Hjertemedisinsk avdeling

Hjertemedisinsk avdeling består av døgnområde1 i 2. etasje på Kalnes. Vi har også hjertepoliklinikk både på Kalnes og i Moss.

Kontakt

Oppmøtested
Vi har hjertepoliklinikk både på Kalnes og i Moss. Se nøye på innkallingsbrevet ditt hvor du skal. Døgnområde 1 ligger i 2. etasje på Kalnes i oransje sone.
Telefon
08600
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresser og praktisk informasjon

Elektrokonvertering av hjertearytmihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/elektrokonvertering-av-hjertearytmiElektrokonvertering av hjertearytmiEElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmier
Ultralyd av hjertet gjennom spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-gjennom-spiseroret-transosofagus-ekkokardiografi-teeUltralyd av hjertet gjennom spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)UUltralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)

Hjertemedisin poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisin-poliklinikk-kalnesHjertemedisin poliklinikk Kalnes
Hjertemedisin poliklinikk Mosshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisin-poliklinikk-mossHjertemedisin poliklinikk Moss