikke fastlagte besøkstider, men av hensyn til måltider og behandling, er det fint om besøk avklares med seksjonen hvor pasienten er innlagt.

Enkelte pasienter har større behov for å være sammen med sine pårørende enn andre. Avdelinger som behandler barn, har plikt til å legge forholdene til rette slik at en eller begge foreldre kan være hos barnet.

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sykehus. Gi beskjed på avdelingen der du ligger, dersom du ønsker å legge begrensninger for besøk når du er innlagt.

Her kan du lese mer om besøkstider

Blomster

​Det er ikke alle steder i sykehuset det er mulig å ta med blomster, og noen steder kan du ta med såkalte "ja-blomster".

Se hvilke blomster du kan ta med deg på sykehuset

Bruk av sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

For din egen sikkerhet

Det er flere ting du selv kan passe på når du er innlagt på sykehus 

Korrekt identitet

•Sjekk at navnebåndet ditt er korrekt
•Ha alltid på deg navnebåndet under oppholdet i sykehuset
•Personalet skal alltid kontrollere identiteten din i forbindelse med for eksempel blodprøver, før inngrep og ved utdeling av medisiner

Fortell legen alt du vet om sykdommen din og spør når du lurer på noe

For eksempel om:
•Diagnosen din
•Behandlingen din
•Plan for videre oppfølging

Hvordan forebygge spredning av bakterier?

•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Helsetorget

​Helsetorget er sentralt plassert i vestibylen ved siden av kaféen. Dette er en møteplass for pasienter, pårørende, brukere, besøkende og helsepersonell.

Helsetorget er betjent to faste dager pr. uke: Hver tirsdag kl. 10.00 til 14.00 og hver torsdag kl. 15.00 til 19.00.

Mer informasjon om Helsetorget

Kafe

​Kafeen på Kalnes ligger sentralt til i vestibylen, og er åpen både for medarbeidere og besøkende.

Her finner du blant annet påsmurte rundstykker, baguetter, kaker, varm mat og en fristende salat buffe, med et stort utvalg av kaffe og drikke.

Åpningstider
Hverdager kl. 07.00 - 19.00
Helg kl. 10.00 - 16.00

Kapell/Seremonirom

​Seremonirommet/bårekapellet ligger på baksiden av sykehuset. Her er det egne parkeringsplasser.

Veibeskrivelse finner du her.

Kiosk Kalnes

​Det er kiosk i vestibylen.

Mandag-fredag: 07.00 til 20.30
Lørdag: 09.00 til 20.30
Søndag: 10.00 til 20.30

Kunst på Kalnes

Det ble spesialbestilt fem kunstprosjekt til det nye sykehuset på Kalnes. Kunstinstallasjonene er i hovedsak plassert langs en akse som går sentralt gjennom sykehusets ankomstområde, fra trappehuset nærmest rundkjøringen ved E6, over ankomsttorget og gjennom vestibylen, til det åpne området på sykehusets bakside (halvatriet, mot skogbrynet og Vestvannet i nord-øst. I tillegg er et verk installert i kapellet i sykehusets nordligste hjørne.

 

Her kan du lese mer om kunsten på Kalnes.

Mattilbud

På døgnområdene, føde/barsel og barne- og ungdomsklinikken er det buffet for inneliggende pasienter på Kalnes. Det er også buffet for inneligende pasienter i Moss

Les mer om mattilbudet, kafé og kiosk

 

 

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Pasientvert

Sykehuset Østfold Kalnes og Sykehuset Østfold Moss har pasientverter i vestibylen hverdager mellom klokken 0900 og 1400. De hjelper deg med å finne fram på sykehuset og tilbyr seg å følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder.

Du kjenner de igjen på de røde vestene -  bare ta kontakt!

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.
Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på
anvist sted. Inngangspartiet er røykfritt.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Telefoni og internett

​Du kan bruke egen mobiltelefon, men vi ber deg vise hensyn til medpasienter. Vis varsomhet ved fotografering og ved eventuell publisering på sosiale medier.

Du kan logge deg på sykehusets trådløse nettverk «HelseSorOst» for tilgang til internett.

Mobiltelefon skal ikke brukes nærmere medisinsk teknisk utstyr enn 1 meter. Er du usikker på hva som er medisinsk teknisk utstyr kan du ta kontakt med personalet.

Tolketjenester

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Verdisaker

​Ikke ta med verdisaker som f.eks. smykker og større pengebeløp til sykehuset.

Det er dessverre ingen minibank på Kalnes.

Apnéskinnehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/apnskinneApnéskinneASøvnsykdommer, ApnéskinneSøvnsykdommer, ApnéskinneSøvnsykdommer, ApnéskinneSøvnsykdommer, ApnéskinneEMPTY
Arbeids-EKGhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGEMPTY
Arteriell blodgasshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/arteriell-blodgassArteriell blodgassAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassEMPTY
Astmahttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/astmaAstmaAAstmaAstmaAstmaAstmaEMPTY
Benskjørhet (osteoporose)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporoseBenskjørhet (osteoporose)BBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhetEMPTY
Bindevevssykdommerhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/bindevevssykdommerBindevevssykdommerBBindevevssykdommerBindevevssykdommerBindevevssykdommerBindevevssykdommerEMPTY
Biologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/biologisk-behandling-for-pasienter-med-revmatisk-sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomEMPTY
Bronkoskopihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiEMPTY
CPAP-behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/cpap-behandlingCPAP-behandlingCSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingEMPTY
Diabetes type 1https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/diabetes-type-1Diabetes type 1DDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1EMPTY
Diabetes type 2https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/diabetes-type-2Diabetes type 2DDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2EMPTY
Elektrokonvertering av hjertearytmihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/elektrokonvertering-av-hjertearytmiElektrokonvertering av hjertearytmiEElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierEMPTY
Gangtesthttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/gangtestGangtestGGangtestGangtestGangtestGangtestEMPTY
Gastroskopihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopiEMPTY
Hemodialysehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hemodialyseHemodialyseHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyseEMPTY
Hjerneslaghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hjerneslagHjerneslagHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslagEMPTY
Hjertesvikthttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hjertesviktHjertesviktHHjertesviktHjertesviktHjertesviktHjertesviktEMPTY
Hjertesvikt livsstilsbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hjertesvikt-livsstilsbehandlingHjertesvikt livsstilsbehandlingHHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingEMPTY
Hjertesvikt medikamentell behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hjertesvikt-medikamentell-behandlingHjertesvikt medikamentell behandlingHHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingEMPTY
Hjertesviktpacemaker (CRT-P) innleggelsehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hjertesviktpacemaker-crt-p-innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) innleggelseHHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseEMPTY
Hodepinehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hodepineHodepineHHodepineHodepineHodepineHodepineEMPTY
Hypofyseadenomhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hypofyseadenomHypofyseadenomHHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenomEMPTY
Hypofysesviktbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingEMPTY
Høyt stoffskifte (hypertyreose)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/hoyt-stoffskifte-hypertyreoseHøyt stoffskifte (hypertyreose)HHøyt stoffskifte (hypertyreose)Høyt stoffskifte (hypertyreose)Høyt stoffskifte (hypertyreose)Høyt stoffskifte (hypertyreose)EMPTY
Insulinbehandling hos voksnehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksneInsulinbehandling hos voksneIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingEMPTY
Intravenøs behandling med kortisonhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/intravenos-behandling-med-kortisonIntravenøs behandling med kortisonIIntravenøs behandling med kortisonIntravenøs behandling med kortisonIntravenøs behandling med kortisonIntravenøs behandling med kortisonEMPTY
Kapillaroskopihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/kapillaroskopiKapillaroskopiKKapillaroskopiKapillaroskopiKapillaroskopiKapillaroskopiEMPTY
Koloskopihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/koloskopiKoloskopiKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopiEMPTY
Kolshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/kolsKolsKKolsKolsKolsKolsEMPTY
Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespiratorhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv-og-hjemmerespiratorLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespiratorLLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)EMPTY
Lavt stoffskifte (hypotyreose)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/lavt-stoffskifte-hypotyreoseLavt stoffskifte (hypotyreose)LLavt stoffskifte (hypotyreose)Lavt stoffskifte (hypotyreose)Lavt stoffskifte (hypotyreose)Lavt stoffskifte (hypotyreose)EMPTY
Leddpunksjonhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/leddpunksjonLeddpunksjonLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneEMPTY
Leddundersøkelsehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/leddundersokelseLeddundersøkelseLLeddundersøkelseLeddundersøkelseLeddundersøkelseLeddundersøkelseEMPTY
Lungefunksjonsmålinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/lungefunksjonsmalingLungefunksjonsmålingLLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingEMPTY
Måling av bentetthethttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/maling-av-bentetthetMåling av bentetthetMBentetthetsmålingBentetthetsmålingBeintettleik - målingBentetthetsmålingEMPTY
Måling av tåreproduksjon (Schirmers test)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/maling-av-tareproduksjon-schirmers-testMåling av tåreproduksjon (Schirmers test)MShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonEMPTY
Oksygenbehandling ved klasehodepinehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineEMPTY
Pacemaker generatorbyttehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/pacemaker-generatorbyttePacemaker generatorbyttePPacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbytteEMPTY
Pacemakerinnleggelsehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/pacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePPacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelseEMPTY
Pacemakerkontrollhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/pacemakerkontrollPacemakerkontrollPPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollEMPTY
Revmatologisk utredninghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/revmatologisk-utredningRevmatologisk utredningRRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningEMPTY
Snorking og søvnapnehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/snorking-og-sovnapneSnorking og søvnapneSSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéEMPTY
Spinalpunksjonhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonEMPTY
Spirometrihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometriEMPTY
Spiserørs- og magesekkrefthttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftEMPTY
Svulst i binyrehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/svulst-i-binyreSvulst i binyreSSvulst i binyreSvulst i binyreSvulst i binyreSvulst i binyreEMPTY
Trombolysebehandling ved hjerneslaghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/trombolysebehandling-ved-hjerneslagTrombolysebehandling ved hjerneslagTHjerneslag - trombolysebehandlingTrombolysebehandling ved hjerneslagTrombolysebehandling ved hjerneslagHjerneslag - trombolysebehandlingEMPTY
Tuberkulosehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/tuberkuloseTuberkuloseTTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseEMPTY
Ultralyd av hjertet gjennom spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-gjennom-spiseroret-transosofagus-ekkokardiografi-teeUltralyd av hjertet gjennom spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)UUltralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)EMPTY
Vaskulitterhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vaskulitterVaskulitterVVaskulitterVaskulitterVaskulitterVaskulitterEMPTY

Dokumentasjonssenterethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/dokumentasjonssenteretDokumentasjonssenteret
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Gastromedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdeling
Geriatrisk og endokrinologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdelingGeriatrisk og endokrinologisk avdeling
Hjertemedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdelingHjertemedisinsk avdeling
Lungemedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdelingLungemedisinsk avdeling
Nevrologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nyremedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdelingNyremedisinsk avdeling
Revmatologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdeling

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.