HELSENORGE

Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes

Fysikalsk medisin og rehabilitering på Kalnes er en medisinsk spesialitet som omfatter utredning og igangsetting av behandling av pasienter som er inneliggende på sengepost. Vi server samtlige sengeposter på Kalnes. Utover dette har vi en poliklinisk virksomhet for utredning og igangsetting av behandling av akutte/opererte skader - og langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet. Vi vurderer blant annet smerter i skulder, albue, hånd, knær og føtter ved å foreta kliniske undersøkelser. Vi gjør også vurdering og igangsetting av behandling på pasienter med ortopediske skader. Dette tilbudet er poliklinisk.

Fant du det du lette etter?