Lungepoliklinikken

Her foretar vi diagnostisk utredning, behandler og utfører kontroll av lungesyke.

Les mer om Lungepoliklinikken

Lungepoliklinikken

Lungepoliklinikken

Lungepoliklinikken er en avdeling på to lokasjoner, Moss og Kalnes.


Noen av undersøkelsene/konsultasjonene som utføres hos oss er:

 • Spirometri (pusteprøve) og ergo-spirometri (belastningspusteprøve)
 • Utredning av lungesykdom med blant annet:
  • Bronkoskopi og EBUS (vevsprøve gjennom luftveiene)
  • Forberedelse til ultralyd/CT-veiledet vevsprøve (utføres på avdeling for bildediagnostikk)
 • Tilpassing og kontroll av puste-assisterende maskiner (CPAP, ASV, BIPAP, hjemmerespirator) og hostemaskiner (kun Moss)
 • Søvnutredning (utredning av pustestopp) (kun Moss)
 • Tuberkuloseutredning/kontroll
 • KOLS/astma-kontroller (kun Moss)
 • Lungerehabilitering (kun Moss)

Søvnenheten

• Søvnutredning (utredning av pustestopp)
• Tilpasning og kontroll av CPAP
• Tilpasning og kontroll av pusteassisterende maskiner (kun ved lungepoliklinikken)

o ASV
o BiPAP/NIV
o Hjemmerespirator

• Tilpasning og kontroll av hostemaskin (Cough assist) (kun ved lungepoliklinikken)

Søvnenheten holder til i Moss.

Selvinnsjekk

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til. Sykehuset er inndelt ved hjelp av farger. Du får beskjed om hvilken farge området du skal til har. Følg merkingen på skilt og i korridorer.

Pasientverter

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Ventesone

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Ledsager

For ledsagere som er med til sykehuset, er det mulig å vente i vestibylen. Her er det både kafeteria og kiosk.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

På Kalnes holder vi til på poliklinikkområde 6, lungemedisin, 1. etasje (følg lilla farge)

I Moss holder vi til i 2. etasje.

Telefon
Sentralbord 69 86 00 00 - Endring/avbestilling av time og spørsmål om ventetid 69 86 50 00
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Besøksadresser og praktisk informasjon

Apnéskinnehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/apnskinneApnéskinneAApnéskinneApnéskinneApnéskinneApnéskinne
Arteriell blodgasshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/arteriell-blodgassArteriell blodgassAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Astmahttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/astmaAstmaAAstmaAstmaAstmaAstma
Bronkoskopihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopi
CPAP-behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/cpap-behandlingCPAP-behandlingCCPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)CPAP-behandling (Snorking og søvnapne)
Gangtesthttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/gangtestGangtestGGangtestGangtestGangtestGangtest
Kolshttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/kolsKolsKKolsKolsKolsKols
Lungefunksjonsmålinghttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/lungefunksjonsmalingLungefunksjonsmålingLLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmåling
Snorking og søvnapnehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/snorking-og-sovnapneSnorking og søvnapneSSnorking og søvnapnéSnorking og søvnapnéSnorking og søvnapnéSnorking og søvnapné
Spirometrihttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Tuberkulosehttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/tuberkuloseTuberkuloseTTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseTuberkulose

Søvnenhetenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdeling/lungepoliklinikken/sovnenhetenSøvnenheten

Fant du det du lette etter?