HELSENORGE

Geriatri poliklinikk Kalnes

Geriatrisk poliklinikk på Kalnes er et tilbud til alle eldre pasienter i Østfold. Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer og funksjonssvikt hos eldre. Ofte kan eldre ha flere lidelser. Sykdommer kan framtre forskjellig, ha diffuse symptomer og kan være vanskelige å diagnostisere.

Fant du det du lette etter?